Hemnes Snøscooterforening

Siste nytt - her legger vi ut siste nytt fra snøscootermiljøet

4. April 2019

Løypenett og dispensasjoner

I samråd med reinbeitedistriktene utvides åpningstiden av hele løypenettet i Hemnes til og med 21. April. Av forutsetting at det vises stor hensyn til rein i nordlige områder av løypenettet.

Alle dispensasjoner gitt etter § 5b, varig funksjonshemmet og § 6 særlige tilfeller som er gitt i områdene Korgfjellet/ Vesterfjellet og Rostafjellet stopper den f.o.m. den 16. April. De øvrige områdene blir åpnet videre, men kan bli stoppet på kort varsel.

Viktig melding

Det går noe rein ved Tustervassdammen, vis hensyn. Dersom reinen står i løypa, stopp og vent til reinen har forlatt løypa før videre kjøring. Reinen skal hentes i løpet av helgen i uke 14.

28. Mars 2019

Årsmøte, stenging av løype 4 og Vipps nummer

Mandag 8. April holder Snøscooterforeningen årsmøte ved Korgen Vertshus kl.19.00.
Det blir servert Pizza, vel møtt!

Vi har nå fått Vipps nummer (558142). Der kan du registrere deg som medlem.

I forbindelse med store nedbørsmengder, stenges L4 Kjennsvatn - Leirbotnet med umiddelbar virkning. Vi gjør også oppmerksom på at det på islagte vann kan forekomme store mengder med overvann. Det bes om å vise hansyn til værforholdene.

WWW

7. Mars 2019

Viktig melding!

Det er mye rein i området Bjerkamarka, Vekthaugen og på Rostafjellet. Vi er inne i en periode hvor reinen har behov for ro.

Etter å ha vært i kontakt med reineierne ønsker ikke de å stenge løypa fra Bjerka til Store Målvatn så lenge snøscooterne holder seg til løypenettet. Dersom reglene for løypenettet ikke blir overholdt, og/eller det er ulovlig kjøring i andre områder, vil løypenettet stenges i sin helhet.

Kjøring på Rostafjellet er utenfor løypenettet, og all kjøring uten dispensasjoner er forbudt. Politiet er kontaktet med oppfordring om å gjennomføre kontroller i området.

2. Mars 2019

Midlertidig stengning av Løype 6

Løype fra Rundmoen til Krokmoen stenges midlertidig, dette på grunn av blindholke langs traseen. Så snart snøen har festet seg til isen, blir løypa åpnet igjen.

Vi minner også om at det er bekkeløp som er åpne i løypenettet, etter det siste regnværet. Enkelte kan være noe vrien å komme over.

13. Februar 2019

Stengning av Løype 4

I forbindelse med store nedbørsmengder stenges løype 4 Kjennsvatnet - Leirbotnet med umiddelbar virkning. Det vil bli satt opp skilt. Det gjøres også oppmerksom på at det på islagte vann kan forekomme store mengder med overvann. Det bes om å utvise hensyn til værforholdene.

Åpning av L4 vil bli kunngjort, da forholdene ligger til rette for det. Det informeres ellers om at løypene på alle islagte vann er staket.

06. Februar 2019

Åpning av løyper på Røsvatnet

I morgen (Torsdag 7. Februar) åpner alle løyper på Røsvatnet, bortsett fra Røsvassbukt-Nordrøssvatn og Skarelv-Nordrøsvatn. Disse løypene blir staket så snart sundet blir trygt. Røsvassbukta blir staket denne uken, så til helgen blir det mulig å kjøre til Sverige fra både Skarelv, Røsvassbukt og Tustervatnet.

Bleikvatnet er også åpnet.

29. Januar 2019

Oppdatering på Løypesiden

Det er nå mulig å se mer detaljert info om hver enkelt trasè under Løyper. Ved å trykke på løypestrekning med Grønn skrift, kommer det opp en boks med mer detaljer informasjon.

(Trykk ved siden av boksen for å lukke den.)

25. Januar 2019

Enkelte løyper åpnet.

I dag åpnet enkelte løyper i løypenettet. Grunnet dårlig/lite is på Røssvatnet, Tustervatnet og Bleikvatnet er det bare deler av Løype 9, 10 og 11 som er åpnet. Det vil bli åpnet så snart det blir bedre isforhold.

Det oppfordres å holde høyre side når man ferdes i løypenettet. Dette gjør det tryggere å møte de som kommer i motsatt retning. Ved å holde bredden på løypa unngår man at den blir dypest på midten, og det blir lettere for løypemanskap å opprettholde en bra standard.(Og med å holde bredden, mener vi innafor rimeligetens grenser.)

Kart for løyper som åpnet i dag:
Løypekart for åpnede løyper

22. Januar 2019

Dato for åpning av løypenettet

Løypemaskaper er nå i full gang med trakking, skogrydding og staking av løypetraseer.
Det har vert usikkert når enkelte løyper kunne åpne på grunn av lite snø. Men etter det siste snøfallet den siste uken, er det bitt bedre forhold og åpningsdato er satt til Fredag 25. Januar.

5. Januar 2019

Diverse endringer på løypenummer og planlegging av nye løyper

Det nermer seg ny Snøscootersesong og det jobbes for fult med å få på plass flere løyper. Det er i år gjort endringer på hvilket nummer hver enkelt løype har. Oversikten finner du under Løyper.

L4 Kjennsvatn - Leirbotnet vil bli åpnet denne sesongen, slik at løypenettet blir sammenhengende igjen. Det jobbes også for åpning av L3 Kjennsvatn - Lauritsbokta (Østre del av Kjennsvatn). Løypetrase vil bli etter anleggsvei fra L4 ved kraftstasjon Vestre-Kjennsvatn.
Det planlegges åpning av en løypetrase fra Rundmoen til Sørhaugen(L7), som fortsetter videre med L8 til toppen av Korgfjellet. Eksakt hvordan trasèen til L7 blir, er enda ikke klart.

Denne Sesongen er det mulig å kjøpe dagskort, 3-dagerskort og ukeskort, i tillegg til sesongkort.
Nettsiden for kjøp av løypkort er oppdatert og heter nå Scooterlisens.no.

20. April 2018

Meldig fra Hemnes Kommune

På bakgrunn av rasfare og overvann på vassdragene, stenges løypenettet i Hemnes fra 20.04.
Merking vil bli tatt ned så snart som mulig

Det vil bli kjørt revisjon av plan for snøskuterløyper i Hemnes etter sommeren 2018 og vi ønsker tilbakemeldinger fra de som har benyttet seg av løypenettet denne sesongen.

3. Januar 2018

Oppdatering av snøscooterforeningens nettside

Foreningen har nå fått ny webansvarlig og siden har fått seg en skikkelig oppdatering. Gammle inlegg og dokumenter er blitt fjernet, for bedre oversikt.
Siden har også fått nytt og mer moderne utseene.

WWW