Hemnes Snøscooterforening

Styret

Årsmøte vedtok følgende styre 15. April 2018. Medlemmer i styret kontakter du enten på telefon eller e-post.

Verv i styret Navn Adresse Telefon Epost
Leder Hans Paulsen(1 år) 8646 Korgen 416 22 588
Nestleder Morten Dal(2 år) 8646 Korgen 488 94 435
Kasserer Lars Ola Ottermo(2 år) 8646 Korgen 900 11 396
Sekretær Marianne Oksfjellelv 8647 Bleikvassli 958 17 041
Styremedlem Herbjørn Knutsen(2 år) 8642 Finneidfjord 412 42 920
Styremedlem Roar Rabliås 8647 Bleikvassli 482 48 407
Varamedlem Rune Trettbakk(1 år) 8646 Korgen
Varamedlem Geir Oksfjellelv(2 år) 8647 Bleikvassli
Revisor Frank Olsen(1 år) 8643 Bjerka
Revisor Leif Ragnar Grønning(1 år) 8643 Bjerka

Valgkomité

Verv Navn Adresse Telefon Epost
Leder Morten Kyllingmo(1 år) 8646 Korgen
Medlem Sven Andre Lifjell(2 år) 8646 Korgen
Medlem Johan Bjørnar Valla(3 år) 8642 Finneidfjord

Nettside

Verv Navn Adresse Telefon Epost
Web-ansvarlig Sondre Dal Vekthaug 8646 Korgen 95497820 sdvsondre@hotmail.com