Støtt Scootersaken - bli medlem

Hemnes Snøscooterforening.

www.hemnes-scooter.no

Bjerka Maskin & Scooter.

www.hemnes-scooter.no/siste nytt

14. juni 2017

Hemnes Snøscooterforening deltok som driftsansvarlig for løypenettet i Hemnes på evalueringsmøte med reindrifta i forhold til L9 - Korgfjellet - Tustervatn dam.

Kort oppsummert sier Helge Anti at de ikke har hatt noen negative opplevelser med Korgfjelløypa denne sesongen. Det viktigste for dem er at stengingen respekteres når de kommer med rein fra vinterbeite som vil være rundt 15. april.

Helge sier at de registrerer at det er mindre spor i fjellet etter etableringen av løypenettet, så i så henseende er det positivt der også.

Klage på L9 og de to andre løypene i Hemnes er fortsatt under behandling.

 


3. mai 2017

Da var snøscootersesongen over for i år og alle løyper er nå STENGT.

Hemnes Snøscooterforening takker alle frivillige som har deltatt i løypearbeidet i sesongen, og også en takk til brukerne som i stor grad har respektert lover og regler og holdt seg i løypenettet.

 


18. april 2017

Beskjed fra Hemnes kommune:

Alle løypene unntatt løypene på Røsvatnet stenger tirsdag 25. april klokken 18.00. Løypene på Røsvatnet, og Tustervatnet stenger 5. mai.

L1 - Bjerkadalen - til L2 Kjendsvasslia og L10 - Parkering Bjerkalia til L1 stenges onsdag 19. april klokken 16.00 på grunn av mye rein i området.

Vi oppfordrer alle til å vise hensyn til reindrifta og å respektere stengingen.

Kjøring med hyttedispensasjon er fortsatt tillatt.

De andre løypene er åpne til 25. april så fremt det ikke kommer andre meldinger om stenging.


14. april 2017

Beskjed fra Hemnes kommune:

L9 - scooterløypa fra Korgfjellet til Tustervatn dam stenges lørdag 15. april klokken 16.00

Vi oppfordrer alle til å vise hensyn til reindrifta og å respektere stengingen.

De andre løypene er åpne til 25. april så fremt det ikke kommer andre meldinger om stenging.


9. april 2017

Det ser ut som det har blitt noe tull med datasystemet for dispensasjonssøknader.

Les mer på Hemnes kommune sin side her:


1. april 2017

Det er bare å ta av seg hatten for entusiastene i Bleikvasslia som i dag gjennomførte Hillclimb, scooterkafe, utstilling av Yamaha, Ski-Doo, Lynx og Artic Cat, lokalmat og veteranscooterutstilling.

Over 1200 tilskuere på Hillclimben, stor stemning på utstillingene og kafe og ikke minst entusiasme og spennende planer for nytt arragement neste år.

Les om arrangementet i Rana Blad:


31. mars 2017

Torsdag 30. mars ble befaringen med settefylkesmannen og en representant for fylkesmannens reindriftsforvaltning i Nord Trøndelag gjennomført. De fikk se områdene L9 - Korgfjellet - Gulltjønna før de dro opp til Brygfjelldalen og over til Leirskardalen og Kjensvatnet.

En positiv kommentar til løypene var at de var godt merket og skiltet, og godt preparert.

Stor takk til de som slåddet traseene før befaringen.


26. mars 2017

Årsmøte avholdt på Korgen Vertshus - referat finner du på dokument siden.


24. mars 2017

Torsdag 30. mars kommer settefylkesmannen fra Nord-Trøndelag for en befaring i løypenettet i Hemnes i forbindelse med klagebehandlingen behandlet hos fylkesmannen i Nordland.

Fra Sørhågen og helt til Bjerka.


21. mars 2017

Følger med!

Brev fra fylkesmannen om flytting av trase på Korgfjellet og klagebehandling.

Les brevet her:

Hemnes kommune har kommentert brevet her:


11. mars 2017

Informasjon om L9 - Parkering Sørhågen - Tustervatn dam.

Løypetraseen er nå lagt om til den traseen som var planlagt i 2015, utenom skitraseen fra Preikstolmoen og til Gulltjønna. Det har aldri vært intensjonen at scootertraseen skulle følge skitraseen og den ble bevisst lagt høyere opp i terrenget nettopp for å unngå konflikt mellom ski og scooter.

For skiløpere: Ved parkeringen på Sørhågen følger du pilen til høyre opp på veien og følger den til Preikstolmoen og følger så tråkkemaskinsporet derfra.

For scooterkjørere: Følg pilen som viser vei opp mot Korgfjellet, etter ca. 100 meter tar du til venstre og følger skilting og staker innover mot Tustervatn. Vis hensyn ved kryssing av skitrase.

Hastigheten er nå redusert fra utkjøringen av parkering på Sørhågentil 20 km/t for øke sikkerheten da mange av skiløperne følger scootertraseen.

 


11. mars 2017

ADVARSEL: Ved Tortenlia har det blitt et isløft, følg løypetrase og senk farten.


7. mars 2017

Presisering vedr. L9 - løpe fra parkering Sørhågen og til Korgfjellet Kro.

Løypa går ikke som før etter E6, men starter inne på parkeringen på Sørhågen og kommer opp på parkeringen på Korgfjellet.


4. mars 2017

Da er alle løypene i Hemnes åpnet - L3 og L5 på Røsvatnet/ Tustervatnet er nå staket og skiltet. Hemnes Snøscooterforening ber alle vise aktsomhet ved ferdsel på isen som enda ikke er særlig tykkere enn 20 cm.

Det presiseres at det er en grunn til at man kjører over Hjartfjellneset og ikke gjennom sundet.


28. februar 2017

For løypene L3, L5 og L6 - løypene på Røsvatnet - starter merking av disse i dag, åpning kunngjøres når de er ferdig merket og skiltet.

Vi minner om stor rasfare i fjellet, ikke minst i Hemavan området for de som legger turen over til Sverige.

Det har vært stor aktivitet i den nye løypetraseen L9 - Tustervatn - Korgfjellet - hvor mange tok turen til Korgfjellet hvor de fikk kjøpt kaffe og vaffler. Løypetraseen er ikke optimal da det enkelte plasser er lite snø og den er fortsatt smal og med en del skråland. Kjør forsiktig.


21. februar 2017

L9 fra Sørhågen og til Tustervatn dam åpnes neste fredag, 24. februar klokken 08.00

Veien opp til parkeringen på Sørhågen blir brøytet.

Det er vel ikke så mye snø igjen å brøyte, men værprognosen er litt positiv i forhold til litt mer snø og kulde.

Når det gjelder løypenettet på Røsvatnet, L3, L5 og L6, sliter vi fortsatt med for dårlig is. Ca. 4 cm i dag på det som la seg sist, vi ønsker å ha minst 20 cm.


16. februar 2017

Ser ut som det kan bli dyrt å skilte scooterløypene på Statskogs grunn.

Les om kravet fra Statskog i Troms:

Les også om at Rana kommune må kjøre saksbehandlingen for etablering av scooterløyper på nytt:-(

Les i Rana Blad her:


11. februar 2017

Det arbeides for fullt med å få L9 - Korgfjellet til Tustervatn dam ferdig, her er noen bilder fra arbeidet i dag:

Korgen IL sin tråkkemaskin gjør vei i vellinga. Stor takk til Ingebjørn Nygård bak spakene.


11. februar 2017

Isobservasjon på nordvatnet - ca. 10 cm is nå på det siste som er lagt, men hele storvatnet er fortsatt ikke helt islagt.

Kort info om løypene pr. i dag:

Fortsatt lite snø, mange bekker som har vært åpne er måkket igjen, men må krysses med aktsomhet. Målvatnet er nedtappet så flere plasser dukker det opp holmer og skjær på siden av løypetraseen, vær obs. på det.

Kjendsvatnet har fine forhold og god is, men langs L2 og L7 må man være aktsom når bekkene skal krysses.

Den nye løypa fra parkeringen på Rundmoen har pr. i dag problemer med is i løypetraseen og det anbefales å kjøre opp til Gammelgården for å parkere.

Hemnes Snøscooterforening oppfordrer alle som skal ut i løypenettet til å kjøre forsiktig.


10. februar 2017

Fra Korgfjellsia er det også en del utfordringer, Svartea har vært i flom og er fortsatt stor. Den fine plassen for kryssing i november er ikke så fin i dag.


9. februar 2017

Litt mer info om L9 - befaring i kveld, mye skog og kratt må ryddes fra Tverberget og innover mot Storholkjønna. Bekken som renner ned i Mørnvatnet er et problem med høye kanter så der må det måkkes. Det ble stopp når vi kom til Storskogbekken, der må det også måkkes, gjøres noe for å komme over.

Det planlegges løypearbeid på lørdag med start fra begge sider, Bleikvasslia og Korgen så er det noen som har lyst å bidra ta kontakt med Hans Paulsen på 416 22 588.


8. februar 2017

Litt mer info om L9 - Sørhaugen - til Tustervatn dam skal befares i morgen, torsdag. Det skal arbeides med traseen i helga og neste uke og det er en målsetting at den åpnes til neste helg. Mer info kommer etter hvert


3. februar 2017

Litt kaldvær gjorde susen og nå er is-status følgende: Målvatnet ca. 30 cm, Kjendsvatnet ca. 40 cm og Bleikvatnet ca. 30 cm.

Som følge av dette åpner nesten hele løypenettet fredag 10. februar klokken 12.00.

Det blir STOPP i Røsvassbukta da Røsvatnet pr. i dag ikke har trygg nok is.

Gladnyhet: L9 - fra Korgfjellet og til Tustervatn dam åpner så snart vi klarer å merke/ rydde den.

Det blir befaring av trase L9 på torsdag ettermiddag og det planlegges løypearbeid på lørdag. Frivillige som kan delta med motorsag og spade kan ta kontakt med Hans Paulsen.

Mer info finner du også på scooterkort.no

 


21. januar 2017

Løypearbeidet med staking og skilting pågår flere steder også denne helgen, men det ser ut som det blir en stund til løypenettet på Røsvatnet kan stakes.

Litt is i Nordvatnet, men ellers åpent nedover storvatnet.


18. januar 2017

Hemnes Snøscooterforening har som andre som har arbeidet med å få etablert scooterløyper vært rimelig frustrert over den såkalte støyveilderene som miljødirektoratet la frem. Nå viser det seg at de har "misforstått" tallene og laget en tabell som gir 10 ganger lengre avstand enn hva som er rett beregning.

Les mer om saken her:

Som følge av dette er det gjennomført møte mellom SIF, SINTEF og miljødirektoratet.

Les mer om det her:


14. januar 2017

Hemnes Snøscooterforening kjøpte i fjor 3 stk. BK slådder som ikke fungerte optimalt da de ikke klarte å legge snø igjen i dumpene. Til årets sesong er slådden på Bjerkaroden tilpasset og prøvekjørt og fungerer mye bedre. Stor takk til de som har stått for ombyggingen og tilpassing. (Frank og Edvin)


14. januar 2017

Einar Karlsen, æresmedlem i Hemnes Snøscooterforening og en trofast bidragsyter når det gjelder å holde snøscooterløypa fra Bjerkadalen til Målvatnet i godt stand. Foran årets sesong måtte brøyteskjæret repareres og Einar har selvfølgelig sveiset nytt skjær på og tilpasset løypeskrapa slik at den fungerer optimalt.

Vi møtte Einar i dag under merking av L1 fra Bjerkadalen og fikk se på "nyskrapa".


13. januar 2017

Hemnes Snøscooter starter for fullt opp denne helga med å merke og skilte løypenettet, 3 forskjellige løypelag går i gang, men det er en stor utfordring med dårlige iser på Store Målvatn, Kjendsvatnet, Bleikvatnet og ikke minst Røsvatnet som i stor grad er isfritt.

Vi har som mål å åpne løypenettet fredag 27. januar under forutsetning at isene er trygge.

Hemnes Snøscooterforening kommer med mer info etterhvert - sjekk også scooterkort.no for oppdatert informasjon.


3. januar 2017

Hemnes Snøscooterforening ble i dag kontaktet av lederen i Rana Snøscooterforening, Hilde Marie Brean Elvebakk som ønsket informasjon om hvordan samarbeidet mellom Hemnes kommune og Hemnes Snøscooterforening fungerte. I Rana kommune ser det ut for at de bare får 3,7 km scooterløype og da er 2 av de kilometerne en lite interessant løype over til Melfjorden. Den andre løypetraseen er fra Umbukta Fjellstue og over til Sverige på Uman.


2. januar 2017

Godt Nyttår til alle våre medlemmer. I morgen legges løypekort ut for salg på scooterkort.no

Her er løypekart for løypetraseene med hastighet, rasting forbudt og annen info.

(L1 og L10) --- (L2, L4, L7, L8) --- (L3, L5, L6) --- (L8, L5, L3)


22. desember 2016

Vedtaket fra kommunestyret vedr. revisjon av løypenettet 2016.

Les vedtaket her:


7. desember 2016

Et viktig bidrag til færre ulykker er nettopp et godt etablert og sikkert løypenett. Nå skal det forskes for å få mer informasjon om hvordan snøscooterulykkene oppstår.

Les om saken her:


7. desember 2016

En annen kommune som har samme resultat som Hemnes, mindre ulovlig kjøring etter at løypenett ble etablert.

 

Les om erfaringene fra Hedmark:


7. desember 2016

Det var en kar fra Naturvernforbundet som var så bekymret for at scooterkjørere ble så innaktive og overvektige.

Her kan du lese om en kartlegging som viser noe annet:

 


6. desember 2016

 

Sakspapirene til formannskapet med revisjon av løypenettet er lagt ut.

L9 - Tustervatn dam til Korgfjellet utgår dessverre også denne gang. Reindrift og friluftsliv samt grunneier(Statskog) kom med de innsigelsene som stoppet etablering av denne løypa.

Les sakspapirer her:


2. desember 2016

 

Her kan du lese høringsinnspillene som er kommet til revisjon av løypenettet i Hemnes. Kom av en aller annen grunn til å tenke på Komiske Ali!

Les innspillene her:


27. november 2016

 

Grete Mehus og Tom Roger Larsen hadde et tankevekkende foredrag til ungdommen om snøscooter og sikkerhet, les mer om det her.


20. november 2016

Brua i Kongsdalen er nå renovert og står klar til vårflommen. Har ikke fått navnene på de som har bidratt, men stor takk til dugnadsgjengen som har stått på i flere helger.


9. november 2016

Da har Rana kommune vedtatt 5 løyper, med hjelp av representanten fra Rødt(litt av et paradoks), men han forklarer årsaken i at han har hytte i Hemnes og har erfart at dommedagsprofetiene fra DNT og Naturvernforbundet ikke er basert på fakta.

Les saken her:


8. november 2016

Innlegg om debatten i Rana kommune, der "bomullsbarna" skal redde verden.

Les om saken her:


8. november 2016

Gladnyhet for våre svenske naboer, samarbeidsavtale gjør nå at svenskene kan kjøre snøscooter i Norge med svensk skuterkort.

Les om saken her:


5. november 2016

Snøscooterens dag på Bjerka i dag og Hemnes Snøscooterforening var representert med stand og info om løypenett og pågående revisjon,

I dag ble det også gått opp spor til ny trase fra parkeringen på Sørhågen og L9 mot toppen av Korgfjellet og Tustervatn. Hensikten var å komme vekk fra veitraseen som er forslaget i kommunens revisjon og også å flytte avkjøringen ut i terregnet fra Preikstolmoen for å unngå skiløpere.

Ny trase ble funnet og avstanden til Preikstolmoen blir ca. 600 m.

Her er kart over ny trase.


24. oktober 2016

Langtidsprognose som lover godt for snøscootersesongen 2017. Les den her:


24. oktober 2016

Torsdag 27. oktober er det møte mellom styret i Hemnes Snøscooterforening og løypemannskapet som hadde ansvar for løypene i vinter. Det var første året vi skulle drifte et helt løypenett og alle har vi vel gjort våre erfaringer.

Hensikten med møte er å avklare om Hemnes Snøscooterforening skal påta seg ansvaret for drift av løypenettet i 2017, noe vi ikke kan gjøre uten en betydelig innsats fra våre medlemmer.


18. oktober 2016

Bjerka Maskin & Scooter inviterer til Snøscooterens dag lørdag 5. november fra klokken 11.00 til 17.00. Siste nytt fra Yamaha og mange gode tilbud ellers.

Hemnes Snøscooterforening vil være tilstede i løpet av dagen med informasjon.


24.september 2016

Da er evalueringsmøtene i Bleikvasslia og Korgen gjennomført.

Ca. 20 personer møtte i Bleikvasslia og 36 stykker møtte på møtet i Korgen. Foreslåtte endringer, både for løypetraseer og forskrift ble gjennomgått og det er informert om at innspill til 1. runde bør være inne til 1. oktober.

Presentasjon av innspill levert Hemnes kommune ser du her:


22. 06. 2016

Evalueringsmøte i forbindelse med etablering og drift av løypenett for snøscooter i Hemnes.

Det ble i dag gjennomført et første evalueringsmøte i forbindelse med etablering og drift av løypenettet i Hemnes kommune, tilstede i dag var representanter fra SNO, Statskog, politiet, dispensasjonsnemda, Hemnes kommune og Hemnes Snøscooterforening.

Et positivt møte som på mange måter gjenspeiler den erfaring som folk flest har hatt, nemlig at etableringen av løypenettet i Hemnes har fungert godt og kanalisert det meste av snøscootertrafikken vekk fra sårbare områder.

Politiet viser til at de har anmeldt få ulovligheter i Hemnes, de har med bakgrunn i en klar strategi om å få bukt med ulovlig kjøring i konkrete områder hatt fokus på en del problemområder i Rana.

SNO registrerer en del kjøring utenfor løypenettet, men er også klar over at det er en del "gamle" dispensasjoner som ennå gjelder. Statskog og SNO tror og ønsker at det på sikt vil bli færre §5B dispensasjoner og at de fleste skal få dekket sine behov gjennom løypenettet. Statskog er også klar på at den §5B kjøringen som har vært praktisert gjennom mange år er det som har skapt mest konflikter og klager.

Hemnes kommune har fått signal fra fylkesmannen om at fylkesmannen arbeider med nye regler i forhold til §5B, handikapkjøring.

Hemnes Snøscooterforening har i møtet gitt sine innspill til både Statskog og SNO, samt at Hemnes kommune har fått en liste over de momenter vi pr. i dag ser som viktige når vi i september starter arbeidet med revisjon av løypenett, forskrift og drift. Innspillet kan du lese her.

Vi oppfordrer alle til å ta med seg sine innspill i de møtene som vil ble gjennomført i Korgen og i Bleikvasslia.

Hemnes Snøscooterforening fikk også avklart at det er lovlig å benytte tråkkemaskin til preparering av løypenettet, en problemstilling som kom opp på landsmøtet.


19. 06. 2016
Referat fra landsmøtet i SKFR finner du her.

27.05.2016
Dårlige nyheter fra våre naboer i øst
 

Det har vært møte mellom Hemnes og Rana kommune og svenske myndigheter(Lansstyrelsen) vedrørende kryssing av riksgrensen med scooterløyper.

Det er i utgangspunktet vernesoner på svensk side og svenskene sier nei til kryssing fra Hemnes(Tangvassdalan) og fra Rana. Lansstyrelsen hevder også at ferdsel i dalen er ulovlig.

Når det gjelder Hattfjelldalsløypa ser det ut som den forvaltes av kommunen, i og med at den ikke er i verneområde på svensk side.

Les referatet her:


26. 05. 2016
Referat fra styremøte 26. mai finner du på dokumentsiden

20.04.2016
L7 - L8 STENGT

12.04.2016
Tidspunkt for stenging av løypetraseene er fastsatt.
 

 

Løype 1, løype 2 og løype 10 Bjerka/Bjerkadalen-Kjensvatnet-Leirskadalen: Stenges 25. april (reindrift)


Løype 7 Leirbotnen-Brygfjelldalen: Stenges 20. april (reindrift)


Løype 8 på strekningen Gruva-Brygfjelldalen stenges 20. april (reindrift)


Løype 8 på strekningen Bleikvasslia- Gruva stenges 15 april (løypeforhold, natur)


Løype 3 fra Halvarddalen - Bleikvassli sentrum stenges 15 april. (løypeforhold, natur)


Løype 3 fra Halvarddalen-Tustervatn-Hjartfjellneset-Granheim stenges 20 april. (isforhold, reindrift)


Løype 5 fra Halvarddalen- Røsvassbukt -Skalia stenges 20 april (løypeforhold, reindrift, isforhold)


Løype 6 Straumen-grense Hattfjelldal stenges 20 april (isforhold)

Viktig presisering i forhold til dispenasjoner(link til Hemnes kommune)

Her er link til løypekart.


9. 4.2016
Årets medlemstur til Inderdalen Gård.
 

Hemnes Snøscooterforening inviterte i samarbeid med Inderdalen Gård til skuterkafe lørdag 9. april. Værgudene ikke helt på vår side og jaggu er våren kommet godt i gang.

Avkjøring fra L8 - i Brygfjelldalen og opp til Inderdalen Gård, veien ordnet av Arild som hadde laget stor parkering på gården.

På tross av dårlig vær, og sikt over fjellene, kom det godt med skuterfolk fra Bjerka, Leirskardalen, Bleikvasslia, Røsvatnet og Varntresk. Vi fikk servert kamkake, sovas, sjokoladekake, pølser og brus.

I Eldhuset var det servering og spiseplass, i tillegg var det satt opp lavvo som mange trakk inn i på grunn av regnet.

Også i gammelstua var det servering. Stor takk til Ann Synnøve og Oskar med sine hjelpere som organiserte og serverte oss alle. Dette må vi gjenta neste år også.


20.03.2016
INFO på Hemnes kommunes hjemmeside.
 

Presisering i forhold til "RASTING FORBUDT"

Les presiseringen her:


23.03.2016
Overivrige tjenestemenn fra Helgeland politidistrikt.
 

Det ser ut som det er viktig å få gitt så mange bøter som mulig for "ulovlig" kjøring i kampanjen som skal vise at "frislippet" av snøscooteren gir mer ulovlig kjøring.

To tilfeller som det henvises til i det siste, der tjenestemenn fra Helgeland politidistrikt, har gitt bøter på kr. 10 000.- for ulovlig kjøring, stasjonssjef Roald Bjerkadal bekrefter at bøtene gitt for hyttekjøringen er trukket tilbake, "for å være grei"

Kjøring etter § 5C - dispensasjon for tranport til hytte mer enn 2,5 km fra vei - her mener politiet at det ikke er tillatt å stoppe på veien til eller fra hytta, enten for å koke kaffe, fiske eller raste, da er du etter politiets mening ikke lenger på transporttur, men på fisketur eller kaffetur. Det ble i utgangspunktet ustedt bøter på kr. 10 000.- for dette.

Det er uklar hvilken lovhjemmel de har brukt, men det arbeides med avklare dette.

Det andre tilfellet, scooterførere er blitt bøtelagt for ha "rastet" i løypenettet. I forskriftene for løypenettet i Hemnes er det i enkelte soner satt opp skilt med - Rasting forbudt - det betyr i henhold til forskriften at du ikke kan avvike fra løypas 4 meters bredde, det står ingen steder at du ikke kan stoppe i løypenettet for å slå av en prat, ta en pissepause eller ta deg en pause dersom du er sliten. Du kan selvfølgelig også stoppe for å starte en skitur fra hvor som helst i løypenettet.

Det er også slik at dersom du parkerer scooteren innefor 30 m grensen, der det er tillatt, men går til fots utenfor så har du på lik linje med andre i henhold til allemannsretten rett til å utøve ditt friluftsliv med bål, kaffe, fisking, aking osv.

Skiltene som benyttes er følgende: Forbudsskiltet, med underskilt tydeliggjør at du ikke skal avvike fra løypa.

Det er Hemnes kommune som eier løypenettet og som eier har utarbeidet forskrift for ferdsel og bruk. Det er ikke opp til den enkelte polititjenestemann, SNO, eller statskogkontrollør å vurdere hva som er lov eller ikke.

Stopp i løypenettet er tillatt.

Vær obs på at du ikke overskrider 4 meter regelen, med målet om så mange overtredelser som mulig vil de nok håndheve dette med millimeterjustis.


20.03.2016
Dårlige nyheter fra SKFR - Snøscooterklubbenes fellesråd.
  I møte mellom SKFR og Nationella Snøscooterrådet i Sverige er det kommet frem at etter 1. mai blir det vanskelig med grensekryssinger utenom ubetjente tollstasjoner. Les om nyheten her:

13.03.2016
Vedr. skogsdrift på Bjerka og stenging av L10 - Bjerka - Målvatn
  Positiv nyhet - Statskog starter ikke opp skogsdriften før påske.

13.3.2016
Årsmøte 2016 gjennomført på Korgen Vertshus
  Referat finner du på dokumentsiden.

24.2.2016
Til alle som bruker løypenettet i Hemnes kommune
 

Å holde løypenettet i god stand er mye arbeid, et arbeid som utføres av frivillige som selvfølgelig får noe kompensasjon, men det er mye frivillighet som er lagt ned og legges ned i å holde løypenettet i god stand.

Noen bilder fra en som er ute i kveld og slådder slik at du skal ha sikre og gode løyper å kjøre i. Vis hensyn og la nå gasstommelen ha myke og fine bevegelser.

   

 

23.2.2016
Selvgjort er velgjort.
 

Christer Skreslett så en utfordring med å få til å slådde løyper i skråland, så han tok en tur i verkstedet og ut kom denne.

Christer sier den fungerer perfekt og 40 timer i verkstedet var vel anvendt tid.


21.2.2016
Innlegg om snøscooter
  Les om saken her:

21.2.2016

Bra at noen kan holde fylkesmennene i tøylene.

  Les om saken her:

21.2.2016

Hattfjelldal kommune åpner løypenettet onsdag 24. februar klokken 05.00. Mer info her. Se også info her:

  Her er kart over løypenettet, løypekort kan etter hva vi har hørt ikke kjøpes på scooterkort.no

21.2.2016

Bru nr. 3 bygget i regi av Hemnes Snøscooterforening

Både ved selvsyn og tilbakemeldinger fra scooterførere ble det klart at brua ved Unnheim i Kongsdalen måtte utbedres. Lørdag tok en dugnadsgjeng fatt på oppgaven og i løpet av noen timer var ny bru på plass. Stor takk til de som deltok i arbeidet med å gjøre løypenettet sikrere.

 

14.2.2016

I helga ble det som et prøveprosjekt arrangert skuterkurs i Hemnes. Både instruktører og elever var meget fornøyd med det flotte løypenettet som er blitt etablert i Hemnes Kommune.

Løypenettet var godt egnet for skuterkurs med Bleikvasslia som utgangspunkt. Alle elementer som skulle gjennomgås ble funnet i akseptabel avstand fra utgangspunktet.


Instruktørene vil rette en stor takk til alle som bidro til at et kurs kunne avholdes i Hemnes. Geir og Maria Oksfjellelv tillot kurset bruke innmarka på Skogly for frikjøring og bremseprøver med stor glede og gjestfrihet. Frank Berg og Else Hoff sto for matlaging og bevertning på "Gammalskolæ" i to dager.


Vi håper fremtiden blir slik at det kan avholdes kurs i Hemnes hvert år, slik at det blir mulig for "Hemnesværinger" å få skutersertifikat uten å må reise bort.

 


13.2.2016

Lørdag har vært første dag med godt vær siden løypenettet åpnet.

 

Noen bilder fra løypenettet. Hjartfjelltinden og Bessedørtinden med Vesttinden i bakgrunn.


13.2.2016

Det registreres med undring at noen har klippet av sperrebåndene rundt områdene med usikker is i Røssvassbukte.

Statkraft er informert.

 

i

Her er det viktig at du følger løypetrase som er staket med sperregjerde på en side og brøytestikker på den andre siden.


9.2.2016

Godt salg av løypekort - pr. i dag er det solgt kort for ca. kr. 175 000.-

Tyder på at det er stor interesse for løypenettet i Hemnes kommune.

 

www.hemnes.kommune.no er det nå åpnet for elektronisk søknad om scooterdispensasjoner samt at salg av løypekort på www.scooterkort.no skal fungere.


1. 2. 2016

OFFISIELL ÅPNING

 

Opp mot 100 personer møtte opp til åpningen av løypenettet i Hemnes kommune, mandag 1. februar 2016. Unge og gamle, fra bygd og by møtte opp for å overvære en historisk hendelse.

Hans Paulsen, leder i Hemnes Snøscooterforening ønsket alle velkommen til en merkedag og minnet oss alle på at nå har vi fått et fantastisk løypenett, og det er opp til oss alle å sørge for å få beholde det.

Snorklipping og tale ved ordfører Christine Trones som ønsket alle lykke til med det flotte løypenettet som knytter sammen bygda vår.


1. 2. 2016

Advarsel - isfall på Røsvatnet

  På L3 fra Røsvassbukt til Granheim er det viktig å følge løypetrase, isfall på isen. Video:

29.01.2016

Da er det klart for åpning av løypenettet i Hemnes kommune.

Offisiell åpning ved løypestart på Bjerka, (følg skogsbilvei forbi Kjeld Kjeldsen), klokken 17.00 ved ordfører.

Det serveres kaffe og kaker og alle scooterentusiaster i Hemnes er herved invitert. Les invitasjon her:

 

Mer om løypenettet:

Løypekort kjøpes på: www.scooterkort.no Systemet er ikke i drift før på mandag, siste oppdatering.

Oppdatert løypekart i PDF format finner du her: Løypekart

Informasjon om regler for bruka av løypenettet finner du her: og her:


30.1.2016

Skilting av løypenettet pågår for fullt, stormen Tor gjorde lørdag til en frisk dag å være ute i.

 

Her er noen av skiltene som skal settes opp, produsert lokalt av

Hasvo AS


24.1.2016

Kart over løypenettet i Grane kommune. Grane sliter med lite snø så løypene er ikke åpne enda.

  Se kartet her:

23.1.2016

En merkedag - merking av scooterløyper i Hemnes kommune. Endelig er dagen kommet da vi kan merke en løype med skilt for scooterløype.

 

Scooterløypeskilt på Kjendsvatnet, Kim Robin setter opp 40 km/t skilt på Målvatnet.

Forberedelser til løypenettet er i gang, lite snø i fjellet, men arbeidet med å stake og skilte løypenettet er i gang. Takk til alle frivillige som stiller opp på Røsvatnet, Brygfjelldalen, Bjerkadalen, Målvatnet, Kjendsvatnet, Leirskardalen.

Ca. 300 skilt skal opp i løypenettet før det åpner og ca. 3 000 staket skal settes opp.


21.1.2016

Fra debatten på Tynset.

  Les innlegget her:

21.1.2016

Leserinnlegg fra avisa AN.

  Les innlegget her:

17.1.2016

Ifølge denne nyheten arbeider svenske næringsmyndigheter for å få en åpning i grensetrafikken på begge siden. Lover godt nytt for L3 - Fra Røsvatnet til riksgrensen ved Rønes.

  Les om nyheten her:

16.01.2016
Formannskapet skal den 21. januar behandle klagene som kom inn i forhold til 2. gangs behandling av løypenettet i Hemnes kommune.
 

Les sakspapirene her:

Her finner du siste oppdaterte løypekart:

Endringer som er gjort er:

Endret trase ved Rabliåsen, fra Kjøkkenbukta og ned til L3,


14.1.2016

Styremøte i Hemnes Snøscooterforening torsdag 14. januar

  Referat finner du på dokumentsiden:

12.1.2016

Info fra Hemnes kommune om snøscooterløyper, løypekort og ny dispensasjonspraksis.

  Link til kommunens hjemmeside:

7.1.2016

Norsk Motorsportforbund 100 år i 2016

 

Norges Motorsportforbund fyller 100 år i 2016. VM i skutercross er blant arrangementene som skal markere jubileet og i 8. og 9. april kommer verdens beste skuterkjørere til Finnmark.

– Vi regner med å lage skikkelig skuterfest i Alta den helgen, sier Karl Ivar Kristensen i Norges Snøscooterforbund som er leder for kommende VM.

Les mer om VM her.


 

5.1.2016

Godt nytt år til alle våre medlemmer og besøkende på www.hemnes-scooter.no

 

Det arbeides ufortrødent videre med etablering av løypenettet i Hemnes kommune. Kort møte med kommunen i dag og en nyhet er at kjøp av løypekort vil kunne skje vie en nettbasert løsning som alle 5 "scootekommuner" samarbeider om. På nettsiden velger du om du vil ha 3 dagers, ukes, eller sesongkort for løypenettet i din kommune.

En løype, L3, lar vente på seg, til tross for streng kulde hindrer østavinden Røsvatnet fra å legge seg, men med de siste dagenes -20 og kuling kjøles det i alle fall ned.

Av løypene er det løype 10, løype 2 og løype 7 som det er klager eller merknader på som kommunestyret den 28. januar skal ta stilling til. De andre løypene er i utgangspunktet avklart. Det er for noen av løypene gjort endringer av trase på bakgrunn av innspill/ klager.

Skiltplan for løypenettet er så godt som ferdigstilt og planlegging av staking og merking er i gang.

Her er kart over løypenettet:


11.12.2015

Litt om den såkalte støybelastningen ved etablering av løypenett.

 

Med bakgrunn i en villedende støyveileder har SIF og Sintef gjort en del målinger for å se på støynivå for snøscooter. En annen ting som er viktig er hvor høyt støynivå snakker vi om.

Her er informasjon fra Arve Lønnum i SIF:

"Direktoratet har lagt opp veiledningen etter «L5AF». Det er fortsatt dbA, men antall dbA og hvordan man måler, etter hvilken standard, gir helt forskjellige tall. Hvis man benytter L5AF, er dette maksimalt passeringsnivå for de 5% mest støyende modellene. Har man målt 100 modeller, blir det kun tatt resultat fra de 5 modellene som støyer mest. Truls Gjestland i Sintef målte på 2 Lynx modeller i forfjor, men vi mener at det var målinger det kan stilles mange spørsmål ved.

Vi selv målte grundigere, flere modeller, i flere typer terreng og ikke minst på flere avstander. På 100 meter avstand i åpent skogsterreng med noe vegetasjon var det nesten umulig å identifisere støyen fra snøscooterne fra bakgrunnsstøy fra naturen. I praksis vil man ute i naturen vanskelig kunne måle lavere støynivå enn 37 dbA. Over en rennende bekk har jeg målt 45 dbA. Det sier litt når grensen nå skal være 40 dbA, eller lavere. Selv sier direktoratet at et kjøleskap har ca 40 dbA.

Den rapporten vi selv har innhentet ved testing i Sverige, bruker målinger fra 5-6 modeller. Vi målte store forskjeller mellom best og dårligst (eller ikke fullt så bra). Det faktiske støynivået mener vi blir reelt lavere med tiden etter hvert som det blir større og større innslag av støysvake modeller. Det endelige L5AF- nivået vil dog dessverre kun basere seg på hva den ene mest støyende modellen ble målt til. Derfor er det at avstanden blir så stor. Etter Sintefs beregning var det maksimale passeringsnivået for grunnlaget benyttet i veilederen her ca.77dBA ved 20km/t. Det høyeste vi selv målte selv ved hjelp av Sintef tidligere i år, var 73 dBA, mens det laveste var 64dBA. Det er fra ganske mye lavere til veldig mye lavere faktisk støy enn i de tidligere mer beskjedne og etter vårt syn uriktige målinger i Norge.

Våre målinger er uten tvil de mest representative, og de ble tatt under mer korrekte forhold ifht standardene enn tidligere målinger (vi tenker da på vær- og føreforhold, flatt terreng, flere typer terreng, flere typer hastigheter mv)

Noen mener at dette mer politiske vurderinger over tekniske. L5AF kan hevdes å være riktig å benytte hvis man skal sikre seg at absolutt ingen risikerer å bli utsatt for nivåer over de grensene som er angitt. Man tar alltid høyde for verste tilfelle, ser det ut til, enda det er mer og mer marginalt innslag av dette med bedres scooterpark. Kanskje enda viktigere er at man heller ikke tar med dempning i terreng. Man definerer krav etter verst tenkelige forhold for å beskytte den som måtte plages av støy, og treffer derved ikke de reelle forhold.

Etter min personlige mening burde man fokusere på å redusere støy der folk oppholder seg. Støy forårsaker søvnproblemer og konsentrasjonsvansker for svært mange daglig, hjemme og i arbeid/skole. Her snakker vi ikke om støyproblem, men irritasjon. Det er ekstra kjedelig at selv om vi hadde hatt 95% innslag av støysvake modeller (der er vi ikke ennå, bare godt på vei), ville det ikke forandret denne beregningen av avstand.

Vi må ta opp dette med departementet og antagelig komiteen i Stortinget. I deres arbeid kan dere stå på at grenseverdiene både er irrelevante og bygger på faktiske feil om snøscooterstøy.

Ettersom du møter veggen med slik saklig informasjon, tror jeg kart basert på riktige forutsetninger kan være til hjelp. Jeg har sendt mail til min kontakt i Sintef i håp om å komme videre her til en overkommelig pris."

Hemnes Snøscooterforening følger saken videre.

 


3.12.2015

Stor motstand mot løypenettet.

 

Det er kommet inn 3 klager på Hemnes kommunes vedtak om etablering av løypenett.

Løypene som berøres av klagene er:

 • L7 - Brygfjeldalen - Bleikvatnet, her er det konflikt med turistforeningens hytter som er begrunnelsen.
 • L10 - Friluftsinteressene i Bjerkamarka, at løypestart er ca. 100 m unna barnehagen, nær bebyggelse på Skruvnagelen
 • L5 - nær bebyggelse i Kongsdalen.
 • L8 - nær bebyggelse i Kjøkkenbukta
 • L2 - Leirskardalen - Kjendsvatnet, konflikt med turistforeningens hytter.

Her er kart over løypenettet.

Klagene kan du lese selv her.

Konsekvens av dette ser ut til å bli at flere av løypene ikke kan åpne 1. februar, dette på grunn av frister for behandling av klagene, ny klagefrist osv.

Hemnes Snøscooterforening vil følge saken videre.


 

28.11.2015

Stor dugnad i Brygfjeldalen i dag.

 

Løypetrase ble ryddet og det ble bygget 2 nye bruer på henholdsvis 8 og 6 meter. Tilsammen 20 personer stilte opp og sto på i 4,5 timer. Det ble nesten ikke tid til kaffepause engang. Stor takk til alle som deltok.


21.11.2015

Styremøte torsdag 26. november klokken 18.00 på Hasvo.

 

Saksliste:

 1. Samarbeid med Hemnes kommune om drift og vedlikehold av løypenettet
 2. Bygging av bruer - rydding av løypetrase
 3. Løyperoder - ansvarlige for slådding, slåddestasjoner
 4. Skilting og merking av løypenett, parkeringsplasser
 5. Eventuelt

17.11.2015

Møte mellom Hemnes kommune og Hemnes Snøscooterforening i dag for å avklare en del punkt i forhold til etablering av løypenettet. HK avventer fristen, 3. desember, som er klagefristen på vedtaket om etablering av løypenettet før det skjer så mye mer. Det er laget en skiltplan for skilting og merking av løypene.

Hemnes kommune og Hemnes Snøscooterforening ønsker å inngå et samarbeid i forhold til merking av løypene og slådding i løpet av sesongen. Det må også lages en del broer over flere bekker.

Pr. i dag ser det ut som løypenettet i år vil åpne 1. februar.

   

15.11.2015

Leder i Hemnes Turistforening uttaler i et intervju i Rana Blad 16. november at "han nylig fikk en e-post fra folk i Californina som vil besøke Rabot-hytta for å gå på ski i området. Han mener derfor det er merkelig at Hemnes kommune nå anlegger scooterløyper på nord - og vestsiden av Okstindan."

Hemnes Snøscooterforening undres på samme måte om Svein Arne Brygfjeld har glemt at han satt i arbeidsgruppen som har arbeidet med etablering av løypenettet i Hemnes kommune.

Regner med at løypa på nordsiden han sikter til er løypetrase fra Leirskardalen til Kjendsvatnet, den har da vært etablert siden 1973, først som ordinær løype og senere som fiskeløype. Nå har vel Turistforeningen bidratt til at denne traseen er blitt innskrenket da den før gikk til Gresvassdammen, men nå stoppes på bakgrunn av konflikt med "Turisthytta" på Kjendsvatnet.

Når det gjelder løypetrase på vestsiden blir det vel transportetappen fra parkeringsplassen på Melkhellarn og opp forbi Mørkbekken som de fasjonable skituristene kan få se en snøscooter eller to, en strekning som er ca. 4 km og hvor halvparten av dette er vei som i dag er brukt av alle besøkande til Rabot hytta. Jeg venter i spenning på å se hvor disse skituristene vil gå, i scooterløypa eller utenfor.

Hvis jeg nå forstår Svein Arnes argumentasjon rett så er det altså helt greit at det kjøres med bil opp til Mørkbekken, det forstyrrer ingen, men dersom en skiturist får se en scooter på samme trase er det til stor skade.

Okstindmassivet ligger fortsatt uberørt i forhold til scooterkjøring, bortsett fra Turistforeningens kjøring da, som vi nå ser at det åpnes for i ny forskrift. Jeg lurer også på om ikke helikoptertrafikken som er planlagt når det skal flys inn skifer for å steinlegge "løypa" opp til Rabot vil forstyrre noen?

Jan Holmstrand - Hemnes Snøscooterforening

 

Her er utsikten nedover mot Leirskardalen, Hemnes Snøscooterforening foreslo å legge en skitrase langs ryggen til venstre for skiturister og at løype for snøscooter går i bunnen av dalen. Så kan skituristene velge.


10.11.2015
Catskiing - nytt begrep i Norge som åpner nye muligheter. Les om saken her.
  I Malangen fikk de i vinter forbud mot scooterturisme, de tenkte nytt og her er resultatet.

9.11.2015
  Noen bilder fra det løypenettet vi får.

7.11.2015
Les om postmannen med landets lengste postrute - 30 mil på scooter.
  Se reportasje her.

7.11.2015
Løypenettet etablert - hva nå?
 

Det er fortsatt en del som må avklares før løypenettet er opp å går, ansvar for merking, skilting og vedlikehold må avklares og forhåpentligvis kan hytteforeninger og kanskje Hemnes Snøscooterforening bidra til dette slik at kostnadene for våre medlemmer kan holdes på et lavt nivå.

Hemnes Snøscooterforening har pr. i dag staker for merking av flere de nye traseene, utstyr for slådding og merking og ikke minst mange medlemmer som ønsker det nye løypenettet velkommen.

Det er heller ikke avklart hvordan praksis og gjennomføring av påkobling til løypenettet for 3 - 400 hytter på Røsvatnet skal skje, pr. i dag ser det ut som at det må søkes på § 6 for å få det til.

Det som ikke kom på plass var tanken om et interkommunalt nett, vi har pr. i dag kun direkte kobling mellom Hemnes og Hattfjelldal. Det er kobling videre fra Hattfjelldal til Grane, men vi fikk ikke på plass kobling mellom Rana og Vefsn kommune.


7.11.2015
Stor aktivitet på Helgeland i forbindelse med snøscooterens da. I Mosjøen var det fritidsmesse kombinert med snøscooterens dag med utstilling i Kippermohallen. På Bjerka var det stor tilstrømming av folk til Bjerka Maskin & Scooter som fikk se 2016 modellene fra Yamaha og som også fikk informasjon om løypenettet som ble vedtatt i kommunestyret 3. november.
  Her finner du sakspapirer fra kommunestyret.

7.11.2015
Endret godkjenning av løypa fra Raudlia til svenskegrensen, Statskog snudde etter brev fra grunneier.
 

Statskog hadde i utgangspunktet sagt nei til traseen fra Raudlia og inn til svenskegrensen, uten noe saklig begrunnelse. En trase som for 2 år siden ble flyttet opp på Gjetarfjellet på grunn av gjennomføring av et verneforslag som kun hadde som mål å stenge for et fremtidig løypenett.

Statskog fikk da innspill fra grunneier at dersom Statskog opprettholdt sitt nei til denne løypetraseen villle han forlange at all merking til DNT på sin eiendom skulle fjernes. Statskog snudde i saken og løypa kom igjen inn når saken ble behandlet i kommunestyret. Forbehold om godkjenning av løypetraseen på svensk side.


22.10.2015
Bilag gitt ut i forbindelse med snøscooterens dag i Sverige.
  Les magasinet her:

15.10. 2015

Da ser det ut som løypenettet vi har arbeidet med i mange nærmer seg en realitet. Under finner du plan for løypenettet og kart over de løypene som etableres for 2016.

Noen traseer har vi mistet, noen traseer har fått strenge begrensninger, men totalt sett er dette første løypenettet mer enn vi kunne håpe på for noen år siden.

Hemnes Snøscooterforening vil gi ros til saksbehandlerne i Hemnes kommune som har gjort en grundig jobb og håper at en arbeidsgruppe bestående av berørte parter kan videreføres for evaluering, forbedring og ikke minst arbeide for en kobling til Sverige.

 

Plan

Kart

Flere dokumenter til saken finner du her:


29.9. 2015
Det ser ut som fylkesordføreren i Nordland har måttet brannslukke litt etter de innsigelsene som miljøvernavdelingen skrev til Hemnes kommune, de tok kanskje litt for mye Møllers tran.
  Les om saken her:

25.9. 2015
Status i arbeidet med løypenettet i Hemnes kommune.
 

Det er gjennomført møte mellom fylkesmannens miljøvernavdeling og kommunene på Helgeland som arbeider med løypenett. Positivt og negativt resultat er tilbakemeldingen fra møtet.

Det positive er at de avklaringer som fylkesmannen krever ikke krever mye arbeid fra kommunen. Det negative er at det er veldig mange avklaringer som kreves.

 

Når det gjelder avklaringer er det tydelig at noen har snakket sammen, for Statskog har nå endret syn på det forslaget de deltok i arbeidet med.

Fra Statskog sin representant i arbeidsgruppen ble det referert til Statskog sin advokat, som i utgangspunktet hadde instruert, at Statskog ikke skulle sette begrensninger i etablering av løypenett i kommunene så fremt løypeforslagene ikke er i direkte konflikt med Statskog sine interesser.

Nå har Statskog satt stopp for forslagene for 2 av våre viktigste løyper:

Løypeforslaget Bjerka - Gresvatnet stoppes ved Kjendsvatnet og løypeforslaget fra Nord Røsvatnet og mot Tangvassdalen. Det gjør at vi ikke lenger har mulighet for kobling mot Sverige i vårt forslag.

Oppdatert: Løypetraseen er nå tatt inn igjen i kommunens plan.

Så er det reindriftskontoret på fylkesnivå som har satt stopp for løypeforslaget fra Tustervatn dam til Korgfjellet, dette til tross for at den lokale reindriftsnæringa har akseptert løypa med de begrensninger som var satt.

Statskog har også satt stopp for løypa fra Bleikvatnet til Skarelva - Røsvatnet.

 


22.9. 2015
Statens Vegvesen sin veileder for merking og planlegging av snøscooterløyper er ute på høring. Les gjennom den og har du merknader kan du ta kontakt med Eirik Kirkvold før den 15. oktober.
  Veilederen finner du her:
  Epost til Erik Kirkvold har du her:

22.9. 2015
Her kan du lese den nye forskriften for motorisert ferdsel.
  Lovdata:

22.9. 2015
Lurer du på Hemnes kommunes miljøinnsats? Les om den her:
  Rana kommune finner du her:

2.9. 2015
Litt om vern av utmarksområder i Salten
  Les saken her:

2.9. 2015
Litt om hva de ulike partiene sier om friluftsliv, fra Adressavisen.
  Les hva de sier her:

2.9. 2015
Litt støy rundt lemping av regler for kjøring på islagte vatn.
  Les om saken her:

2.9. 2015
Her kan du lese fylkesmannen i Nordland sitt innspill. (OBS - stor fil)
  FMNI- innspill:

2.9. 2015
For de som er i tvil i forhold til hva de skal stemme kan vel denne reportasjen klargjøre litt:
  Les hva MDG og Venstre mener her:

2.9.2015
Da er høringsfristen ute(17. september) og alle innspill er kommet inn. Fylkesmannens miljøvernavdeling har ikke ligget på latsiden og levert en innsigelse på 21 sider med negative merknader til løypeforslagene.
  Håkon Økland sier at behandling av løypenettet først vil være klar når det nye kommunestyret er satt, kanskje viktig å tenke på når det nå snart er valg.

8.5. 2015
Hemnes kommune v/ formannskapet har 1. gangs behandling av løypeforslaget 2. juni 2015. Hemnes kommunes saksbehandlere skal ha ros for et vel gjennomført arbeid og en ryddig og god prosess.
  Her ligger alle sakspapirer, med kart, konsekvensutredning og støykart.
  Viktig at alle berørte parter kommer med sine innspill i høringen som snart kommer.

8.5. 2015
Hemnes kommune kommer med ny revidert motorferdselplan(vinter) og ny forskrift for bruk av motorkjøretøy på snødekt mark.
  Utkast til revidert motorferdselplan kan du lese her:
  Forslag til ny forskrift kan du lese her:

7.5. 2015
Da er det endelig klart for ny lov om motorisert ferdsel i utmark. Den ny loven kan du lese her:
   

2.5. 2015
Det er vel ikke tvil om hva Arbeiderpartiet mener, i hvert fall ikke i følge deres miljøpolitiske talsmann:
  Les hva han sier her:

2.5. 2015
Mer om snøscootersaken, vi får håpe det går greit i morgen.
  Les om saken her:
  Her er en glad ordfører:

6.5. 2015
Svar fra Frode Rydningen til DNTs Berit Kjøll
  Les innlegget her:

2.5. 2015
Her kan du lese komiteen sin innstilling.
  Les den her:

2.5. 2015

Ser at Arbeiderpartiets lokale representanter, Kjell Idar Juvik og Geir Waage, er ute og ror i forhold til hvorfor Arbeiderpartiet har stemt nei til ny motorferdsellov. En lov som gir kommunene råderett og anledning til lokalt å forvalte hvordan vi skal ha et løypenett for snøscooter.

Legge løypene ved vei, eller skogsbilveier og at det bare er kommuner med store arealer som kan etablere løyper? Hva mener de egentlig, og har de ikke i det hele tatt satt seg inn i hvordan planarbeidet med etablering i henhold til plan og bygningsloven skjer.

Arbeiderpartiet mener også at forslaget ikke er nok utredet i forhold til konsekvenser, har de glemt at det har vært et motorferdselforsøk i snart 15 år?(side 10)

Arbeiderpartiet mener at forslaget vil redusere naturens produksjonsevne og naturmangfold(side 10)

Arbeiderpartiet mener også at statlige og regionale organer(fylkesmann) skal kunne klage og ha innsigelsrett(side 15)

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet mener videre at ordinære løyper som ikke er lagt eller begrunnet som nevnt ovenfor, kun skal omfatte følgende forhold: nyttekjøring som en del av utmarksnæringen, generell nytte og næringskjøring, kjøring til og fra egen eller leid hytte, tilsyn av viltfeller e.l., innhenting og ettersøk av skadet vilt – da etter nærmere gitt løyve.(side 15) (min utheving)

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet mener at konsekvensene for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse er for store til at det er forsvarlig å åpne for en allmenn tilgang til fornøyelseskjøring med snøscooter, slik regjeringen foreslår. (side 15)

Hvordan kan Kjell Idar Juvik og Geir Waage påstå at Arbeiderpartiet er for lokal forvaltning og etablering av et åpent løypenett ut fra innspill fra komiteens medlemmer?

 

   

30. 4. 2015
Store ord fra lederen i Den Norske Turistforening - "det er en svart dag for friluftslivet og naturmangfoldet", Berit Kjøll har allerede oversikt over de konsekvenser løypeetableringen i Hemnes kommune vil gi. For en innsikt.
  Les om saken her:

30. 4. 2015
Pussig at Arbeiderpartiet som gjennom sine lokale representanter har formidlet at de aktivt har arbeidet for lokal forvaltning nå er i mot at kommunene skal få etablere et sikkert løypenett.
  Les mer om hva partiene synes her.
  Her er også en artikkel om saken.

30. 4. 2015
Artikkel fra Rana Blad om at det ser ut til å bli ja til lokal forvaltning.
  Les den her:

30. 4. 2015
Miljøvernministeren svarer litt på kritikken - artikkelen er fra i høst.
  Les mer her:

26. 4. 2015
Et godt leserinnlegg med betraktninger om snøscooteren.
  Les innlegget her:

23. 4. 2015
Her er en reportasje om Ronald Johnsen som i år kjører fra Joesjø til Kirkenes i årets Sapmi tour.
  Les om turen her:

23. 4. 2015
Det føres en betydelig kamp i kulissene mot ny motorferdsellov - Senterpartiet som tidligere har frontet saken postivt er nå i opposisjon og dermed er det ikke helt klart hva de mener.
  Les om saken her:

23. 4. 2015
Mer om DNTs svertekampanje. Lurer på om de som sitter i DNT ledelse aner konsekvenser som kan ramme deres lokalforeninger. Det er ikke bare lokale grunneiere som lar seg provosere av den feilinformasjon DNT kommer med, Statskog er også forundret over DNT. Les om annonsen til DNT her:
   

23. 4. 2015
Den Norske Turistforening fortsetter med sin feilinformasjon og svartmaling. Les om deres opprop her:
  SKFR - Snøscooterklubbenes fellesorganisasjon svarer dette på DNTs påstander. Les mer her.

21.4.2015

Det har i kveld vært møte i arbeidsgruppa som arbeider med etablering av scooterløyper i Hemnes kommune. Etter mitt syn et positivt møte der både reindrift og Statskog oppleves som positive til det forslaget på løyper som er sporet nå i vinter. Vi vet fra før at 2 av løypene berører viktige reindriftsområder(kalving) og disse vil da stenges ca. 15. april.

De fleste i arbeidsgruppa tror at med etablering av løypenettet vil kjøringen i større grad styres inn i løypenettet og på sikt vil både selvjustis og respekt for vilkår og regler i vårt løypenett øke.

En annen ting som jeg personlig tror er viktig er informasjon, særlig i forhold til reindrift der det i dag litt for ofte oppstår konfliktsituasjoner. Det vil bli viktig å informere om hvordan scooterføreren skal forholde seg til rein og ikke minst informasjon om de konsekvenser som uvettig kjøring nær rein medfører.

Løypeforslaget for Hemnes kommune kommer trolig ut på høring i løpet av mai måned, og som tidligere informert om skal ny motorferdsellov behandles 7. mai på tinget.

Hemnes Snøscooterforening vil innkalle til et informasjonsmøte når høringen legges ut.

   

17. 4. 2015
Det ser ut som at selv professorer mister sin integritet(og fornuft) når snøscootersaken debatteres. Les om deres siste innspill her - og hva USS svarer de 5 professorene.
   

8.4.2015
Les om hvordan leder i Vinje Turlag(DNT) opplever samarbeidet og hvordan løypenettet har fungert siden 2003.
 

Les om saken her:

Mer om samme sak her:


6.4.2015
Positiv nyhet - storkontroll på Helgeland med SNO og helikopter - Rana 4460 km2, Hemnes 1580 km2, Hattfjelldal 2680 km2 - et område på 8720 km2 og en ulovlig scooterkjøring ble resultatet.
  Les om kontrollen her:

6.4.2015

Sverige kan vise til færre ulykker med snøscooter - les om saken her:

  Det ser ut til at Naturvernforbundet ikke bryr seg om sikkerheten til de som kjører snøscooter - les om saken her:

6.4.2015

Litt andre toner enn den undersøkelsen som DNT viser til.

Les om spørreundersøkelsen her:

6.4.2015

Litt mer om samme spørreundersøkelse - merkelig at bare folk fra Oslo er i mot lokal forvaltning -

les mer her:


30.3.2015
Det ser ut til at ny motorferdsellov skal behandles 7.mai. SPENNENDE!
 

Les hva SKFR skriver om saken:

Her er hva som står om saken på stortingets sider:

   

30.3.2015

Les om turistsatsningen som stoppes av fylkesmannen - Malangen Resort burde kanskje få et DNT skilt å sette på hytta, da er det visst ingen begrensninger i scooterkjøringen ser det ut til.

 

Les om den utrolige saken her:


6.3.2015

ÅRSMØTE i Hemnes Snøscooterforening søndag 15. mars klokken 18.00 på Korgen Vertshus.

 

Årsmøtet avholdt søndag 15. mars, referat fra årsmøtet finner du på dokument siden.


9.3.2015

Dårlig nytt fra Lanstyrelsen i dag. Naturvårdsdirektøren sier at det ikke vil bli opprettet løyper på svensk side mot Norge i "uoverskuelig" fremtid.

  Les brevet her:

 

 

7. 3. 2015

I debatten om snøscooterløyper snakkes det ofte om at løypene vil rasere naturen. I et innlegg i Rana Blad skrev Øyvind Hirsti:

Men det er en skjebnens ironi at 2015 vil bli husket som året da våre demokratiske myndigheter la til rette for økt motorisering av menneskelige fritidsaktiviteter i vill og uberørt natur.

Nå har vi da sporet de traseene som et eventuelt løypenett i Hemnes kommune vil gå etter og etter en kort oppsummering berører ikke dette løypenettet mye uberørt og vill natur.

Fra trase Korgfjellet...............Fra Kongsdalen....................Bjerkamarka

Fra Gresvatnet.....................Trase mot Leirskardalen................Dam Målvatnet

I tillegg kommer damanlegg, skogsbilveier, anleggsveier og de regulerte vatn med reguleringshøyder opp mot

35 meter. At spor i snøen, ca. 3, 5 mnd. i året skal rasere denne naturen blir et paradoks.

   

6.3.2015

Noen bilder fra siste sporlegging - Bjerka - Gresvatnet - Leirskardalen

 

Trase mot Leirskardalen ..Den nye kraftstasjonen ved Kjendsvatnet..Ved riksgrensen Gresvatnet..Råka på Kjendsvatnet

   

6.3.2015

USS har oppdatert sin tilbakevisning på Norsk Friluftsliv(hvem nå det er) og at ny motorferdsellov er i strid mot grunnloven.

  Les mer her:

2. 3. 2015

Da er mesteparten av de foreslåtte løypetraseene sporlagt, siste sporing var fra Tustervatn dam og til gamle E6 på Korgefjellet og trase fra Tustervatn dam og nedover Tustervatnet, Straumen og en trase for tilkobling av hytter langs Villmarksveien.

Stor takk til Roy Bygdåsmo og Tore Kristian Storvoll som bidro til at vi fant en god trase.

Hemnes komune har fått sporloggene og fått de konvertert inn i sine digitale kart.

 


17.2.2015

Isfiskeløypa fra Bjerkadalen og til Kjendsvatnet er nå godkjent av fylkesmannnen i Nordland og åpner fredag 20. februar klokken 18.00.

Her er kart over trase.

Her er forskrift for ferdsel og bruk av løypetraseen.

Med bakgrunn i at fylkesmannen mener at løypa går gjennom en spillplass for storfugl krever fylkesmannen at den stenger 21. april 2015. Etter innspill fra Hemnes Turistforening, har Fylkesmannen kommet til at isfiskeløypa må stoppe i ved nordenden av Vestre Kjennsvatnet / ved Vasshovudet.

   

17.2.2015

Kanskje noe vi i Hemnes Snøscooterforening skulle ta initiativ til. Her fra Alta hvor flere snøscooterførere tar skredkurs.

Les om saken her:

En annen sak du kan lese om er den juridiske betraktningen som miljøprofessoren hevdet gjorde at ny motorferdsellov stred imot grunnloven. Dette ble da tydelig tilbakevist av blant annet USS.

Les den her:

 

   

15.2.2015

Hemnes Snøscooterforening er nå i gang med å kvalitetssikre løypeforslaget gjennom sporing og kartlegging av forelslåtte løypetraseer.

Stor takk til Tore Kristian Storvoll som var kjentmann fra Skardelva, Bleikvatnet, Bleikvassli og til Grønvatnet der Christer Skreslett møtte oss for å få traseen mot Brygfjeldalen, Durmålsvatnet og til Leirskardalen.

Det er uhyre viktig at traseene sporlegges nøyaktig av kjentfolk som har kjørt traseene gjennom mange år, dette arbeidet gjør vi for at vi skal få et sikkert og funksjonelt løypenett.

På denne siden kan du se noen bilder fra kartleggingen.


15.2.2015

Her kan du lese hva SKFR selv sier om møtet på Stjørdal, også link til en del aviser som har skrevet om saken.

Les mer her:


15.2.2015

Stor stemning på Stjørdal da SKFR(Snøscooterklubbenes Fellesråd) samlet scooteinteresserte og stortingspolitikere for debatt og avklaring om det kommende lovforslaget.

Les om det her:


15.2.2015

Positive nyheter fra USS, Utmarkskommunenes sammenslutning, som består av 88 kommuner og dekker ca. 40 % av Norges areal. Her er en kort presentasjon fra USS.

De har vært på høringen for komiteen den 11. februar og USS melder at alle partier unntatt SV(så klart) og MDG er positiv til lovendringen og lokal forvaltning. Les om saken her:

DNT har hevdet, med bakgrunn i en vurdering fra en juss professor at lovforslaget med lokal forvaltning var i strid med grunnloven. Les USS sin uttalelse på dette her:


9.2.2015

Godt over 50 personer deltok på informasjonsmøte på Korgen Vertshus mandag 9. februar der Håkon Økland sammen med de andre på planavdelingen som arbeider med løypenett for snøscooter informerte om status pr. i dag og den videre saksgangen.

Mye er enda uavklart, men det er gjort et veldig godt planarbeid så langt.

Under møte kom det fram at fiskeløypa fra Bjerkadalen trolig blir stoppet på Kjendsvatnet(Vasshode) som følge av konflikt med reindrift, Statskog og ikke minst Turistforeningen.

Her er kart over utkastet til løypenett. Bjerka - Målvatnet: Røsvatnet - Korgen


6.2.2015

Ja det er da godt at noen kan vise litt handlekraft. Vi får se om midlertidig lovendring går igjennom i dag.

Les om saken her:

Da er avstemmingen gjennomført og det ser ut til at forsøkskommunene får videreføre løypenettet.

Les mer om saken her:


5.2.2015

Et god og objektiv reportasje om hvordan mange scooter og hytteeiere på Helgeland opplever bruk av scooter og hvordan vi faktisk bruker den.

Les den her i Helgelendingen:


 

5.2.2015

Spennende å se om det løser seg for Hattfjelldal og de andre prøvekommunene. Det skulle vel bare mangle at de kommuner som gjennom forsøksordningen, som har fungert godt i 14 år , ikke kunne videreføre løypenettet til ny motorferdsellov ble vedtatt.

Les omsaken her:

Du kan også lese lederen til avisa "Helgelendingen" her:


 

2.2.2015

Informasjonsmøte i Bleikvasslia samlet om lag 25 stk. representert med grunneiere, lokalpolitikere og scooterinteresserte. De fikk en grundig gjennomgang av status i arbeidet med kommunens løypenett for snøscooter av Håkon Økland. Håkon viste de ulike traseer og hvordan konsekvensutredningen er bygget opp.

Både grunneiere og lokalkjente fikk gi innspill til de ulike traseene.

Politisk vedtak i stortinget vil trolig skje først i mars slik at ingen løyper vil bli opprettet denne sesongen.


28.1.2015

Hemnes kommune inviterer til informasjonsmøte om status i planarbeidet med etablering av snøscooterløyper i Hemnes kommune.

Møtene avholdes den 2. februar i Bleikvasslia og i Korgen den 9. februar. Les mer på Hemnes kommunes hjemmeside, link her:

Hemnes Snøscooterforening har fått i oppdrag å sporlegge de foreslåtte traseene og vurdere om de er i henhold til veileder fra Statens Vegvesen med tanke på sikkerhet.


25.1.2015
Det arrangeres stort folkemøte på Stjørdal om ny scooterlov. Les om arrangementet her:

25.1.2015
Byråkratene i Miljø og Klimadepartementet jobber hardt i kulissene mot snøscooter. Nå har de gjort om vedtaket om å forlenge prøveperioden for prøvekommunene slik at de kunne ha normal ferdsel i løypenettet sitt i vinter. Les om ordføreren i Fauske kommunes reaksjon her, og Hattfjelldal kommunes ordfører her.

8.1.2015
Leder i Rana Blad - om snøscooter, profilerte kjendiser og annen nikkersadel. Les den her:

8.1.2015

Da er utkast til løypenett som Hemnes kommune arbeider med klart. Håkon Økland sier at det er 4 saksbehandlere som nå arbeider med planarbeidet.

Hemnes Snøscooterforening vil kjøre opp løypetraseene i samarbeid med lokalkjente, grunneiere, reindriftsnæring og andre berørte parter, forhåpentligvis i løpet av februar. Dette for at løypenettet skal sporlegges med GPS spor og for at løypenettet skal bli trygt og sikkert.

Det er et mål at løypenettet skal lages ut fra den nye standarden som Statens Vegvesen har laget.

Den kan du se her:

Her er kart over utkastet til løypenett. Bjerka - Målvatnet: Røsvatnet - Korgen

   

8.1.2015
Det blir litt endring på trase for Isfiskeløypa i Hemnes i år. Dette på grunn av endret utløp fra den nye kraftstasjonen på Kjendsvatnet. Se kart her:

25.12.2014

Det ser jammen ut til at scooterdebatten skaper litt støy i kirken også. Les om saken her:


25.12.2014

Det ser ut til at det ordner seg for Hattfjelldal og de andre prøvekommunene. Honnør til Kjell Idar Juvik som har frontet saken på tinget. Les mer her:


23.12.2014

Hemnes Snøscooterforening ønsker alle ei riktig god jul og et godt nytt scooterår.


11.12.2014

Litt om Turistforeningens svertekampanje og skremselspropaganda. Les om den her:


11.12.2014

Fra en ordfører som har erfaring med scooterløyper i sin kommune. Les hans kommentar:


11.12.2014

Nok et tilsvar til scootermotstanderne som betrakter distriktene som "sitt" område. Les her:


11.12.2014

Det benyttes STORE ORD i debatten om snøscooter. Bare så synd at de som kommenterer ikke har kunnskap. Les de store ordene her:


11.12.2014

Fra avisa Helgelendingen(Vefsn) - om vettet er likt fordelt? Les kommentaren her:


8.12.2014

Møte i arbeidsgruppa angående scooterløyper i Hemnes kommune.

Et positivt møte der vi fikk oppdatert informasjon om lovprosessen så langt.

 • Det ser ut til at loven først kan vedtas i slutten av februar 2015.
 • Hemnes kommune har bevilget kr. 250 000.- til planarbeidet med etablering av snøscooterløyper.
 • I forhold til det prøveprosjektet som var planlagt har forslag til ny lov ikke et punkt om folkehelse.
 • Mindre fokus på rasfare, men det skal utredes.
 • Det er en del utfordringer i forhold til hvordan hytteeiere skal ha adkomst til løypenettet, jfr. 30 meters regel som er foreslått.
 • Statskog har som overordnet syn at de ikke sier nei til løyper såfremt de ikke kommer i direkte konflikt med Statskogs næring.
 • Fylkesmannen har IKKE innsigelsesrett, men kan klage på lik linje med alle andre. Bra for oss i Nordland med bakgrunn i de erfaringer vi har med FM Miljøvernavd.
 • Arbeidsgruppa har gått gjennom alle løypeforslagene på nytt og er stort sett enige om et forslag som kommunen skal arbeide videre med.
 • De 2 viktigste hovedtraseene er med, fiskeløypetrase Bjerkadal med kobling med Sverige og Røsvatn med kobling Tangvassdalen.
 • Det blir arbeidet med kobling mellom disse løypene, Kjendsvatn - Leriskardal - Brygfjelldal - Bleikvatn - Røsvatn.
 • Flere av de andre forslagene er også med - mer informasjon kommer på nyåret.

28.11.2014

Gjør som Narurvernforbudet og DNT - påvirk din stortingspolitiker.

Les hvordan her:


28.11.2014

Litt mer om lovforslaget. Les det her:


28.11.2014

Her er da lovforslaget som er fremmet fra Miljøverndepartementet og godkjent i statsråd i dag!

Les proposisjon 35 her:


28.11.2014

Det åpnes for lokal forvaltning av snøscooterløyper. Les mer her:


28.11.2014

Det ser ut som dommedagsprofetene, de som har feilinformert og spredd et budskap med så lite fakta som mulig ikke nådde fram. Les om ny motorferdsellov her.


23.11.2014

Arve Lønnum, sekretær i SIF svarer på Aftenpostens leder med en innlegg, les det her.


23.11.2014
Resolusjon fra USS, les den her:

23.11.2014

Leder i USS - (Utmarkskommunenes sammenslutning) og ordfører i Eidsberg svarer på propagandaen fra Den Norske Turistforening. Les innlegget her:


23.11.2014

Et godt motsvar på kronikken fra de 6 miljøvernministrene og Naturvernforbundet. Les og del det gjerne.

Les innlegget her.


23.11.2014

Det er tydelig at kampen om å få etablert et løypenett vil bli mellom by og land. Fremdeles er mye av debatten basert på synsing og tro om hvordan det kan bli, få av de som jeg har sett uttale seg har etter hva jeg kan se kunnskap om hvordan ferdselen foregår i dag, og om hvordan den vil bli med en fortsatt "strutsepolitikk" som de rød-grønne har ført med snart 15 år med motorferdselforsøk.

Det er tydelig hva by-adelen mener, les Aftenpostens leder her:


23.11.2014

Dårlig nytt for Hattfjelldal kommune og oss andre som bruker Hattfjelldalsløypene. Kjell Idar Juvik har stilt spørsmål om scooterløypene for 2015 i prøvekommunene.

Les om saken her:


23.11.2014

Som man roper i skogen får man vel svar, det er vel ingen her i Hemnes heller som ønsker FRI snøscooterkjøring. Tenk at de som arbeider så hardt mot et løypenett ikke skjønner at det kanaliserer og organiserer ferdselen med snøscooter på en bedre måte enn i dag.

Les om den massive motstanden her!!


23.11.2014

En litt annen vinkling på samme sak, les den her:


23.11.2014

6 tidligere miljøvernministre fortsetter feilinfomasjonen som DN og andre organisasjoner driver når det advarer mot "frislipp" og "råkjør over nordske vidder" og "fortrenge skiløpere fra store områder".

USS har gitt et tilsvar til dette: Les det her.


30.10.2014

USS - utmarkskommunenes sammenslutning har gitt innspill til Klima og Miljøverndepartementet angående hvem som skal avgjøre om motorisert ferdsel på Statkogs allmenning.

Les høringsbrevet her:


16.10.2014

Man kan jo undres over hvilke kvalifikasjoner forslagsstillerne til 2 års fengsel for snøscooterkjøring utenfor løypenettet sitter inne med.

Straffenivå fyllekjøring i tettbygd støk:

1) Siktet for å ha ført en motorvogn under påvirkning av alkohol. Blodprøven tatt 06.45 4. mai viste en alkoholkonsentrasjon på 1,65 promille i blodet.


2) Siktet for ikke å ha ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt uten fare for andre. Ifølge siktelsen kjørte Northug for fort etter forholdene, og han krasjet også i en rundkjøring før bilferden endte i en lysmast. En passasjer ble skadd under krasjen. Bilen fikk også store skader.


3) Siktet for ikke å ha vært oppmerksom på offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking. Høyeste tillatte hastighet på strekningen var 40 km/t, mens målinger har vist at bilen holdt en fart på minst 83 km/t.


4) Siktet for ikke å ha gitt hjelp til en person som har kommet til skade. Northug forlot stedet uten å ha ytt medisinsk hjelp til medpassasjeren.


5) Siktet for ikke å ha kontaktet politiet og for å ha forlatt stedet før politiet ankom.


6) Siktet for falsk forklaring. Ved tre tilfeller forklarte Northug at det var medpassasjeren som hadde kjørt bilen. Det førte til at vedkommende ble siktet for kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

Straff 50 dager i fengsel!

Les hva SKFR mener om forslaget her.


16.10.2014

DNT og Natur og Ungdom har i prosessen med ny motorferdsellov hele tiden snakken om det store flertallet som er mot, ja hele 2/3 av Norges befolkning er i mot "morrokjøring" "frislipp" som de kaller etablering av sikre løypenett som kanaliserer ferdselen til areal hvor det blir minst konflikter.

I forhold til antall kommuner som er positive er det visst motsatt av hva DNT og Natur og Ungdom hevder. 71 av 87 kommuner er for lokal forvaltning.

Les om saken her:


14.10.2014

Det er med undring at jeg leser en del høringsinnspill i forhold til ny motorferdsellov.

For det første høres det ut som at det ikke kjøres snøscooter i dag og at loven fungerer i tråd med hensikten. For det andre så er det utrolig hvilke konsekvenser enkelte tror det skal bli dersom et løypenett åpnes, og det virker som at all natur og alt av friluftsliv skal opphøre å eksistere dersom motorferdselen kanaliseres til et regulert løypenett.

Når man snakker med de som ferdes i Hemnes kommune i dag, for det er det som er det fine med ny motorferdsellov, den skal utøves gjennom lokal forvaltning, så er det hverken fra Hemnes Turistforening, grunneiere, Statskog, politiet, reindriftsnæringen eller det store flertallet en opplevelse av at snøscooteren i Hemnes er et stort problem.

Når man leser innlegg som dette er det tydelig at temaet snøscooter gjør at fornuften og objektiviteten forsvinner til fordel for særinteresser.

Man kan jo lure på hva som belaster naturen mest, spor i snøen eller DNTs bygging av turstier.


14.10.2014

Hemnes kommune er nå i gang med forberedelser til etablering av et løypenett for snøscooter. Mye av det arbeidet som ble gjort i forbindelse med prøveprosjektet kan benyttes og vårt forslag til løypenett vil være utgangspunkt for det videre arbeidet.

Du kan lese sakspapirene til formannskapet her:


14.10.2014
For den som lese innspillene som er kommet til ny Motorferdsellov, du kan lese dem her:

6.10.2014

Ikke den helt store forsamlingen av snøscootermotstandere, se reportasje fra NRK her.


6.10.2014

Det ble kanskje ikke helt som DNT hadde tenkt seg på et møte om snøscooter, les om det her.


25.09.2014

Arve Lønnum svarer på påstanden om at etablering av scooterløyper vil føre til flere ulykker.

Les artikkelen her.


25.09.2014

En oppsummering av motorferdselforsøkets lange historie, les den her:


25.09.2014

Statens Vegvesen sin reviderte brosjyre for sikker scooterkjøring. Les den her, eller last den gjerne ned.


21.09.2014

Miljøvernministeren svarer på kritikken fra DNT og Naturvernforbundet. Les hennes syn her:

Det er litt morro når DNT og Naturvernforbundet uttaler at ny motorferdsellov er for dårlig utredet, det er vel ingen forsøk som har vart så lenge som motorferdselforsøket(2000 - 2014) og som har vært uredet gjennom MOSA(2006) - NINA - motorferdselforsøket (2004)


21.09.2014

Både DNT og Naturvernforbundet hopper glatt over fakta og bruker bevisst begrepene frislipp, morrokjøring og sparer heller ikke på skremselspropagandaen når de henviser til at etablering av snøscooterløyper er en alvorlig trussel mot naturen, friluftslivet og folkehelsen.

Har de ikke fått med seg at etablering av et løypenett skal skje gjennom plan og bygningsloven?

At kanalisering av den motoriserte ferdselen gir følgende fordeler:

 • Kanalisering vil begrense omfanget av dagens ferdsel.
 • Kanalisering ut fra å øke sikkerheten i dagens løyper.
 • Kanalisering for å redusere konflikter med andre brukergrupper av natur og friluftslivsområder.
 • Kanalisering for å begrense skade på sårbare og verdifulle naturområder.
 • Gjennom kanalisering av ferdsel inn i lovlige løyper vil holdningsskapende arbeid bli lettere ,da en gjennom å ha en motorferdsellov som samsvarer med vanlige folks sin rettsoppfatning gir større respekt for loven.

 


21.09.2014
Snøscooterklubbenes fellesråd har også levert sin høringsuttalelse, den leser du her:

21.09.2014
Utmarkskommunenes sammenslutning har levert sin høringsuttalelse til ny motorferdselov, du kan lese den her:

6.09.2014
Flott video fra Arctic Cat fabrikken - se den her.


6.09.2014
Innstramming av snøscooterkjøringen i Sverige? Les oppropet fra SNOFED her:

6.09.2014
Noe å tenke på for damene - Freeride Camp. Les mer her:

6.09.2014

Det nyvalgte styret i SKFR(Snøscooterklubbenes Felleråd) skal ha møte den 10. september og tema på møtet er høringsinnspill til ny motorferdsellov.

SKFR takker alle klubber og enkeltmedlemmer som har meldt seg inn, men ønsker fortsatt flere medlemmer.

SKFR har også stand på Dyrsku den 12. - 14. september og ønsker alle velkommen innom sin stand.


6.09.2014
Hemnes kommune skal behandle sin høringsuttalelse i TMU og kommunestyret, du kan lese deres innspill her:

6.09.2014
Hemnes Snøscooterforening ga innspill til kommunens høringsuttalelse til ny motorferdsellov. Du kan lese inspillet her:

11.08.2014
Her er veileder som Statens Vegvesen har utarbeidet for hvordan scooterløyper bør etableres og merkes. Den er ute på høring nå. Les den her:

15.07.2014
Her er det nye lovforslaget som er ute på høring: Les forslaget her:

23.06.2014
Også en artikkel fra NATIONEN - les den her:

23.06.2014
Saken fra en annen vinkling - VG: Les her:

23.06.2014

DNT og FRIFO genererte til slutt så mye støy at Motorferdselforsøket måtte avlyses. Det arbeides nå med nytt lovforslag som etter planen skal gi oss en ny motorferdselov(for all motorferdsel) i løpet av året.

Les om saken her:


6.05.2014
Styremøte i Hemnes Snøscooterforening 6. mai, referat finner du på dokument siden.

6.05.2014
Utmarkskommunenes sammenslutning hadde landsmøte i april og her er deres resulusjon: Les den her.

10.04.2014
Kort oppsummering fra snøscooterkonferansen i Salen - en flott konferanse som du kan lese om her:

10.04.2014
Da er det klart for 87 kommuner som formelt kan vedta planprogrammet for snøscooterløyper. Les om den dårlige påskehilsen til Naturvernforbudet og Den Norske Turistforening, men desto bedre påskehilsen til alle som ønsker snøscootertrafikken inn i ordnede og sikre forhold. Les om vedtaket her:

10.04.2014
Naturvernforbundet, pluss alierte har gitt innspill til Hemnes kommunes planprogram for snøscooterløyper. Du kan lese innspillet til Erling Solvang her:

04.04.2014
Her er en reportasje på svensk tv fra scooterkonferansen i Salen. Se klippet her:

04.04.2014

Her er reportasje fra NRK den 2. april, med en noe annen vinkling. Spol frem til klokka på TV skjermen er ca. 21.09, da kommer innslaget. På NRK frontes det som kommunene slipper snøscooteren fri, og at det er den siste vinteren det går an å være i fjellet.

Se innslaget her


04.04.2014
Da har representant fra Hemnes kommune og fra Hemnes Snøscooterforening vært på snøscooterkonferanse i Salen(Sverige). Der møtte vi representanter fra politiet i Salen og Idre, Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, SNOFED og Nasjonale Snøscooterrådet i Sverige. Det kommer egen oppsummering fra konferansen her senere.

27.03.2014
Medlemstur til Hemevan lørdag 29. mars - start fra lukehuset til Statkraft i Røsvassbukte klokka 10.00. Salg av løypekort for Hattfjelldalsløypa. Hemnes Snøscooterforening har leid køta ved flyplassen som base. Der er anledning til å grille og vi koker kaffe. Ønsker alle velkommen.

27.03.2014

Det ser ut som det blir 100 kommuner som vil etablere et løypenett for snøscooter og arbeide for å få motorisert ferdsel inn i ordnede former. Les mer her:


08.03.2014

Et innlegg sakset fra SKFR: Fylkesordfører i Aust-agder, Bjørgulv Sverdrup Lund har skrevet et innlegg til DNT. Les det her:

Han er ikke den første som takker nei til turløyper i regi av DNT, og blir nok heller ikke den siste.


08.03.2014

Det er en sånn politimester vi skulle ha hatt på Helgeland. Les om den sporty dama her:


08.03.2014

En næring som også vi kan drive med om noen år? Se annonse fra Riksgrensen her:


08.03.2014

Åseral kommune vil innføre oblat som bevis for betalt løypekort. Hattfjelldal hadde det i 2013, men har kuttet det ut i år. Les mer om Åseral kommune her:


08.03.2014

2015 modellene er kommet, les om SKI-DOO her. Polaris sine 2015 modeller ser du her. Arctic Cat presenterer her.


08.03.2014

Bjerka Maskin & Scooter flytter visningen av 2015 modellene fra Yamaha til Kåtaviken på grunn av snømangel. Visningen er fredag 28. mars. Mange nye modeller fra Yamaha, se mer her:


25.02.2014

Årsmøte i Hemnes Snøscooterforening søndag 9. mars klokken 19.00 på Korgen Vertshus. Vanlige årsmøtesaker.


20.02.2014

Hemnes Snøscooterforening vil delta på denne konferansen for å få et bedre innblikk i hvordan svenskene arbeider med sitt løypenett. Les mer her:


20.02.2014
Det snakkes mye om bolyst, her er en klipp fra P4 Vasterbotten om en som valgte å flytte tilbake til glesbygden. Se klippet her:

20.02.2014

Her kan du se en film om snøscooter og snøras, Fjellsikkerhetsrådet i Sverige. Se filmen her.


20.02.2014

Oppsummeringsside fra våre motstandere. FRIFO, les deres side her:


20.02.2014
Her er gutten sin som påberoper seg solid snøscootererfaring, bare en ting jeg lurer på, hva gjør du når du kommer i "krav" og maks fart på belte er 40 km/t? Les om De Grønne her:

20.02.2014

Her ser vi at redningsgruppa i Sirdal får svært begrensede muligheter for å gjøre seg kjent i fjellet. De må ikke gjøre seg kjent på tidspunkt som kan skape konflikt med folk som går i DNT sine kvista løyper. Les mer her:


 

20.02.2014

Å avklare hvor du kjører er ditt ansvar, så vær nøye med å sjekke hvilke grunneier du skal ha godkjennelse fra. Hemnes Turistforening fikk erfare hva som skjer dersom dette ikke er i orden. Les mer her:

Spennende å se om det åpnes for ferdsel i A-sonen på neste dispensasjonsmøte.


20.02.2014

Håkon Økland sin presentasjon og planprogrammet. Les som PDF her:


20.02.2014

Kort oppsummering fra Hemnes Snøscooterforening sitt scooterforum på Korgen Vertshus 19. februar. Les her:


11.2.2014

Første møte i arbeidsgruppa er torsdag 13. februar 2014.


11.2.2014

Hemnes Snøscooterforening inviterer til snøscooterforum på Korgen Vertshus onsdag 19. februar klokken 19.00.

 • Informasjon om snøscooterforsøket i Hemnes kommune
 • Innspill på løypetraseer
 • Informasjon om hvordan Hemnes Snøscooterforening vil arbeide fremover

Kaffeservering.


11.2.2014

Hemnes Snøscooterforening er representert i arbeidsgruppa som skal arbeide med Hemnes kommunes kommunedelplan for: Kommunalt forsøk med snøscooterløyper. Her er de som pr. i dag sitter i arbeidsgruppa:

Frode  Solbakken
Svein Arne Brygfjeld
Jan Arnold Holmstrand
Tare Steiro
Tom Lifjell
Helge Anti
Trine Merete Ø. Oldernes
Stig Bjerknesli
Ingrid Thom
Jonny Tustervatn
Charles  Skreslett
Frans  Dahlberg
Terje Ånonli
Frode  Falmår
Jon Arne Leirvik
Håkon  Økland
Ketil Tverrå

 


26.1.2014

Her er informasjon om Hemnes kommunes forsøk med snøscooterløyper.

Kommunedelplan for Hemnes kommune kan du lese her:


26.1.2014

Så må vi si tusen takk til Arbeiderpartiet som gjennom 10 års handlingslammelse i forhold til å etablere en fornuftig snøscooterpolitikk fortsetter med å motarbeide arbeidet med å få snøscooterbruken inn i ordnede former.

Nå er de i opposisjon og har visst glemt at et stort flertall av Arbeiderpartiordførere ønsket lokal forvaltning - les om hva Martin Kolberg som leder i kontrollkomiteen sier her:


26.1.2014
En artig side som kartlegger om våre politikere holder ord. Les om de ha holdt ord i forhold til motorisert ferdsel i utmark.

26.1.2014
Oversikt over de kommuner som er med i forsøket og litt om erfaringer som ordføreren i Fauske kommune har gjort som prøvekommune i 12 år. Les om saken her:

11.12.2013
Senterpartiet støtter lokaldemokratiet - les en artikkel her:

11.12.2013

Man kan jo lure på om Den Norske Turistforening er nasjonaldemokratiet.

Det kan nesten virke sånn når en leser deres innlegg her:


11.12.2013

Kartgrunnlaget fra Naturbasen.no som vil bli brukt når løypetraseer skal planlegges.

Disse kartene viser hvor vernesoner, viktige naturtyper o. l. er lokalisert.


11.12.2013
Merkelig at AP folk har så liten tro på lokaldemokratiet, eller på demokratiet. Her er NRK sin artikkel om lovlig motorferdselforsøk.

11.12.2013
Her er artikkelen fra NATIONEN om samme sak, prøveprosjektet godkjent.

11.12.2013
Nå må vel hylekoret snart ta pause slik at vi kan få gjennomført prøveprosjektet, så får tiden vise om dommedagsprofetene får rett i begrepene FRISLIPP og MOTOR-INVASJON. Les om at forsøket nå er godkjent.

10.12.2013
Referat fra styremøte den 10. desember 2013 finner du på dokument siden. dokument.htm

9.12.2013

Enda en representant som har problem med å holde seg til fakta - målet er vel at jo mer man gjentar usannheter så fremstår de til slutt som sannheter - her er Lars Haltebrekken som kommer med en del komiske beskrivelser:

- motorisert innvasjon

- gjøre vår natur til en støyende motorsportsarena

- regerett frislipp

ja, hvor tar de det fra. Les om Lars her:


9.12.2013

Nok en representant fra Naturvernforbundet som bruker ordet FRISLIPP - Ordfører Asgeir Almås svarer på hennes utsagn.

Les om saken her:


9.12.2013

Forskeren Margrete Skår henviser til telling av snøscooteren av SNO i felten når hun begrunner at støybelastningen økte. Nå er ikke tellingene offentliggjort i SNO sin Årsrapport, men noen tall er lagt ut i rapportene fra SNO.

 

Antall advarsler og anmeldelser:

2004: 19 advarsler - 124 anmeldelser

2005: 40 advarsler - 99 anmeldelser

2006: 32 advarsler - 145 anmeldelser

2007: 55 advarsler - 88 anmeldelser

2008: 40 advarsler - 99 anmeldelser

2009: advarslene er borte - men det er 84 anmeldelser

2010: advarslene er borte - men 56 anmeldelser

2011: advarsler borte - 55 anmeldelser

2012: advarsler borte - 53 anmeldelser - 145 992 timer med naturoppsyn

Så forsker - si meg hva du kan lese ut av disse tallene?

   

9.12.2013

Det er morro med forskere - særlig når de forsker på noe de ikke har greie på. Forsker Margrete Skår var en av forskerne som evaluerte det første motorferdselforsøket. Hun har nå rykket ut i media med påstanden om at resultatet fra NINA rapporten misbrukes og at det er feil å fremstille forsøket som en suksess.

Baserer hun dette på forskning eller på den opplevelsen de kommunene som har gjennommført forsøket har?

Ble det plutselig flere snøscootere som kjørte mer i de kommuner som deltok i forsøket?

Dersom det meste av trafikken ble kanalisert til faste løypetraseer - blir ikke omfanget mindre?

Og dersom omfanget blir mindre - blir ikke støybelastningen totalt sett mindre?

Les om hva ordføreren i Vinje mener om forskerens utspilll her:


7.12.2013
Flere distrikts-kommuner ser på muligheten for næringsutvikling med ny motorferdsellov, her fra Alvdal:

7.12.2013
Flere som skjønner at ny motorferdsellov ikke betyr FRISLIPP, Tolga kommune sier noe om dette:

7.12.2013
Godt at det finnes Arbeiderpartifolk som kan se scootersaken i et mer nyansert lys. Les om AP ordførerne her:

7.12.2013
Miljøvernministeren tydeliggjør ordet frislipp, les mer her:

4.12.2013
Les hva Miljøvernministeren skriver om motorferdselforsøket her:

4.12.2013
Flere som har fått nok av DNT! Les om ordføreren som melder seg ut her:

4.12.2013
I Vestre Slidre synes de det ikke skal bli scooterløyper, hvorfor?. Jo for da blir behovet for vinterbrøyta veier borte. Sier litt om den hyttebefolkningen som har vinterbrøyta veier fram til hytta, de har vel varmakabel i innkjørselen også, med et skianlegg med oppkjørte spor som nærmeste nabo. Nei, scooterspor i snøen vil vi ikke ha. Les om saken her:

4.12.2013
Her er da representantene fra nikkers-adelen som har gjort det til sin fanesak å feil informere om snøscooterforsøket, FRISLIPP, er visst et ord de elsker å bruke. Les om DNT her:

4.12.2013

Det er etablert en forening som kaller seg Norsk Hyttelag, de er opptatt av hytteeiernes rettigheter, men den samme gruppen har som fanesak at det ikke bare er støy fra snøscooteren de er i mot, spor i snøen forringer deres opplevelse av naturen når de kommer ut i distriktet å skal nyte hyttelivet sitt.

Litt underlig forening - de mener at dersom antall hytter i en kommune er større enn 50 % av antall fastboende skal det være et eget hytteting! og at kommunal eiendomskatt skal deles mellom kommunen og hyttetinget. Dem e jo fan ikke klok.

Les om deres fanesaker her:


4.12.2013
Det skulle da bare mangle, SP har pratet varmt for lokal forvaltning i mange år. Nå støtter det prøveprosjektet til tross for at bondeadelen i Norges Bondelag har kastet seg om halsen på hylekoret i DNT. Les om saken her.

30.11.2013
Kanskje man om et par år ikke behøver å reise til Svalbard for å oppleve dette? Les om opplevelser i polarnatten her:

30.11.2013
En av grunnene til at det er behov for en lovendring, les om gårdbrukeren som kan bruke helikopter, ATV, båt, beltebil til transport, men SNØSCOOTER nei! Les om saken her:

30.11.2013
Uten at den er viteskapelig - leserundersøkelse i Harstad Tidende om scooter. Les resultatet her:

30.11.2013
Minipartiets leder varsler kamp, kunne ikke noen opplyse han om ordet demokrati? Les om "kampen" her:


30.11.2013
Ser ut som vår miljøvernminister har bein i nesa. Her om motorferdselforsøket:

30.11.2013
Pussig at DNT beskriver all natur som berøres av snøscooterkjøring som uberørt, at flertallet av hyttefolk ikke vil ha scooterkjøring i regulerte former. Her er en artikkel fra Aftenposten:

30.11.2013
Igjen ser vi at ordet "FRISLIPP" brukes om forsøksordningen. Denne gang er det NATIONEN som skriver om saken.

30.11.2013
Fra ScooterNorge - Krigen mot lokaldemoktatiet! Les artikkelen her:

18.11.2013

Det er med undring en leser en del av de innlegg som er kommet etter at nyheten om at alle kommuner som ønsket å delta i prøveprosjektet får gjennomføre en prøveperiode med lokal forvaltning frem til 31. 12. 2018.

Mange snakker om frislepp, som om at det ikke er snøscooterkjøring i dag. 13 år med trenering siden det første motorferdselforsøket ble startet i 2000 har gjort at de færreste har et fornuftig forhold til de spesielle reglene som gjelder for scooteren.

Det at vi nå kan få etablert et løypenett, som gjennom den behandlingen plan og bygningsloven krever, vil på sikt redusere omfanget av den ferdsel vi ser i dag og kanalisere motorferdselen til områder og soner som ikke skaper konflikter.

For de som har kjørt en del i Hattfjelldal er jo erfaringen at det er utrolig liten ferdsel i de fleste løypene.

18.11.2013

Spørreundersøkelse i Rana Blad:


16.11.2013
Info på Miljøverndepartementet sine sider: Link her:

16.11.2013
Hemnes, Rana, Vefsn og Hattfjelldal startet i 2012 et prosjekt i forhold til et løypenett i forhold til vinterturisme på Helgeland. Regner med at disse planene tas med inn forsøksprosjektet. Les om prosjektet her:

16.11.2013
ENDELIG! - da er vi forsøkskommune og kan starte arbeidet med å etablere et løypenett gjennom plan og bygningsloven. Les mer om det som skjer her:

3.11.2013
Om lovendringen - mulig hånfliren stilner etterhvert. Les mer her:

3.11.2013
Fortsatt en del som går i vranglås når det snakkes om snøscooter. Les mer her:

3.11.2013
Det er kommet et kart som viser hvilke kommuner som ønsker å delta i motorferdselforsøket, nå er det jo varslet at det ikke blir utvidet forsøksperiode, men en lovendring. Disse kommunene er i alle fall positive til å etablere et løypenett.Se kartet her:

3.11.2013
Ja da var scootersesongen i gang igjen, eller i alle fall forberedelsene. Snøscooterens dag arrangeres i år både lørdag 9. og lørdag 16. november. Dette på grunn av ulike lanseringsdatoer for nye modeller.

21.03.2013
Kommentar til fylkesmannens uttalelse om isfiskeløypa i Bjerkadalen.
 

Denne løypetraseen har eksistert siden 1973 da løypen var en av de 11 løypene i Hemnes kommune som var godkjent i kommunens reguleringsplan. Så i 40 år har det vært motorisert ferdsel langs denne traseen og SPILLPLASSEN for storfugl er fortsatt bevart.

 

 

Det neste er at traseen følger en vei, så dersom den er brøytet kan alle kjøre bil forbi SPILLPLASSEN og skulle da i teorien kunne fortsette med scooter fra Lille Målvatn.

 

  Alle de som har hytte ved Målvatnet har dispensasjon som gjelder til 1. søndag etter 1. mai. De kunne jo kjøre innover isfiskeløypa fra Målvatnet uten å komme i konflikt med SPILLPLASSEN. Det kan de ikke nå, men de kan kjøre forbi SPILLPLASSEN på vei til hytta.

 

21.03.2013

Fylkesmannen i Nordland har nå godkjent isfiskeløypa fra Bjerkadalen til Gresvatnet. Løypa fra Leirskardalen ble inndratt.
 

Her er forskrift for løypa.

Her er kart over trase

Her er fylkesmannens uttalelser ang. løypa


17.03.2013
For den som se blogg fra scooterturen fra Røsvatnet til Stora Sjøfallet kan følge denne linken.
  Blogg

17.03.2013
Det blir utrolig spennende å se hvordan SP representantene stemmer den 21. mars.
  Les mer her.

17.03.2013
Snøscooter i et annet perspektiv - scooterkjøring er sunt.
  Les mer her:
  Litt morro at folkehelse problematikken dras inn i forhold til snøscooterdebatten. Det er vel ikke bygdeungdommen som driver aktiv snøscooterkjøring som får et fedmeproblem, heller kaffelattedrikkende byungdom.

17.03.2013
Bare sånn at ingen er i tvil om hva SV politikere mener om snøscooter. Bare så synd at de ikke har kunnskap, innsikt og forståelse for hva et løypenett bidrar til. For ikke å snakke om mulighetene for å få motorferdselen inn i ordnede former.
  Innlegg fra en SV politiker: Sjekk nettadressen - 6666(creepy)

17.03.2013
Det ser ut som både fylkesmannen og Nasjonalparkstyret må gi seg. Utrolig nok har MD sett behovet for at Røde Kors skal få gjøre seg kjent i de områder de må inn i når det er dårlig vær og liv står på spill. Les om saken her.
   

14.03.2013
Det er bare å gratulere Bjerka Maskin & Scooter som ble årets YAMAHA forhandler
  Vi som er kunder der synes ikke det er så rart, da Jørn og Edvin gjør en kjempegod jobb og yter god service.

14.03.2013
Kanskje fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland trenger denne endringen.
  Økt mulighet for Røde Kors og andre til å gjøre seg kjent i de områder de må inn i når folk skal reddes.

14.03.2013
Merkelig - det var visst ikke alle i NJJF som var enige i oppropet mot ny motorferdsellov.
  Les om saken her:
  Og her er en som fikk nok.

14.03.2013
Regner med at de 3 SP medlemmene som ytret seg med at de vil stemme for Høyres forslag den 21. mars har fått partipisken over ryggen. Merkelig hvor mange av SP, AP og SV som synes de har kommet med et godt lovforslag. Tydelig at BYRÅKRATI er en fanesak for denne gruppen.
 

Les om saken her:

Her kan du lese instillingen til stortinget:


13.03.2013
Mer om snøscootersaken her - her fra Adressa
  Les mer her:

13.03.2013
Mer om snøscootersaken her
  Les mer her:

13.03.2013
Mer om snøscootersaken her - Arbeidets Rett
  Les mer her:

13.03.2013
Mer om snøscootersaken her - Helgeland Blad
  Les mer her:

13.03.2013
Nytt forslag til scooterlov - ikke helt hva vi ønsker, så hvis ikke Senterpartiets medlemmer står på krava kommer AP sitt forslag til å bli vedtatt.
  Les mer her:

06.032013
Mer om snøscootersaken her - fra Nettavisen
  Les om saken her.

06.03.2013
Senterpartiet har hatt et lite snøscooterstunt foran stortinget.
  Les om saken her:

06.03.2013
JA nå ser det endelig ut som det skjer noe i snøscootersaken. 20. mars blir en spennende dag.
  Les mer her:

7.2.2013
Man kan no begynn å bi lei, alle politiske parti (unntatt SV da) er for lokal forvaltning men skjer det noe. Her fra SP.
  Les mer her:

7.2.2013
Her kan du lese om storkontroll med godt resultat, les gjerne hva P.A. Ludviksen sin kommentar om scootertrafikk.
  Les mer her:

7.2.2013
Her er Hemnes kommunes svar på fylkesmannens krav om full høringsrunde for isfiskeløypene.
  Les brevet her:

7.2.2013
Litt info om scooterkjøring i Sverige. Merk punktet om øvelseskjøring som i Sverige ikke er tillatt som privatperson.
  Les infoskriv her:

25.1.2013
Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland fornekter seg ikke. Her er svaret Hemnes kommune fikk da vi ønsket å fornye Fiskeløypene i kommunen
  Les brevet her:

3.1.2013
Utkast til løypetrase for fiskeløypene i Hemnes kommune. De skal formelt godkjennes av fylkesmannen, men det går nok i orden.
  Se kartet her:

6.12.2012
Selv om det er kaldt er ikke alle isene trygge enda.
  Her er reportasje fra Dalarne:

6.12.2012
SV trenerer fortsatt ny motorferdsellov, på tross av en politisk strategi med økt lokal forvaltning på alle andre områder så krampholder SV, med god hjelp av DN, på at motorisert ferdsel må sentralstyres, gjerne av fylkesmannen.
  Les om saken her:

6.12.12
Gladnyhet: Ny snøscooterforening stiftet i Vefsn, positivt at flere vil arbeide for et løypenett og motorisert ferdsel i ordnede forhold.
  Les mer om saken her:

25.11.2012
En undersøkelse gjort av SNOFED, som viser at ungdommen kjører sikrere enn 40-åringene.
  Les om saken her:

25.11.2012
Ny leder for BRP Norge, morro å se at en som startet som ufaglært mekaniker nå har tatt steget opp som leder.
  Les om den nye lederen i Altaposten.

25.11.2012
Stor interesse for scooter og fritidsmesse på Rognan i helga, se bilder i Avisa Nordland.
  Les om messen her:

15.11.2012
Den forrige "miljøvernministeren" Heidi Sørensen fikk jo heller ikke med seg at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsket lokal forvaltning. Nå forsvant jo hun som dugg for sola etter at riksrevisjonen begynte å se på hennes disponeringer av midler til gamle naturvenner:
  Les saken her:

15.11.2012
Kanskje Solhjell skulle lese denne artikkelen fra i februar i år, han var jo ikke miljøvernminister da. Her er det vel klart hva AP mener.
  Les artikkelen her:

15.11.2012
Kan noe Arbeiderpartipolitikere vennligst snakke med Solhjell slik at han får med seg hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener om lokal forvaltning.
  Les om saken her:

15.11.2012
Asgeir Almås har vært i møte med miljøvernministeren. Det arbeides som sagt politisk og dette møte tror jeg var viktig.
  Les om saken her:
  En liten henstilling: Det er alltid i saker som berører snøscooteren noen som bare elsker å kverulere og har noen gode "saklige og "fornuftige" argumenter - kanskje det beste er å la dem kverulere for seg selv.

9.11.2012
Her er en kopi av INFO skriv til Snøscooterens dag på Bjerka 10.11.2012
  Les skrivet her:

3.11.2012
De nye turstiene til Turisforeningen!
  T Nesten som spor i snøen.

3.11.2012
Yellowstone nasjonalpark forbereder seg for vinteren og for snøscootertrafikk. De stenger nå veiene for å forberede løypene for profesjonell guiding i parken.
  Les om saken her:

3.11.2012
Lørdag 10. november er det Snøscooterens dag, Hemnes Snøscooterforening vil også i år ha stand på Bjerka Maskin & Scooter. Ta turen innom for informasjon, loddsalg og kaffe.
 

Jørn og Edvin har butikken full av nye modeller. Se også www.bjerkamaskin.no


3.11.2012
Styremøte i Hemnes Snøscooterforening mandag 12. november klokken 19.00 på Hasvo.
   

3.11.2012
Senterpartiet har hatt landsstyre og de har visst snakket om andre ting enn Navarsetet.
  Les mer om saken her.

3.11.2012
Kan det være så at det bare er å stryke ett ord i motorferdselloven, så kan kommunene etablere løypenett gjennom plan og bygningsloven?
  Les om møtet på Stjørdal her.

26.10.2012
Det begynner å haste for de RØDGRØNNE dersom de skal løse spørsmålet om motorisert ferdsel.
  Les om HØYRES arbeid her.

26.10.2012
Kort oppsummering fra folkemøtet på Stjørdal
  Les om saken her.

26.10.2012
Folkemøte på Stjørdal i dag om lokal forvaltning
  Les om saken her.

26.10.2012
FRP har fremmet et forslag om lokal forvaltning.
 

Les om saken her.


21.04.2012
Fra NRK: Heidi Sørensen fra SV tror fremdeles hun har makt, SV som nå har færre velgere enn Jens har venner på Twitter!
 

Mer om USS møtet her.


21.04.2012
Fra Fokebladet: Det ser ut til at AP har fått nok av mikropartiet og setter foten ned for mer trenering!
 

 


21.04.2012
Fra Vest Telemark Blad: En del AP folk holder igjen, men..
 

 


21.04.2012

Fra Helgeland Arbeiderblad: Åpner løypene
 

 


21.04.2012
En GLADNYHET: Det blir lokal forvaltning av løypenett for snøscooter!
 

Utskifting av Lysbakken startet en snøball som nå ser ut til å knuse Heidi Sørensens og DN sitt grep om trenering av ny motorferdsellov.

Det styrket vel ikke Heidi Sørensen at det kom informasjon om svært tette bånd mellom DN og Naturvernforbundet hvor Heidi øste penger over til sine gamle venner. Les mer om korrupsjonen til SV her:


5.3.2012
Vi har fått kopi av brevet fra Fylkesmannen i Nordand om saksbehandlingsfeilen i forhold til vernesonen i Storelva - Stillelva.
 

Som tidligere tar fylkesmannen lett på sannheten og for de som har fulgt saken ser man at brevet inneholder flere faktafeil. Vi lister opp noen av dem. Her er kopi av brevet.

 • Alle krav til gjennomføring av denne type prosess ble oppfylt.
 • Fylkesmannens avgrensning var i stor grad i tråd med innspill bla. fra Steikvasselv hytteforening
 • Bekkedalene var problemfritt å krysse i ferbruar 2012
 • Fylkesmannen har ikke tilrådd at ferdsel skal kunne skje etter fastsatt trase.
 • Bruk av snøsooter for besøk er mulig uten å kjøre opp på fjellet og uten å komme og konflikt med reservatet.

 


5.3.2012
Avtalen Hemnes Snøscooterforening om merking av fiskeløypene er avklart og faktura for 2011 og 2012 er nå sendt Hemnes kommune.
 

 


4.3.2012
Medlemstur til Hemavan - lørdag 3. mars i et strålende vær. Ca. 25 scootere med tilsammen rundt 30 personer samlet seg i køta i Hemavan hvor det ble grillet og servert kaffe.
 

Her er noen bilder fra turen. 3 av den fra toppen av Jofjellet, på første bilde ser vi Hjartfjelltinden i det fjerne. På nr. 2 ser vi bakkene i Hemavan. Nr. ser vi Tangvatnet ned til høyre. Siste er fra køta i Hemavan.

 

   

4.3.2012

ÅRSMØTE i Hemnes Snøscooterforening avholdt søndag 4. mars

 

Referat fra årsmøtet og styrets Årsmelding 2011 med Regnskap 2009 - 2011 finner du her, og på dokument siden.

 


1.2.2012
Her er kopi av brevet Hemnes kommune sendte til fylkesmannen I Nordland 10. mai 2011. Tror dere fylkesmannen har svart på henvendelsen? NEI - hever seg glatt over forvaltningslov og sånnt småtteri.
 

Les brevet her.

Grunneierne i Nord-vatnet (Røsvatnet) har sendt brev om manglende tilbakemelding 31.1.2012.


1.2.2012
Vi har vist denne før, men DNs kampanje med desinformasjon er viktig å motbevise.
  Les hvordan DN forvrenger fakta fra snart 12 år med PRØVEPROSJEKT

1.2.2012
Robert Eriksen(Frp) vil gi kommunene råderetten over motorferdsel i utmark. Fra vår egen kommune ser vi at føringene om større lokal medbestemmelse gjelder det meste, vannkraftutbygging og riksvei(E6) kan kommunen gjøre vedtak om. Med å lage spor i snøen, nei det er fali det!
  Les mer her:

1.2.2012
Det er ikke bare Hemnes, Rana, Vefsn, Hattfjelldal og Grane som jobber med å til et løypenett i forhold til turisme:
  Fylkesutvalget i Balestrand har bedt sentrale myndigheter endre motorferdselloven. Les mer her:

1.2.2012
Mer om vinterturisme - ikke bare vildmarken lokker, nordlyset er gull verdt.
  Les mer her:

1.2.2012
Et spennende seminar gikk av stabelen i Stockholm 31. januar, morro å lese hva de skriver om glesbygd og safariturisme.
 

Vem tar täten och hur ser dialogen ut för en utveckling där glesbygdens invånare kan tjäna riktiga pengar på vilda älgar, skygga bävrar, fria björnar och kanske även nya vilddjur som återintroducerade bisonoxar?

Wildlife Watching är ett av de snabbast växande segmenten inom internationell turism.
LARGE 2012, tisdagen den 31 januari i Stockholm, är en exklusiv inspirationsdag om bland annat hur nya vildmarker återskapas för en växande europeisk safariturism och om jaktturism som skapar riktiga jobb
.


1.2.2012
Litt mer om scooterturisme hos vår nabo. Flyr inn dagsturister - fra England.
  Les mer her:

1.2.2012
Her ser du hvordan svenskene gjør det.
  Scootersafari

1.2.2012
Svenskene gnir seg i hendene. Norske scooterturister legger igjen millioner av kroner i løpet av vinteren. Svenske småsamfunn i grisgrente strøk ser nye muligheter i denne næringen.
  Her er en reportasje om norske scooterflyktninger.

1.2.2012

Det hjelper nok lite av Tor Arne Strøm støtter arbeidet for et løypenett på Helgeland så lenge 3 % partiet sitter med ministeren som med sine miljøreiser slipper ut mer CO2 enn hele Norges snøscooterpark.

 

  Men, les mer om saken her:

28.01.2012
Du vet det blir en dårlig start på turen når den starter slik:
 

Her kan du se en våt motor.

Det er lite snø i fjellet og mange bekker er fortsatt åpne. Takket være spade og tau og god hjelp fra noen vefsninger kom Polarisen seg på rett kjøl.


19.01.2012
Her er utdrag fra

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 2012.

Som man kan lese legges det frem et betydelig trusselbilde fra Miljøverndepartementet. Les mer fra dokumentet her:

 

Avgrense motorferdsel i utmark og vassdrag

Særleg i enkelte fjellområde og i Finnmark er aukande motorferdsle ein trussel mot områda sin kvalitet for friluftslivet. Undersøkingar viser at folk opplever snøskuter som ein av dei største truslane mot allemannsretten. Det å oppleve stille i naturen og å komme vekk frå støy og forureining er viktige grunnar for å gå tur eller vere ute i naturen. Auka skuterkøyring vil redusere høva folk har til å utøve friluftsliv og oppleve naturen slik dei ønskjer.

Både det enkelte køyretøyet, og summen av mange motorkøyretøy utgjer ei belastning for naturen og friluftslivet. Det er Regjeringas mål å regulere motorferdsle i utmark for å ivareta naturmiljøet, fremje trivselen og sikre stille og ro i naturen, jf. omtale under resultatområde 4 4 Mangfaldige skogar og resultatområde 5 Storslått fjellandskap.

Storslåtte fjelllandskap

Aukande motorferdsle er i ferd med å redusere mange fjellområde sin kvalitet som tur- og turistobjekt, både innanfor og utanfor verneområda. Undersøkingar viser at stille for mange, ikkje minst utanlandske turistar, er noko av det som er oppfatta som unikt ved den norske fjellheimen. Motorferdsle har òg negative effektar på dyre- og plantelivet. I sårbare område med liten tilvekst gjer barmarkskøyring stor skade. Sår i terrenget brukar lang tid på å lækjast, nokre gror aldri til. For planter og annen vegetasjon er skadane langt mindre for snøskuter enn for barmarkskøyring. Men også køyring på vinterføre kan gi mekaniske skadar på dvergbjørk og vier i lynghei og dvergbjørkhei som resultat av den direkte kontakten mellom skuter og buskene. Køyring med snøskuter på mark som ikkje er snødekt gir stor skade på vegetasjonen og øvre jordlag. Snøskuterens sjanse til å komme fram over alt og stor fart aukar stressbelastninga på dyrelivet, og opnar for tilgjenge til tidlegare uforstyrra område. Forstyrringar gjer at dyra får mindre beitetid, noko som igjen kan føre til mindre tid for inntak av mat. Dette gjeld blant anna for villrein, kongeørn og andre rovfuglar. Hekkande rovfuglar kan oppleve mislykka hekkingar på grunn av auka bruk av snøskuter.


19.01.2012
Det nye året starter med en spennende sak. Hemnes kommune skal den 26. januar behandle saken om et forprosjekt i forhold til scooterløyper for utvikling av vinterturisme.
  Du kan lese mer om saken på kommunens hjemmeside- sakspapirer eller her.

16.12.2011
Høyre prøver å presse for å få fortgang i Motorferdselsaken. Godt at noen jobber med parodien som det nesten må kalles slik som AP og SV har trenert saken.
  Les mer her:

9.12.2011
SENSASJON!!!
 

Vi skrev om dette i 2007etter at Hemnes Snøscooterforening deltok i 100 års markeringen i Sulis hvor vi opplevde hvordan fylkesmannnen gjennom verneforslaget klarte å stenge Turistløypa som gikk fra Sulis og over til Sverige. Løypa måtte legges om på tross av lovnaden under høringsrunden at vernesonen ikke skulle komme i konflikt med scooterløypa som allerede da hadde gitt et betydelig løft i turistnæringen.

Nå har fylkesmannen endelig kommet til fornuft og grensen for nasjonalparken justeres de ca. 400 m som skal til for at løypa kan benyttes uten å måtte kjøre i ulendt terreng.

Det blir spennende å se om det samme skjer i Hemnes kommune hvor fylkesmannen klarte det samme kunststykke å stenge en historisk ferdselsåre gjennom Tangvassdalen ved å sette ETT kartpunkt langt oppe i ei li som dersom man skal ferdes gjennom dalen må kjøre i et område med bekkedaler og storstein.

Grunneierne ved Røsvatnet har bedt Hemnes kommune ta opp saken med fylkesmannen.

Les om saken her:


1.10.2011
Nå må vel snart både næringsliv og reiseliv i Nordland se muligheter når det investeres 1,7 milliarder i Hemavan med målsettingen å dobble turismen der borte. Å kunne tilby safariturer til flere norske destinasjoner bør bli en mulighet både sommer og vinter.
   

1.10.2012
Stortingets visepresident med klar tale: Det trenges et lokalt engasement for for å snøscootersaken opp i stortinget. Dessverre foregikk årets valgkamp uten særlig debatt om snøscooteren. Vi får håpe det nye Snøfor som har årsmøte 6. november klarer å engasjere de nye lokalpolitikerne i saken.
  Les om saken her i ScooterNorge:

1.10.2011
23. og 24. mars 2012 er det klart for VM i snøscootercross i Falun. Under forrige VM i Finland var det 7000 besøkende til arrangementet.
  Les mer om det her:

1.10.2011
En handlekraftig Høyrekvinne har planene klare for scooterløype i Finnmark
  Les mer her:

30.09.2011
En advarsel - så lett skjer det!
  Det så ut til å gå bra denne gangen.

30.09.2011
SLEAD-HEAD 24/7 - har tatt en titt på 2012 modellene - se deres valg her.
   

30.09.2011
Artic Cat må vel også få litt spalteplass - her er deres turbo utgave:
   

30.09.2011
En kort filmsnutt om SKI DOOs 2010 Summit
   

30.09.2011
En del av 2012 modellene er nå utstilt på Bjerka Maskin & Scooter og for de som vil se litt mer om amerikanernes scooterliv kan se et klipp her: YAMAHA in USA.
   

28.09.2011
Mens vi venter på snøen - Slednecks 14 trailer
   

28.09.2011
Musikkvideoer laget i Nord-Norge viser rastløs ungdom og snøscooter.
  Se mer her:
  Her er en direktelink til Youtube:

28.09.2011
En snøscooterentusiast ble hardt skadet på Utøya, men jobber seg nå tilbake både fysisk og psykisk. Viljar Hanssen fra Svalbard har møtt Jonas Gahr Støre og de har planlagt at ved neste møte skal de kjøre snøscooter på Svalbard.
  Les mer om Viljar her:

28.09.2011
Snøfor konferanse på Gardemoen i november. Hemnes Snøscooterforening bør delta og det kalles inn til et styremøte før 15. oktober som er påmeldingsfrist.
  Les om invitasjonen her:

28.09.2011
Skal du kjøre scooter i Sverige kan du nå ta svenskt førerbevis i Funesdalen.
 

1.9.2011
Forholdsvis stille i valgkampen om snøscooteren. Noen kommuner har en viss debatt, men det store engasjementet fra ordførere uteblir. AP fronter i flere kommuner at de skal arbeide for!!!. På tross at de har hatt flertall og tydelig vist regjeringsmakt i langt tyngre saker enn ny motorferdsellov trenerer de fortsatt saken.
  Les litt om debatten i Sigdal her:

1.7.2011
Et paradoks - motorferdsel på snø kontra helikopter
  Les mer her:

1.7.2011
Arbeidet med et felles løypenett i kommunene Hemnes, Rana, Hattfjelldal, Vefsn og Grane er nå startet. Første møte er gjennomført i Hatfjelldal og i Hemnes er planavdelingen satt i arbeid med å utarbeide en plan for arbeidet videre. Neste møte er i september - til da vil AP komme med nytt forslag til motorferdsellov.
   

5.5.2011
Det ser ut som Høyre har fått nok av Direktoratet for Naturforvalning, godt å se at miljøvernministeren innrømmer at DN av og til tar feil, men Høyre mener at " DN er ikkje ein politisk aktør, men opptrer likevel med stadig breiare sjølvtilførte fullmakter i form av konkrete inngrep og politisk ladde utfall i samfunnsdebatten, meiner fylkeslaget
  Les mer i Nationen:

5.5.2011
Honnør til Tor Arne Strøm og de 4 ordførerne som har hatt møte med Miljøvernministeren om motorisert ferdsel i utmark. Spennende å se om det kommer en avklaring før valget.
  Les mer om saken her:

27.04.2011
Vi har fått beskjed om at det er lov å kjøre scooter til og med 8. mai. Som forskriften sier: Til 1. søndag etter 1 mai.
  Vi ser at de samme reglene gjelder i Sverige.

28.03.2011
En henstilling til alle snøscooterførere: Vær obs på den store snøskredfaren som råder i store deler av Nordland, Troms og Finnmark. En spesiell vinter med strenge kuldeperioder, mildvær i kombinasjon med store nedbørsmengder gir en farlig kombinasjon. Ta ingen sjanser, kjør heller rundt.
  Les om årets skredvinter som er den værste på 25 år:

28.03.2011
Håper noen av byråkratene som har begrenset opplæringen på snøscooter en dag blir skikkelig i beit innpå fjellet og får beskjed om at hjelpekorpset ikke kan komme da de mangler førere.
  Les hva Norsk Folkehjelp skriver om dette:

28.03.2011
Det blåser en Høyrevind i Nord-Trøndelag etter Trønder Avisa å bedømme. Høres jo fint ut å få vingeklippet ensporete byråkrater hos fylkesmannen og direktoratet.
  Les mer her:

28.03.2011

Medlemstur til Hemavan planlegges lørdag 9. april via Hattfjelldalsløypa over Favnvatnet.

Start fra Røssvassbukta klokken 10.00, de som kommer fra områdene rundt Røsvatnet kan møte på Hjartfjellneset.

Medlemsskap og løypekort for Hattfjelldal selges før start. VÆRFORBEHOLD.

Køta i Hemavan som vi har brukt å leie er solgt, men det er åpnen kafe med servering.

På turen i år spanderer Hemnes Snøscooterforening kaffe m/ bulle. De som vil kan få kjøpt tunnbrødrulle med renskav, lokal spesialitet.

  Her er hjemmesiden til Viltkåtan.

21.03.2011
Nikkersadelen fornekter seg ikke, de skal ha oppkjørte løyper, men det må ikke komme noen snøscootere innen for deres rekkevidde for da blir det bråk.
  Les om tullingene her:

21.03.2011
Men å ha et naturoppsyn som krysskjører med både helikopter og snøscooter for å registrere jervspor det er ikke noe problem
  Her varsles det om kjøring og flyging.

21.03.2011
Det er fremdeles noen byråkrater eller lokale forvaltere som ikke helt klarer å forholde seg til snøscooter. Vi har sett det før i Nordland og her er det en lokal miljøsjef som ikke skjønner at det skal være nødvendig at Norsk Folkehjelp patruljerer i fjellet når det er folk i fjellet.
  Les mer her:

21.03.2011
Et innlegg i Fjell-Ljom om motorisert ferdsel i utmark og de muligheter som et løypenett kan gi.
  Les mer her:

18.03.2011
Dette har vi ventet på! Forrige hestehandel var i 2010 da AP ga etter for SV i forhold til oljeborring i Lofoten. Igjen har AP gitt etter for SV(som nå ligger på sperregrensen!) og sagt nei ti lkonsekvensutredning i Lofoten. Så til gladnyheten - SV har da gitt seg i forhold til lokal forvaltning og det ser ut som at det endelig løsner.
  Les mer her:

20.02.2011
Referat fra årsmøtet finner du pådokument-siden.
   

20.02.2011

Direktoratet oppretter flere barmarksløyper med begrunnelsen av at de kanaliserer ferdsel og reduserer skadeomfang. Merkelig at det samme ikke gjelder for vinterferdsel.

DN støtter styringsgruppas forslag om å åpne for flere barmarksløyper gjennom en planprosess med bred medvirkning fra berørte interesser, og der Fylkesmannen åpner løypene etter forslag fra kommunene etter samme praksis som for snøskuterløyper i Finnmark. Gjennom god planlegging, adgang til å sette formål, vilkår og begrensninger for løypene, samt innstramming av dispensasjonspraksis mener DN at målet med mindre skadelig kjøring kan oppnås.

  Les om barmaksløyper her:

20.02.2011
Igjen ser vi at arbeiderpartiet er alt for defensivt i forhold til oppfølging av ny motorferdsellov. Det bør komme et ordføreropprop i løpet av våren 2011.
  Trond Giske har svart på spørsmål ang. scooter her:

20.02.2011
Strid i Senterpartiet, viser jo bare at det er stor forskjell på kommunene i Norge og at for noen er motorferdsel tema og for andre ikke.
  Les mer her:

20.02.2011

Her er noen av de dramatiske funnene som DN henviser til:

Funn om motorferdsel i utmark

 • Mange kommuner mangler en overordnet, samlet strategi for å styre motorferdsel.
 • Noen kommuner behandlet enkelte sakstyper administrativt til tross for at loven krever politisk behandling.
 • Kunnskapsnivået om regelverket er for lavt.
 • Det gis tillatelser med feil lovhjemmel.
 • Enkelte kommuner gir mange dispensasjoner fra lovverket til tross for at de har gode ordninger med leiekjøring.
 • Dispensasjoner gis for flere år om gangen, og uten at det stilles vilkår eller begrensninger for eksempel i antall turer.
 • Flere vedtak opplyser ikke om klagemuligheter.

 

 

DN ved Janne Solli fortsetter i kjent stil faktaforvrenging og desinformasjon. Hadde kommunene fått startet arbeidet med lokal forvaltning for 5 år siden ville vel alle kommune hvor motorisert ferdsel er aktuelt eller relevant hatt godt innarbeide planer i dag.

 • Ved lokal forvaltning ville motorferdsel være regulert i plan og bygningsloven
 • Når myndighetene selv har lagt opp til en "byråkratisk" dispensasjonspraksis kan vel ikke kommunene klandres for at de søker å løse den praktisk gjennom sine dispensasjosnemder.
 • DN har jo selv lagt opp til et komisk regelverk, de ønsket jo at innmark skulle bli utmark når det var snø på den.
 • Ordnet leiekjøring, de vet jo ikke hva de snakker om!
 • Det er i henhold til lov om motorferdsel anledning til å gi dispensasjon for flere år av gangen.

Les om saken her:


20.02.2011

Vi ser at det jobbes fortsatt aktivt i DN og andre fora for å begrense muligheten for lokal forvaltning, nå sist er det gjennom Kommunal rapport hvor DN, Klima og forurensingsdirektoratet samt fylkesmennene kritiserer kommunene for deres dispensasjonspraksis. Janne Solli kværner igjen på sitt budskap om at kommunene ikke er i stand til å ivareta motorisert ferdsel, det merkelige er at Miljøverndepartetmentet i forbindelse med opprettelse av flere barmarksløyper i Finnmark hevder at å opprette løypenett reduserer ulovlig kjøring og skader på naturen.

Janne Solli fornekter seg ikke: "I enkelte områder er det vanskelig å gå på ski for det er scootere over alt" er et av hennes utsagn i forbindelse med rapporten.

  Les mer om saken her:

19.02.2011
Husk årsmøte i Hemnes Snøscooterforening i morgen søndag den 20. klokken 19.00 på Korgen Vertshus.
   

07.02.2011
Flere produsenter har problem med sine modeller, Polaris har problem med chassiet som sprekker. Også fra Snowmobile.se
  Les mer her:

07.02.2011
Det ser ut som BRP har problem med reim/varoatorer. Svenske Snowmobile.se har satt fokus på saken etter at mange rapporterer om reimhavari på Ski-Doo og Lynx.
  Les mer her:
  og her:

07.02.2011
Bare så man ikke er i tvil om hva SV mener om snøscooter!
  Les mer her:

1.2.2011
Referat fra styremøte 1. februar ligger under dokument siden.
   

30.01.2011
Slik gjør de det i Sverige, et prosjekt for utvikling av scooterturisme til 7 mill. hvor EU er inne med 2 mill. I Norge gidder ikke Miljøverndepartementet å svare de som prøver på egen hånd.
  Se prosjektet her:

30.01.2011
Det er vel snart på tide med et nytt ordfører-opprør slik at ny motorferdsellov kommer opp som tema i årets kommunevalg.
  Les om Miljødepartementets sendrektighet her:

30.01.2011
Man kan jo undres over rovviltforvaltningen, det kan ikke brukes snøscooter for å komme ut i terrenget for å jakte, men rovviltforvaltningen flyr helikopter og bruker store ressurser på hi uttak.
  Les mer her:

30.01.2011
Det ser ut som USS vil forsøke å evaluere motorferdselforsøket på nytt. Nå er det vel strengt tatt ikke nødvendig, med tanke på de kjente resultater fra forsøkskommunene.
  Les mer om dette her:

19.01.2011
Igjen er ekstremister fra naturvernforbundet på banen for å hindre utvikling av vinterturisme i distriktene. De sitter med sine skylapper og maner sitt VERNE mantra sammen med FORBUDS mantraet og er i mot det meste.
  Les mer her:

19.01.2011
4 høyrepolitikere la 17. januar frem et nytt lovforslag om større grad av kommunal forvalting av motorisert ferdsel.
  Les mer her:

17.01.2011
For de som har behov for passasjersete til de nye Yamahaene fant jeg denne siden. industriesjack.com
  Pris på amerikanske nettside - www.kipex.com - 499 $

13..01.2011
Årsmøte i Hemnes Snøscooterforening søndag 20. februar klokken 19.00
  Korgen Vertshus - Vanlige årsmøtesaker, servering, loddsalg

01.01.2011
Viktig å huske på i Sverige når du fyller bensin på snøscooteren - bruk vanlig bensin.
  Les om den nye bensinen E-10 her:

01.01.2011
Litt interessant lesing fra NRK Sameradio - det er selvfølgelig Fylkesmannen i Nordland det henvises til når Fylkesmannen i Finnmark blir spurt om begrunnelsen til at spørsmålet om dispensasjonssøker kan gå 2 km på ski er en del av legeerklæringen i forhold til "varig bevegelseshemmig". Vi leser også at Fylkesmannen ikke krever dette punktet i legeerklæringen, men kan anbefale det.
  Les saken her:

1. januar 2011
Et Godt Nytt År til alle medlemmer og scooterinteresserte ønskes fra Hemnes Snøscooterforening.
   

18.12.2010
Jon Olav Alstad har skrevet en kronikk om snøscooter, sikkerhet og scooteropplæring.
  Du leser den her:

11.12.2010
Top Gear testet VW Touareg mot snøscooter i Åre. Slik gikk det(YOUTUBE)
   

12.11.2010
Svar fra kommunalministeren om motorfedselforsøket. Kort oppsummert: Navarsete ber MD få ræva i gir.
  Les mer her:

12.11.2010

Ser ut som Naturvernforbundet har tapt nok en sak i forhold til motorisert ferdsel.
  Fra POLITI

4.11.2010

Hemnes Snøscooterforening i samarbeid med Bjerka Maskin & Scooter inviterer til Snøscooterens dag lørdag 13. november.
  Kaffeservering - loddsalg og ikke minst gode tilbud i butikken. 10:00 - 18:00

18.10.2010

Frp pusher på i forhold til motorferselloven, men jeg er usikker på om dette ikke kan slå begge veier. DN jobber nok for fullt i kulissene for å opprettholde sitt syn(vrangsyn). En liten glede var det jo å høre at SV var på tur under sperregrensen:-)
  Les artikkel her.

15.10.2010

300-metersregelen og 15-metersregelen
Etter MDs brev datert 14.10.1997 ble det klart at kjøring ut fra åpen snøskuterløype for å raste/slå leir oglig nendekan skje inntil 300 meter rett ut fraløypa (i luftlinje). Kjøring langs løypa skal skje innenfor 15 meter på hver side av merkestikkene, noe som også framkommer av rundskriv T-1/96.
  Denne er jeg usikker på gjelder i Hemnes kommune. Skal avklares før sesongen starter.

15.10.2010

Men scooterspor i snøen, det e kriminalitet det. Fylkesmannen i Nordland nektet Røde Kors å kjøre i nasjonalpark, i Trøndelag gir fylkesmannen grønt lys for bruk av gravemaskin.
  Les mer her:

15.10.2010

"Snøskooteren" skaper konflikt i igjen, denne gangen er det en kar i finansdep. som har skapt debatt.
  Les mer her:

13.09.2010

Revidert statsbudsjett sier dette om motorferdsel:

Motorferdsels

Det vises til at Miljøverndepartementet arbeider med en lovgjennomgang av motorferdselloven, og at Hattfjelldal, Vinje, Sirdal, Lom, Fauske, Stor-Elvdal og Røros kommuner kan videreføre sin forsøksordning til eventuelle regelendringer er avklart og trådt i kraft. (Prop 124 S (2009-2010) Kommuneproposisjonen, punkt 5.1.4). Det er i samsvar med hva USS fikk opplyst på landsmøtet av statssekretær Heidi Sørensen.

 

  Fra USS nettside.

13.09.2010

Resolusjon fra USS sitt møte 15. april 2010. Motorferdsel og annet var tema:
  Les den her:

13.09.2010

Her er svaret de fikk fra mijødepartementet. Forsåvidt gammelt nytt, men vi ser at dep. forsøker å gi inntrykk av at de har tilpasset og liberalisert forskriften.
 

Les svaret her:

Her er status i forslaget, ser ut som det er behandlet så snt som i mai 2010!!


13.09.2010

Energi og miljøkomiteen har fått et representatforslag om motorisert ferdsel. Innst. 229 S
  Les forslaget her:

13.09.2010

Enda en tulling, her en politimester som mener han er kongen på haugen og vil nekte ansatte å søke om dispensasjon. Det er utrolig at så snart motorferdsel kommer som tema går all fornuft ut av hode på svært mange. En politimester som ikke skjønner seg på likhet for loven.
  Mer om saken her:

13.09.2010 Miljøvernministeren har vært i Finnmark, der ser det ut til at han vil la finnmarkingene fortsette barmarkskjøring når de skal plukke molter og jakte. At samme minister anser snøscooterkjøring på snødekt mark som en stor miljøtrussel sier litt om bakkekontakten.
  Les mer her:

13.09.2010 Det er valg i Sverige, her kan du se hva de svenske pertiene mener om snøscooter i Sverige.
  Les mer hos SNOFED her:

01.09.2010
Så var lauvet begynt å gulne og det er tid for å begynne å tenke på snøscootersesongen. En gladnyhet i både Rana Blad og Helgeland Arbeiderblad som forteller at kommunene på Helgeland satser 200 000 i arbeid med å utvikle et løypenett for snøscooteren.
  Les mer om saken her:

01.05.2010

DNs byråkrater og fylkesmenn har flere faktorer å forholde seg til. I son iver etter å sette begrensninger i forhold til snøscooteren lages det ofte regler og forskrifter som mangler logikk og sunn fornuft.

Det ser ut som EØS regler kan begrense disse byråkraters paragrafrytteri da EØS har et strengt regelverk i forhold til særregler, forskjellsbehandling og diskriminering.

  Her er i alle fall et dokument som lister opp noen punkter vedr. bruk av løypenett i Vinje kommune.

01.05.2010
Så var scootersesongen over for i år. Godt er det da å vite at det ikke ble ny motorferdsellov og at vi med det vil få mulighet til å utarbeide et løypenett. De tilbakemeldinger som er kommet på årets sesong er at det har vært betydelig mindre tullkjøring og at påsken i år opplevdes som rolig i flere store hyttefelt.
   

19.04.2010
Det kan vel være at de samiske kommunene har bidratt til å stoppe ny motorferdsellov, men det er nok større motstand mot barmarkskjøring enn mot kjøring på snødekt mark.
  Les mer her:

19.04.2010
DN skal nok fortsatt få brynt seg, når støy og forurensing er borte er det vel bare argumentet om de stygge sporene i snøen som er miljøkriminalitet igjen. Elektrisk snøscooter har vi om 5 år.
  Les mer her:

16.04.2010
Her ser vi kanskje årsaken til at vi ikke får DNs forslag til ny motorfedsellov. Det har lenge vært antydet at motorferdselloven ville bli brukt i en hesthandel innad i regjeringen.
  Les om "hesthandelen" her:

16.04.2010
Regjeringens håndtering av forslag til ny motorferdsellov blir av flere oppfattet som merkelig. Hvis inntrykket som Asgeir Almåd fra Hattfjelldal fikk fra Heidi Sørensen på USS konferansen stemmer blir det selvfølgelig mulig å opprette løypenett i flere kommuner enn Hattfjelldal.
  Mer om dette her:

15.04.2010
USS (Utmarkskommunenes sammenslutning) har også en kommentar til beslutningen om å vrake DNs forslag til ny motorferdsellov.
  Den kan du lese her:

15.04.2010
USS (Utmarkskommunenes sammenslutning) har også en kommentar til beslutningen om å vrake DNs forslag til ny motorferdsellov.
  Den kan du lese her:

15.04.2010
SENSASJON!! DN innser at slaget er tapt og forslag til ny motorferdsellov legges på hylla. Sjokkbeskjed på USS møte i Stjørdal i dag. Et betimelig spørsmål er om det er tilfeldig at offentliggjøringen av vraking av ny motorferdsellov og rapporten om oljeborring i Lofoten gjøres på samme dag?
  Les mer her:

8.03.2010
De to Kirunakarene klarte brasene og kjørte som de første hele Sverige på langs. Det holdt hardt på slutten men de kom fram.
  Les mer her.

8.03.2010
Referat fra styremøte i dag (kvinnedagen) er lagt ut på dokument siden.
   

28.02.2010
Referat fra Årsmøtet i Hemnes Snøscooterforening
   

23.02.2010
Nationen fortsetter med å sette søkelys på regjeringens behandling av scootersaken. Her er leder skrevet av redaøtøren i dag.
  Les den her:

22.02.2010
Artikkel fra Nationen som beskriver litt av regjeringens handlingslammelse i snøscootersaken.
  Les mer her:

14.02.2010
Her er noen freske gutter, de forsøker å kjøre snøscooter fra Treriksrøysa(lengst nord i Sverige) til Ystad(lengst sør i Sverige)
  Les artikkel her:
  Og her kan du se posisjonen deres:

9.02.2010
Årsmøte i Hemnes Snøscooterforening blir søndag 28. februar klokken 18.00 på Korgen Vertshus.
  Vanlige årsmøtesaker. Servering. Loddsalg.

30.01.2010
Ser med spenning frem til 15. april, det er årsmøte i USS(utmarkskommunene sammenslutning) og Heidi Sørensen skal orientere om regjeringens syn på ny motorferdsellov. Og medlemmer av Energi og miljøkomiteen skal etter det ha paneldebatt.
 

29.01.2010
Backflipp med baklengs landing. Noe å trene på til påske.
   

19.01.2010

Igjen er det noen som har problem med begrepet eiendomsrett, en hvit varebil er observert i Bjerkaldalen hvor 2 stykker forsøkte å stjele en snøscooter. Observant Bjerkadaling forhindret tyveriet og nå ønsker politiet tips om bilen:

Karene bak tyveriforsøket er tatt - Mosjøværinger var det denne gangen.

  Les mer på Rana Blad.

19.01.2010
Her er svar fra SNØFOR i forhold til artikkel i NRK, oljeborring i Lofoten klarer de å bli enige om, men ny motorferdsellov splitter de salige rødgrønne.
 

Nei, her er det ingenting nytt. Det som overrasker mest er at noen faktisk tror at motorferdselloven kan velte en regjering. Helga sier bare det som er kjent, og at de har en ambisjon om å ha det ferdig raskt er ikke noe nytt. Det har de faktisk prøvd i tre år, de klarer bare ikke å finne en god løsning på uenigheten. Jeg vet ikke om noe lovforslag som de har slitt så mye med, og involvert så mange, så det er åpenbart at de har prøvd. Men jeg har sagt det lenge at her må noen gi seg, la oss bare håpe at ikke motorferdsel blir et offer for kompromiss.  

Med vennlig hilsen
SNØFOR


17.01.2010
Det benyttes en kjent strategi også hos søta bror når vernemyndigheter er ut å verner. Gi inntrykk av at verneforslaget ikke skaper konsekvenser i høringsrunden, når forslaget så er vedtatt er er virkeligheten en annen.
  Les mer her.

17.01.2010
Ifølge en e-post fra Helga Pedersen til Natur & Motor som er referert i ScooterNorge behandles ny motorfedsellov i miljødepartementet, men vil tidligst bli behandlet høst 2010/ vår 2011.
  I denne artikkelen kommer Helga med noen rare utsagn og sier her at den skal være behandlet i løpet av året. Det er tydelig at det hesthandles innad i regjeringen! Spørsmålet er hvem som taper, eller hvilken sak motorferdselloven skal byttes mot.

26.12.2009
Hemnes Snøscooterforening ønsker alle sine medlemmer, snøscootervenner, miljøvernere, scooteroppsyn, handlingslammede politikere, byråkrater og ansatte i fylkesmannens miljøvernavdeling et Godt Nyttår.
   

28.11.2009
Hurra for Alta Arbeiderparti, noe å tenke på for Hemnes AP?
  Les artikkel fra Altaposten.

22.11.2009
Her kan du lese om hvordan DN har "tryllet" vekk flere tusen kvadratkilometer med villmark eller inngrepsfrie områder i Norge. Slik at de kan fremme forslag om enda flere verneforslag.
  Artikkel fra Nationen.

10.11.2009

Bare så det er helt klart. Det er lite som skjer i forhold til ny motorferdsellov til tross for at målsettingen var å avklare dette i høst.

Det andre er at det arbeides aktivt i kulissene for å stramme inn mulighetene for motorferdsel samtidig som miljøverndepartementet sier at de har tilpasset forskriften. De benytter seg nå av en ny lov "Naturmangfoldloven" som begrunnelse for at enhver dispensasjon eller tillatelse til motorfedsel må utredes i forhold til flere paragrafer og miljørettslige prinsipper:

 • Kunnskapsgrunnlaget
 • Føre - var - prinsippet
 • Økosystemtilnærming og samlet belastning
 • Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
 • Miljøforsvalige teknikker og driftsmetoder

For å sitere noen av floksene de strør om seg med:

- "kunnskap som tilsier at et økosystem i et område ikke vil tåle den motorferdsel som det søkes om, eller forventet mengde av motorferdsel som følge av søknader fra andre,"

- "Dersom motorferdselmyndigheten ikke har kunnskap eller tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet som følge av omsøkt motorferdsel"

- "Prinsippet i naturmangfoldloven § 10 skal sikre at nye påvirkninger, herunder motorferdsel i utmark, underlegges en helhetsvurdering av hvilke belastninger økosystemet vil bli utsatt for."

- ”for å unngå eller begrense skader” på naturmangfoldet, jf. § 12.

Det er i den forbindelse kommet en ny forskrift T-6/09 med betydelige innstramminger, dette mens ny motorfedsellov er under behandling. Bør det ikke komme et nytt ordføreropprop snart?

  NY FORSKRIFT T-6/09 LESER DU HER:

8.11.2009
Neste steg, et enkelt kit og snøscooteren er overflødig. Regner med DN skjelver i buksene når de ser denne videoen: DC Subaru
   

8.11.09
Mens vi venter på snøen!
   

7.11.09
Snøscooterens dag markert med stand på Bjerka Masin & Scooter. Lite folk, manglende snø og vinterforhold kan være en årsak. Loddsalg med 25 premier gitt av Statoil Korgen, Esso Hemnes, Hasvo AS, Helgeland Sparebank og Bjerka Maskin & Scooter.
   

27.10.09
Her er innlegget til Øystein Dahle.
   

27.10.09
Forvrenging av fakta og feilinformasjon har vært gjennganger i saken om motorisert ferdsel i utmark. Her må ordfører Arne Vine i Vinje kommune ut å korrigere Øystein Dahle(styreleder i FRIFO) som dømmer motorferdselforsøket nord og ned på bakgrunn av bilder av ulovlige scooterspor dokumentert av et triumferende DN.
  Les innlegget her:

25.09.09
Mer om samme sak, fra Hallingdølen.
   

25.09.09
Her kommenterer direktøren selv, Janne Solli SIF sin brosjyre.
   

25.09.09
Her er en kommentar fra forsker i NINA, Margrete Skår på brosjyren fra SIF:
   

25.09.09
Her kan du lese litt om hvordan DN har feilinformert og manipulert resultatene av Motorferdselforsøket.
   

20.05.09
Fykesmannen har lagt fram sin innstilling til verneforslaget. Det ser ut som vi har fått gehør for de fleste av våre innspill. Alle områder som har berørt scooterløyper er ÅPNET for videre bruk og ferdsel.
  Les VERNEFORSLAGET HER:

21.04.09
USS(Utmarkskommunenes sammenslutning) har hatt møte og vi bringer videre deres uttalelse: Kan leses her:
   

21.04.09
Gaute har fått flere henvendelser og skriver her litt om de reaksjoner som er kommet.
   

30.03.09
Avisa Nordlys skriver også om SP vedtaket, sjekk debatten under artikkelen, ingen tvil om at snøscooteren skaper debatt.
   

30.03.09
Skal vi synge: "Vi er bønna i fra nord", Senterpartiet toner tydelig flagg i scooterdebatten.
  Og for de som så Nytt på nytt så vel hvor blond Inga Marte var. Sorry blondiner :-)

27.03.09
Her er Frp forslaget til ny motorferdsellov.
   

26.03.09
E-post fra Natur og Motor
   

25.03.09

Har stilt spørsmål til leder i SNØFOR hva de mener om at Frp og Høyre fremmer eget forslag i forhold til lokal forvaltning.

Jan Olav svarer dette: Vi har begynt å konsentrere oss om valgkamp. De aksjonene vi planla er stilt i bero til et nytt storting er på plass. Det betyr at vi i dag ikke tror regjeringen vil fremme noe lovforslag. FRP sitt forslag er i utgangspunktet bra, og jeg har ikke noe problem med at det ble fremmet. Jeg regner det som en partipolitisk støtte, men uten mulighet til å få flertall. Jeg tror vel egentlig at regjeringspartiene ikke vil legge noe særlig vekt på det ut over at de ser det er en ubehagelig posisjonering før valget. Jeg kjenner mange fra regjeringspartiene som kunne ønsket å stemme for dette, og de bor alle i ”våre” strøk av landet.  

   

25.03.09
Mitt tilsvar til Fylkesmannnen's innlegg i Rana Blad.
  Jeg påstår fremdeles at han ikke har fulgt reglene i forskrift om arbeid med vernevedtak da ingen i Hemnes har hatt reel medvirkning i det foreslåtte verneforslaget. Reglene sier at konflikter skal løses på lavest mulig nivå og i minnelighet. Her har vi fått et verneforslag tredd nedover hode på oss som setter store begrensninger for oss som lokalbefolkning, og så skal vår deltakelse i dette være at vi får aller nådigst gi innspill til saken.

22.03.09
Artikkelen fra Rana Blad om vernet i Hemnes kommune.
   

22.03.09
Her ser man konsekvens av at det opprettes naturreservat og vernesoner uten at det tas hensyn til de berørte parter. Det bør vel være rimelig udramatisk at ferdsel i næring på snødekt mark kan skje selv i en vernesone.
   

22.03.09
Det mønstres mot miljøvernministreren, DN og resten den ekstreme miljøbevegelsen.
   

22.03.09
Regjeringen somler med vilje?? Det ser i alle fall ut som noen vil kjøre saken inn i valgkampen.
   

22.03.09
Bilder og info fra medlemsturen til Hemavan finner du her. Flott vær og føre.
   

18.03.09
Referat fra styremøte 18.03.09 finner du under DOKUMENTER
   

15.03.09
Her er Hemnes Snøscooterforenings innspill til verneforslaget.
   

09.03.09
En kanskje større grunn til at vi bør få et løypenett på plass. Les om ulykker i og utenfor løper.
   

26.02.09
SFT(Sveriges Turistforening) har nå åpnet sine betjente hytter, Et turtips er Syterstugan innom Hemavan hvor du til og med har kortterminal slik at du kan kjøpe kaffe og nogo attåt.
  Etter Syterstugan kan du ta turen via Tarnaby og tilbake over Jofjellet. Les mer her.

22.02.09
Referat fra Årsmøtet i Hemnes Snøscooterforening 2008 finner du her:
   

18.02.09
Tydelig at DN er befestet med "statlige byråkrater" , eiendomsrett og råderett over egen utmark å sånn er bare tull.
  Eller ønsker de jo å stoppe all motorisert ferdsel, her tvinger de den fram og overkjører grunneierne.

18.02.09
Igjen, når ordet snøscooter kommer inn i en sak går fornuften ut.
   

18.02.09
En oppfordring til oss scooterfolk fra Nordlys.no
   

11.02.09
Referat fra Fylkesmannens møte i Korgen finner du her. Husk fristen for innspill 15. mars
   

04.02.09
Kopi av brev til berørte hytteeiere, scootereiere om konsekvens av verneforslaget i Bjerkadalen
   

04.02.09
Referat fra styremøte er lagt ut under Dokumenter
  Det vil komme mer om verneforslaget som er ute på høring i disse dager.

13.01.09

Igjen er fylkesmannen og DN igjen vist at så snart ordet SNØSCOOTER kommer inn i bildet fjernes fornuft, troverdighet og saklig saksbehandling. Kan jo bli matt av mindre, kjøring etter en anleggsvei hvor det er fri ferdsel så sant det ikke er snø og hvor det eksisterer en fiskeløype, kan ikke tillates å brukes til førerkortopplæring til snøscootersertifikat. Nå har vi endelig fått en førerkortopplæring som har som hensikt å redusere de ulykker vi desverre har med snøscooter, så skal opplæringen foregå på en åker!

Har sendt e-post til SNØFOR og Leif Agnar Ellefseth at her må de gi en tilbakemelding til de byråkratene som sitter i de innerste korridorer, fjernt fra den virkelige(og fornuftige)verden

  Les om saken her:

13.01.09

Vet høyre hånd ikke hva den venstre gjør?

Det er inntrykket man sitter med når vi leser at fylkesmannen i Nordland skrev brev til miljøvernmnisteren og ba om at det måtte settes inn tiltak for å øke uttaket av jerv i Nordland. Ett av forlslagene var en oppmykning i reglene for bruk av snøscooter for transport inn i jaktområdet.

3 dager etter at fylkesmannen har sendt brev til miljøvernministrene tar så de to største antiscooternissene i fylkesmannens miljøvernavdeling og påklager Meløy kommunes dispensasjon for bruk av snøscooter for tilsyn av jervbås, sporregistrering og transport inn i jaktområdet.

 

Ola Bjerkaas og Tor Sande fornekter seg ikke, vi har sett det før og vi vil nok se mer av dette.

Vi minner bare om fylkesmannens miljøvernavdelings uttalelser som fikk ordføreren i Grane til å reagere og hvor fungerende fylkesmann Anne Sofie Mortensen måtte ut å beklage:

Dette er svært uheldig og det er bare å beklage. Fylkesmannen skal ikke ta stilling i politikken på denne måten sier hun. Hun forteller at det er en av de ansatte hos Fylkesmannen som har tatt seg for store friheter. Dette er ikke Fylkesmannens oppgave. Han skal følge regjeringens politikk.


13.01.09
Det ser ut som saken skal opp i stortinget snart og at den er like åpen i forhold til resultatet. At SV sitter med miljøvernministeren og med Heidi Sørensen som statsekretær gjør at jeg ikke føler meg bekvem med situasjonen. Det at Heidi sier at de ikke ønsker å kommentere saken for at det bare gir støy gir et signal om at vi kanskje skulle ha laget litt blest om saken.
  Artikkel fra Aftenposten

6.1.09

Her ser vi hva Direktoratet for Naturforvalting i den ene enden vil forby mens innovasjon Norge har en arrangør av scootersafari som utvalgt "Norges beste reisemål."

Dette kan vi på sikt få til i Hemnes kommune også!

  Les mer i artikkelen fra VG.

14.12.08
Igjen ser vi at Direktoratet for Naturforvaltning må ut å beklage, denne gangen er det grunneiere som får gjennomgå. Skal det ikke snart ryddes litt i korridorene på DN?
  Les artikkelen her:

12.12.08
SV fornekter seg ikke - kjemper fremdeles for forbud.
  Mer om saken her.

12.12.08
Jaggu på tide at noen tok til fornuft. Påbudet med kjelke som fylkesmannens mijøvernavdeling tredde nedover hode på Ranværingene er nå opphevet.
  Les mer her

6.12.08
Et arrangement som man kanskje skulle ha vært på?
  Kan skaffe GPS spor nedover fra noen som kjørte fra Blåsjøen og til Sulis i fjor.

30.11.08
Janne Solli i DN gir seg ikke. DN er igjen ute og feilnformerer og går faktisk så langt at deres uttalelser kan karakteriseres som løgn og direkte villedning av stortinget. Hvilket annet offentlig forvaltningsorgan hadde kunnet drive slik saksbehandling uten at det hadde ført til konsekvenser?
 

DN hevder at kommunene ikke er i stand til lokal forvaltning på grunn av at de ikke forholder seg til de vilkår og retningslinjer som foreligger. Det er da merkelig at 3 ulike forskingsinstitutt har vurdert forsøket med lokal forvaltnig og deres konklusjon er HELT forskjellig fra DN. Og egentlig er det ikke så merkelig, alle som har lest DN's lovforslag har jo sett at deres forhold til fakta og objektivitet er SVÆRT mangelfull.

Heldigvis har vi som bor i utmarkskommunene et oppegående organ som ser alvorlig på DN's feilinformasjon. Og man må jo stlle seg spørsmålet om DN er like lite faktaorientert og sannferdig i andre saker enn motorferdselsaken, i så fall bør vel en del lederstillinger vurderes: Les hva USS svarer på DN's feilinformasjon her.


29.11.08
Her kan du se hvem som sitter i EMK(Energi og miljøkomiteen), det er disse som sitter å bearbeider lovforslaget om motorisert ferdsel i utmark. Motorferdselaksjonen har fått svar fra Ann-Kristin Engstad fra Ap, som sitter i EMK, at saken er til drøfting i regjeringspartiene og hun forventer at den legges frem for Stortinget til våren.
  EMK

28.11.08

For dere som har sett på "Tingenes Tilstand" med Petter Scherven har sett at det samles på det mest utrolige rundt om i vårt land.

Hemnes Snøscooterforening fikk forespørsel fra Kari Tinnen som har ansvar for manus og research som lurte på om vi viste om noen som samler på snøscootere. Kan ikke komme på noen i farta, men har dere tips om en samler, så ta kontakt med Kari på tlf. 97771986 eller på e-post: kari@teddytv.no

  Her er en link til programmet:

24.11.2008
Så er det i alle fall klart at løypenettet i Hattfjelldal blir intakt i vinter. Masse bla bla bla fra departementet, men det er klart for en ny sesong i Hattfjelldal.
  Mer om saken her:

15.11.2008
Hva gjør man når dugnadsånd straffes med bøter? Jo arranger julebord slik at det kommer penger i klubbkassa.
  Les om saken fra Finnskogen:

14.11.2008
SNO har som kjent mistet mye av troverdigheten lokalt som følge av "bjørnasaken" men når vi leser årsrapporten deres fra 2007 ser vi at de i kjent DN stil vrir og vrenger på FAKTA.
 

Statistikk fra rapporten om lovbrudd avdekket av SNO fra 2005 - 2007.

Anmeldelser for ulovlig motorferdsel:

2005 = 100, 2006= 145, 2007= 88

  Så beskrives situasjonen at det er " en ikke ubetydelig økning av motorisert ferdsel i utmark" . Hvor er da den NEGATIVE utviklingen som de hele tiden henviser til når det etter betydelig økning i kontroller blir mindre ulovlig kjøring?

14.11.2008
Høyres leder og fylkesleder kommenterer DN's lovforslag på VG Nett. Selv i Akershus har de oppfattet lovforslaget som et MOLBO-forslag.
  Les reportasjen her:

9.11.2008

Her kan du laste ned Årsberetningen for Norges Snøscooterforbund. For oss så er oppsummeringen fra SNØFOR på side 13. Rapporten er i PDF.

  Last ned her:

9.11.2008
Mens vi venter på snøen!
  Video på YOUTUBE.

8.11.2008
Her ser vi hva representanten for USS (Utmarkskommunenes sammenslutning) sier.
   

8.11.2008

Og når vi ser nærmere på hva Janne Solli beskriver som årsak til at DN vil frata kommunene forvaltning av verneområder ser vi at snøscooteren dras inn i debatten. Og jaggu sitter ikke Janne Solli og underslår resultatene fra de stedene lokal forvaltning har fungert, noen som kjener seg igjen i forhold til de kommuner som har deltatt i prøveprosjektet i forhold til motorferdsel. DN har IGJEN mistet troverdighet og tillit, spørsmålet er hvor lenge kan fortsette før noen må ta ansvar.

Nå ma snart noen ta ansvar for å få politisk styring over dette SKAKK kjørte departementet:

Når vi leser en av hennes uttalelser kan man jo undre på hennes virkelighetsoppfattning: " Mange kommuner har hatt en agenda med å omgå norske lover og regler, og det kan ikke DN sitte og se på."

Han som kalte Norge som den siste SOVJETSTAT tok nok ikke så mye feil.

  Les hva DN dronninga sier her:

8.11.2008
Vi ser igjen at Direktoratet for Naturforvaltning (DN) er på kollisjonskurs med politiske føringer og mål. Denne gang er det forvaltning av verneområder som DN vil ha hånd om. DN viser også igjen at de ikke har tillit til lokal forvaltning og det samme gjelder vår tillit til DN. Nå må snart våre politikere vingklippe Janne Solli i DN og få direktoratet til å følge de krav som man forventer av et offentlig organ. I denne saken har de igjen kjørt et sololøp og IKKE klarert forslaget med det politiske i Miljøverndepartementet.
  Les mer om saken her:

26.10.08
Flere er forundret over at offentlige kartdata ikke er fritt tilgjengelige. Noe EU har pålagt sine medlemsland. Merkelig at da skal vi ikke følge EU, noe vi gjør i alle slags direktiv som kommer derfra. Les om den nye offentlighetsloven og mangel på vilje til frigi offentlige data.
   

25.10.08

Resultatrapport 2007 Statskog forvaltning:

Sitat" For 2007 er det rapportert om 8 344 kontrollar, ein nedgong på 986 samanlikna med 2006. Som i fjor er det utført flest kontrollar av fiske og jakt, medan kontroll av motorferdsel, vernereglar og anna berre står for ein liten del av den samla aktiviteten. Det er rapportert om 83 ulovlege forhold, 42 færre jamført med fjoråret. Det er ein fallande tendens i rapportar om forhold knytt til jakt og fiske, medan rapportar om ulovlege forhold knytt til motorferdsel og vernereglar held seg på eit jamt nivå.

  På 8344 kontroller er det "hele" 83 ulovlige forhold - og til tross for betydelig økt antall snøscootere holder ulovligheten der seg på et jevnt nivå. Kanskje DN ikke helt har holdt seg til fakta i sin beskrivelse?

24.10.08
Her ser vi dramatiske scooterspor som raserer terreg, landskap og som trolig vil skade naturen for all fremtid. NOT
   

24.10.08
Vi tutes ørene fule av hvor dramatisk motorisert ferdsel på snø er, snøscooterkjøring betegnes som kjent av enkelte som miljøkriminalitet. Hva dette er får den enkelte tolke.
   

24.10.08
Klarer ikke Fylkesmennene i Norge å holde hodet kaldt når ordet snøscooter nevnes. Her er en artikkel fra Fjell -Ljom hvor fylkesmannen forsøker å stanse bygdeutvikling gjennom gårdsturisme.
  Les saken her:

24.10.08
Naturvernforbundet igjen på bærtur, nå er det den kontroversielle lederen i Finnmark Naturvernforbund som har hisset på seg sametinget. Varaordføreren i Karasjok har sågar karakterisert ham som farlig og rasistisk.
  Mer om saken her:

20.10.08
Et godt innlegg fra Motorferdselaksjonen - les det her:
   

20.10.08
Vi ser igjen at fylkesmennenes mijøvernavdelinger bruker store ord når snøscooteren er i bildet. "Nasjonale miljøverdier" STÅR PÅ SPILL dersom en grunneier får bygge 5 hytter i Lierne. Er det derfor vi ikke lenger kan ta dem på alvor?
  Les om saken her:

20.10.08
Ikke tvil om at de har merket engasjementet helt inn i korridorene, så nå krangler de så internt at forslaget er på vent.
  Les mer her:

20.10.08
Bondelaget får pepper vedr. mangel på konsekvens i forhold til lokaldemokratiet og snøscooteren.
  Les mer her:

10.10.08
Og så kan vi med undring se at seniorrådgiver ved fykesmannen i Oppland åpner for mer barmarkskjøring med ATV i et verneområde ved jakt, mens snøscooteren som ikke setter spor er mijøkriminalitet. Er det rart man undres over molbo-politikken som føres?
  Mer om saken her:

10.10.08
Igjen ser vi at Fylkesmennskontorene har et helt absurd forhold til snøscooteren - i fjor var det fylkesmannen i Nordland som måtte ut å beklage i ettertid da de nektet Røde Kors å kartlegge og gjøre seg kjent i fjellet. Nå er det Trine Nordli ved fylkesmannen i Buskerud som sier at Røde Kors kan gå på ski eller til fots når de skal gjøre seg kjent i fjellet. Snakk om seriøs saksbehandling og å være fjern fra virkeligheten.
  Mer om saken her:

03.10.08
Nå er det endelig noen som har tatt til fornuft og registreringsskiltet behøver ikke lenger å stå på vindskjermen(som snart ikke finnes) på de nye scooterne. Nye regler fra Rana Blad.
   

03.10.08
Siste oppdatering fra leder av SNØFOR:
 

Hei Jan

Siste oppdatering med nytt fra Oslo. Det går noen rykter om at saken er sendt tilbake til DN. Det er den ikke, men jeg tror om at de under hånden er bedt om å se på andre løsninger. Lovforslaget ligger i regjeringen fortsatt og der blir den nok liggende en stund. Miljødepartementet skjønner nok at de ikke får flertall i regjeringen for DN sitt forslag, og må prøve å finne en løsning som alle de rød-grønne partiene kan bli enig om. Det er derfor lite trolig at dette blir lagt frem før jul, og dermed er det nok våren før et endelig vedtak kan gjøres i beste fall.

SNØFOR vil likevel fortsette å jobbe like aktivt som i vår. Vi mener det er viktig å sørge for å få ut masse info om saken til de som kan påvirke. Så det er om å gjøre at dere også fortsetter det gode arbeidet som dere gjør. Vi har ikke råd til at verken lokale eller rikspolitikerne glemmer saken vår.

Med vennlig hilsen

SNØFOR

 

Jon Olav Alstad


12.09.08
De samme organisasjoner som hele tiden har motarbeidet snøscooteren fortsetter sin agenda med feilaktige opplysninger, mytespredning og direkte løgn. Har de ikke fått med seg debatten som har vært over det ganske land og med sturtingspolitikere, fylkes og kommunepolitikere. Les deres innlegg her:
 
SVADA!

12.09.08
USS (utmarkskommunenes sammenslutning) har vært samlet i 3 dager på Vinje, der har det vært hete debatter om motorisert ferdsel. Les mer her:
   

29.06.08
Så er det endelig bekreftet, fylkesmannens miljøvernavdeling mister sin integritet og objektivitet så snart ordet motorisert ferdsel dukker opp. Tydelig at miljøfanatismen er kommet langt inn i korridorene hos fylkesmannen. Les mer her.
  Bakgrunnen for saken kan du lese om her.

25.06.08
Lite, men noe nytt fra stortinget, ser ut som det kan bli et positivt resultat i kampen for lokal forvaltning. Les mer her.
   

25.05.08
Ser på naturogmotor.no at Helga Pedersen i Arbeiderpartiet har gått ut og sagt at fritidskjøringen med snøscooter skal opprettholdes og at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om dette. Men, føler meg ikke trygg før saken er banka igjennom på stortinget. Vi vet at DN kjører et steinhardt løp for å legge så store begrensninger som mulig for fremtidig scooterkjøring. Ikke minst ser vi dette gjennom de verneforslag som merkelig nok stenger de fleste løypetraseer som vi har.
   

24.05.08

Ja det er rimelig stilt på scooterfronten for tia, DN kan trøste seg med at de dramatiske scootersporene som ble filmet i Vinje når er BORTE, det samme gjelder det meste av spor i snøen, og det spirer og gror i fjell og dal. Vi hører lite fra departementet, saken kverner vel i politiske irrganger og det blir spennende å se hva resultatet blir.

Ønsker alle en fortsatt fin sommer og det kommer mer info her så snart vi vet noe mer.

   

24.05.08
Vi sendte spørsmål til Snøfor da vi i et leserinnlegg i Rana Blad, kunne lese at det arbeides med en ny planlov som dersom den ble vedtatt kunne legge hindringer for motorisert ferdsel i utmark, selv om lokal forvaltning går igjennom. Fikk følgende svar fra Jon Olav Alstad
 

Vi er obs på planloven, men dette er nok en partipolitisk markering som vi ikke blander oss inn i foreløpig. Planloven lister opp en del ting kommunene har ansvaret for, selv om det er andre lover som igjen begrenser at de ikke har full frihet. Så lenge motorferdselsloven eksisterer er det den som i realiteten regulerer kommunenes frihet, ikke planloven. Hadde den derimot ikke eksistert hadde planloven vært et ypperlig verktøy for å gjøre det.  Vi er opptatt av at planloven ikke skal hindre motorferdsellovens vedtak, og slik det ligger i dag har vi skjønt at den ikke gjør det. Det er også vanlig at Stortinget i forbindelse med et lovforslag gjør justeringer i andre lover for å tilpasse disse til den loven de vedtar.

Hilsen

Jon Olav


08.05.08
Så heldige Arbeiderpartiet er som kan bruke noen scooterspor i Vinje til å legge seg på DNs linje når det gjelder ny lov om motorisert ferdsel.
   

08.05.08
Fornuftig fylkesmann i Finnmark, å legge tilrette for utvidet sesong for snøscooter, er det mulig?
   

08.05.08
Et bra leserinlegg om motorisert ferdsel i utmark.
   

08.05.08
Noen deler av landet ser ut til å ville få beholde snøscooteren.
   

08.05.08

Janne Solli i DN føler at DN blir "angrepet" når noen stiller kritiske spørsmål til DNs propaganda, siste utspill fra DN er noen videobilder fra Vinje som viser en masse scooterspor i snøen. DN karakteriserer det som dramatisk. Vi får trøste DN med at sporene sansynligvis er borte nå.

Slike enkeltstående tilfeller av "ulovlig kjøring" har ingen ting med lokal forvaltning, løypenett eller hvordan snøscooterferdselen skal forvaltes i fremtiden.

DN har jo også vært å ertet på seg bondestanden med beskyldningene om ulovlig jakt på jerv i Nordland, er alle sauebønder forbrytere av den grunn?

  Her er natur og motor sitt svarbrev til DN.

27.04.08
Høyres landsmøte er avsluttet og Høyre har i den forbindelse kommet med en del "positive" uttalelser i forhold til lokal forvaltning og ikke minst motorisert ferdsel i utmark.
   

25.04.08
Selv innen Naturvernforbundet stusser de over enkelte ting i motorferdselloven. Her kan du lese fra en paneldebatt på Rørøos.
   

24.04.08
I TrønderBladet er lov om motorferdsel den mest debatterte saken, og det er viktig. Trykket må holdes oppe helt til stortinget har forkastet DNs lovforslag. Og flere stortingspolitikere får et innblikk i virkeligheten slik den egentlig er i Distrikts-Norge. Her er en fra Høyre:
   

22.04.08
Er komiteen på gli eller et spill for galleriet.
   

22.04.08
Uklart hva kompromiet egentlig innebærer, men det var nok nyttig med en scootertur.
   

18.04.08
Ser ut som lovforslaget forsinkes og kommer til behandling til høsten, valgkampsak - kan slå begge veier. Her er mer fra Sulis.
   

17.04.08
Senterpartiet har fattet et landstyrevedtak som er positivt i forhold til lokal forvaltning.
   

17.04.08
Stortingets energi og miljøkomite er i Sulitjelma på scootertur. Vel ikke bare det men du kan lese mer her:
   

17.07.08

De fleste har vel fått med seg saken i Rana Blad hvor "skuterturister" ødelegger oppholdet for skiturister på turistforeningens hytter. Når man undersøker saken litt nærmere fremkommer det et betydelig mer nyansert bilde. Det viser seg at de som spilte gitar og hadde et lystig lag var 2 stykker som IKKE kom til Virvasshytta på scooter. Tilstede på hytta var også hytteverten!! og informasjon fra andre som var der beskriver situasjonen litt anderledes enn Rana Blads fremstilling.

Hemnes Snøscooterforening er invitert til et møte med Turistforeningen i Hemnes, for gjennom samarbeid, ut over det vi egentlig har, med Johnny Hansen som hyttevert på Kjendsvasshytta og mangeårig medlem i både forening og styre for å se på om de problem som beskrives ved Kjennsvasshytta er "scooter"relatert. Vi har også Hugo Tverå som gjennom mange år har lagt ned årsverk i dugnadsarbeid på Turisthytta, også er en del av vårt løypemanskap og medlem i foreningen.

   

08.04.08
Yamaha 2009 visning på Korgfjellet
   

07.04.08
Formannens leserinnlegg i Rana Blad.
   

07.04.08
Høyre ser også ut til å skulle fronte lokal forvaltning.
   

07.04.08
Snøscootersaken skal opp til topps i Senterpartiet, spennende å se om det kommer noe konkret ut av det eller om det blir fagre løfter.
   

04.04.08

Her kan du se en reportasje om et riktig nyttekjøretøy, uten begrensninger, svir av ca. 400 l bensin i timen!! skal få en til sommeren opp på Røssvatnet så vi kan dra på kaffetur.
  Med 200 km/t skal det vel gå greit å komme seg rundt vatnet.

02.04.08
Fra kommunen med de beste resultatene fra prøveprosjektet, som glatt erstattes med DNs saksbehehandlers meninger.
   

02.04.08
La dette ljome helt inn til stortinget - fra Fjell-Ljom, lokalavis på Røros.
   

02.04.08
Ordfører i Lenvik er førbanna!
   

02.04.08
Tilsvar til Naturvernforbundet i Rana v/ Erling Solvang
   

02.04.08
Her er reaksjonen til Bondelaget FØR de inngikk hestehandelen.
   

02.04.08
Når kommer Nordlands - politikerne på banen? I Trøndelag toner de i alle fall flagg.
   

31.03.08
Naturvernforbundet i Rana viser til den store gruppen med organisasjoner som støtter DNs forslag. Her kan du lese hvordan sentralstyret overkjørte lokallagene og reaksjonene det skapte. Norges Jeger og Fisk fremstår IKKE som troverdige i miljøvern.
   

31.03.08
Til de som til det kjedsommelige maser om hvor stor støtte DN har til sitt forslag, litt mer presise undersøkelser viser det motsatte. Trønder-Avisa har fått gjennomført en gallup.
   

29.03.08
Det foregår en debatt på Polarsirkelsonen om Motorferdsel, fint om flere kunne delta og komme med innspill.
   

27.03.08
Leserbrev sendt til Rana Blad.
   

27.03.08
Storaksjon på Hardangervidda i kamp mot miljøkriminalitet! - viser vel at snøscooterbruken ikke helt samsvarer med DNs beskrivelse. 2 gebyr for manglende hjelm ble resultatet. Les mer her.
   

27.03.08
Enda en orfører som har skjønt det, på bakgrunn av fakta og kunnskap om snøscooterens betydning.
   

27.03.08
Ja hvor mange av byråkratene i DN skjønner verdien av det frivillige arbeidet som utøves av Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Hvem skal rykke ut i fremtiden? Les hva en leder i Røde Kors mener her.
   

26.03.08
En god kronikk som beskriver "spillet" som DN har drevet og driver.
   

24.03.08
Ja så var påsken over og heldigvis ingen store ulykker lokalt. Flott påskevær og stor utfart til tross så har denne påsken gått veldig bra. Nå er det bare å brette opp armene og starte politisk påvirkning slik at DNs forslag ikke blir annet en ett forslag.
   

13.03.08
Leder i SNØFOR redegjør for SNØFOR sitt syn på lovforslaget.
   

13.03.08
Kan vi stole på våre poitikere? Ser ut som noen skjønner hva snøscooteren betyr for distriktene - AP - nestleder tilkjennegir sitt syn her:
   

10.03.08

DN har nå sendt sin tilrådning til Miljøverdepartementet - ca. 180 sier med svada, kan leses her:
   

07.03.08
Tidligere stortingspolitiker Hallgrim Berg beskriver litt av problemstillingen om lokal sjølråderett i Norge.
   

19.02.08
Referat fra årsmøte lagt ut på nett.
   

13.02.08
Bevisst manipulering med tall for å skape myter? Bare lurer...
   

09.02.08
Referat fra SNØFOR konferansen 2008 - 9. -11. februar
   

06.02.08
Trønderpolitikere er på hugget, burde vi ikke snart få en del Nordlandspolitikere på banen?
   

06.02.08
Det ser ut som DN møter kraftig motbør, og det var på tide. 5 stortingspolitikere fra Nord-Trøndelag har satt søkelys på DNs prosessen i forhold til lovforslaget. Les mer her.
   

04.02.08
Siste leserinlegg av undertegnede
   

04.02.08
Enda en ordfører som skjønner hva saken gjelder, DN fronter saken som om fri ferdsel er målsettingen.
   

04.02.08
Det er flere som ser DN propaganda kjør i forhold til lovforslaget. Og ikke minst DNs mangel på saklige og gode argumenter.
   

04.02.08
I et mylder av konstellasjoner dukker det stadig opp nye "organisasjoner" som skal mene noe og ikke minst aktivt motarbeide snøscooteren og demokratiske prosesser.
   

04.02.08
En artikkel som beskriver maktelitens manglende forståelse og innsikt i de utfordringer og den hverdag distriktene lever i.
  Les også de kommentarer som er under artikkelen.

04.02.08
Det er flere som er provosert over Janne Solli sin holdning til Distrikts-Norge. Les mer her.
   

29.01.08
Leserinnlegget som undertegnede hadde i Rana Blad.
   

29.01.08

Enda en stortingspolitiker som ser sammenhengen.
   

24.01.08
Her ser du hva Norges Jeger & Fiskeforbund mener de har skrevet under på.
  Selvfølgelig storm igjen da den "brede" enigheten ikke er så bred allikevel.

24.01.08
Her ser du hva Norges Naturvernforbund mener fellesoppropet inneholder
   

23.01.08
Jaggu ser det ut som det finnes fornuftige SV ordførere også.
   

23.01.08
Endelig litt positive nyheter!
   

22.01.08
Her ser vi litt av det spillet som DN kjører, snakk om å tolke en målsetting feil.
   

21.01.08
Flere med politisk tyngde som ser galskapen i DNs forslag
   

21.01.08
Nord-Trøndelag Bonde og småbrukarlag er i alle fall klar på hva de mener.
   

17.01.08
Man kan jo bli forvirret av mindre, hvor mange bonde - organisasjoner finnes det og hva mener de?
   

17.01.08
Med tvang skal grunneiere få motorferdsel på sine eiendommer, som følge av rundskriv fra Miljødep.
  Man kan jo undres...

17.01.08
Fra arkivet: Brevet til Gro Harlem Bruntland fra 1986. Temaet er like aktuelt i dag.
  Fra i år. Fellesopprop fra en del organisasjoner, se brevet over og se om du ser noen likheter.

16.01.08
Her kan du lese en forskingsrapport fra Norsk Polarinstitutt om snøscooteren og bruken av den på Svalbard.
 

For den som ikke gidder å lese hele kan du få et sitat her:

Forskning har vist at de fleste viltarter reagerer sterkere på mennesker til fots og på hunder enn på motorferdsel.

Litt annet resultat enn hva DN hevder.


16.01.08
Greit å vite at det er en 300 meters grense, eller er det det?
   

16.01.08
En oppsummering av Bonde-adelens innspill til lovforslaget. Snakk om å mele sin egen kake!
   

16.1.2008
Burde SNØFOR i Norge gjøre som sin søsterorganisasjon i Sverige. Ansette en informasjon og markedsføringskoordinator. Behovet er nok tilstede, det spørs om økonomien er det?
   

14.1.2008
Dette firmaet burde skifte navn hvis de skal kapre noen kunder fra Hemnes, Rana og Hattfjelldal. Mon tro om det var dette selskapet som arragerte turen?
   

12.1.2008
Fra arkivet: Brevet til Gro Harlem Bruntland fra 1986. Temaet er like aktuelt i dag.
   

11.1.2008
Fra arkivet: Makalaust ved Målvetnet
   

11.1.2008
Fra arkivet: Intervju med en scooterveteran.
   

8.1.2008
NYHET - vi henter frem gamle ting fra arkivet. Mye spennende stoff fra foreningens historie. Første glimt her.
   

8.1.2008
Referat fra styremøte finner du på dokumentsiden.
   

4.1.2008
Igjen ser vi at begrepet motorisert ferdsel sammenlignes med langt mer alvorlige lovbrudd. For oss Nordleninger rekker det å se oss rundt i nærmiljøet for å se alvorlig miljøkriminalitet, ulovlig utslipp av kvikksølv, rømt oppdrettsfisk, luftforurensning o ikke minst Terra. Skulle tro at Økokrim kunne prioritere de alovorlige sakene, men nei - motorferdsel det er kriminalitet det.
  De klarer il og med å vise til et eksempel i Mo i Rana, riving av losjen som alvorligere miljøkriminalitet en den ulovlige forurensningen fra Mo Industripark.

4.1.2008
Tror dere noen av byråkratene kan skjønne hva snøscooteren har betydd for ungdom i distriktene, her kan du lese om Årets Finnmarking og hans vei til sitt mål.
   

27.12.2007
En viktig prinsipiell avgjørelse tatt av høyesterett.
   

21.12.2007
Her kan du lese ALLE høringsuttalelsene som DN fikk inn. Ca. 800 så her er lesestoff til hele jula.
   

17.12.2007
Julehilsen til alle våre medlemmer fra lederen.
   

14.12.2007
Her kan du lese fylkesmannens innspill til Dirnat etter at de har oppsummert kommunenes innspill.
   

4.12.2007
For de som kjører en del scooter i Sverige med GPS vil jeg tipse om et program som du kan legge inn i Mapsource. En entusiast har kartlagt ca. 42000 km med scooterløyper i Sverige og gjort dem tilgjengelig for brukere av Garmin Mapsource.
  Bruker selv programmet og kan anbefale det. Du ser et utsnittsbilde her:

2.12.2007
I Sverige ha de satt i gang et forskningsprosjekt om friluftsliv i forandring. Der defineres friluftsliv som: vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling,
 

Med andre ord ikke krav om at du må være fotturist i korrekt (anorakk) antrekk for å utøve "friluftsliv"

Et annet resultat som forskningen har kartlagt er de ulike gruppen turister, puranister, urbanister og nøytralister. Av alle som ferdes i forskingsområdet var ca. 30 % puranister, dvs. de som skal ha uberørt, være alene og ingen tilrettelegging.

Et annet paradoks er hva fredning eller opprettelse av nasjonalpark har å si for trafikken i et område. De kartla trafikken før området ble nasjonalpark og etter og resultatet etter opprettelse av nasjonalparken var en økning på 40 % med turister inn i området. Spørsmålet er jo da om vern virker mot sin hensikt noen ganger.


2.12.2007
Her kan du se hva betegnelsen på tennpluggene betyr.
   

1.12.2007
Her kan du lese utredningen som den svenske regjeringen har bedt det svenske fylkestinget(lansstyrelsen) utrede.
 

En svært grundig gjennomgang av all motorfedsel i den svenske fjellheimen som viser noen interessante resultat.

44 % av all trafikk er nyttetrafikk.

Snøscooteren kjøres av de fleste under 50 mil pr sesong.

90 % av trafikken følger scooterløyper.

40 % av fritidskjøringen som foregår i fjellet har et omfang på høyst 10 mil.

Området som undersøkelsen er foretatt i har ca. 550 mil med scooterløyper.

10 % av snøscooterne er 4-taktsmotorer.

Innen 2015 skal 60 % av scootertrafikken ha et støynivå på under 73 dB.

Hovedproblemene er knyttet til barmarkskjøring.

Denne rapporten burde de som skrev MOSA rapporten ha lest, da hadde de sett hvordan en objektiv og nøyaktig rapport skulle ha vært skrevet.


30.11.2007

Sett av helgene 23. - 24 mars og 28. - 30. mars, da arrangerer Hattfjelldal Snøscooterforening Midt Norsk Scootercup og NM i Snøscootercross. Vi tar sikte på organisert tur til begge helgene.
  Les litt mer om det her:

28.11.2007
I noen kommuner vil de med henvisning til miljøverndep. rundskriv tvinge seg til motorisert ferdsel.

27.11.2007

Her kan du se gjennom de presentasjoner som leder i SNØFOR presenterte under motorsportkonferansen.

Organisering ser du her. SNØFOR organisasjonsutvikling ser du her.

Har du ikke Powerpoint kan du laste ned Powerpoint Viewer her:


23.11.2007
Her kan du lese litt mer om det spillet som DN fører, fjernt fra det vi ønsker i et demokrati.

19.11.2007
Fylkespolitiker fra AP sa klart ifra hva han mente om DNs forslag.
   

19.11.2007
For å sette forurensning i perspektiv, hva en enkelt flamme utgjør.
  Tall for snøscooter er 16 000 tonn, stipulert. Selv Greenpeace lederen må innrømme at forurensing fra snøscooteren blir småtteri i denne sammenhengen.

19.11.2007
Bør man se på medias dekning av miljøsakene med et mer nyansert syn. Denne artikkel er fra forskning.no
   

19.11.2007
Referat fra ekstraordinært forbundsting og motorsportkonferansen 2007 iTønsberg .
   

12.11.2007
Hemnes Snøscooterforening var representert på scooterens dag.
   

2.11.2007
Artikkel med godt innhold som beskriver litt av problematikken rundt kampen mellom by og land.
   

2.11.2007
Snøfor har etablert egen hjemmeside. Den er ikke helt oppe å gå enda men legg den gjerne til dine favoritter
   

2.11.2007
Nordland kommunes fylkesting innstilling til ny motorferdsellov.
   

26.10.2007
En notis som viser litt av spillet som foregår i forhold til den nye motorferdselloven.
   

23.10.07
Her er Bellonas sitt høringsinnspill til lovforslaget. Tydelig at det blir en kamp mellom by og land.(distriktene)
   

23.10.07
Ny organisasjon/ nettsted som debatterer forslaget til ny motorferdsellov. Mye nyttig informasjon.
   

10.09.07
Et godt innlegg som beskriver litt av galskapen i DNs høringsforslag.
   

06.09.07

Øystein Meyer Johannesen har igjen satt fyr på en bil i protest, denne gangen mot DNs høringsforslag.
   

05.09.07
I Trøndelag hadde de folkemøte hvor høringsforslaget ble debattert. 1500 innbyggere og 500 scootere.
  Se på noen av lokalpolitikernes meninger.

05.09.07
Kommunestyret i Fauske har enstemmig forkastet høringsforslaget. Les om deres syn på høringsforslaget.
   

04.09.07
Her er svarene fra Hemnes Krf.
  Ikke så værst spør du meg.

04.09.07
Her er svar fra Hemnes Arbeiderparti.
  Det positive her er at Nordland Arbeiderparti ser ut til å støtte forslag om lokal forvaltning.

03.09.07
169 representanter, A = 61, FRp = 38, H = 23, SV = 15, KrF = 11, Sp = 11, V = 10
 

Frp er for, Høyre er for, Sp er for, Hvis Arbeiderpartiet tør å komme ut sentralt med at de støtter forslaget om lokal forvaltning er det flertall.

Venstre sier i sitt hovedprogram at de ønsker et styrket lokaldemokrati, spørsmålet er om det gjelder lokal forvaltning av motorferdsel? Hemnes Venstres leder skriver i sitt innlegg i Rana Blad:

Vi mener det er nødvendig med en
streng motorferdselspolitikk som sikrer store områder for klassisk friluftsliv.

Krf, usikker på hva de mener sentralt, noen Krfere har gått hardt ut mot DNs forslag.

SV sine sider ligger nede i dag?? så får ikke sjekket hva de mener, men skeptisk.


03.09.07
Har DN fått kalde føtter, de møter ikke til folkemøte i Trøndelag.
   

03.09.07
Senterpartiets stortingsgruppe går nå ut med full støtte for lokal forvalting. Les artikkel her.
  Bra at noen kan gi signal som høres helt til Oslo. Nå mangler det bare et par partier til så er det håp.

02.09.07
Her er svarene fra Hemnes Høyre
  Ikke de mest utdypende svar men...

31.08.07
Her er svarene fra Hemnes FRP.
   

29.08.07
Fra Hemnes Venstre fikk vi bare tilsendt valgprogrammet. Du kan lese det her.
 

Kommentaren falt Hemnes Venstres leder tungt for brystet og er nå fjernet.

Hei!
Lurer litt på hva den kommentaren som ligger til vårt program egentlig betyr? At nye hyttefelt bør ligge i nærheten av eksisterende veg er en hovedregel som er ganske grei fordi det vil hindre etablering av nye hytteområder i inngrepsfrie områder. Dessuten ønsker de fleste i dag vei til hytta. Uansett tror jeg ganske sikkert at kommunens høringsuttalelse i denne saken kommer til å bli vedtatt enstemmig i kommunestyremøtet 25 september. Alle lokalpartiene i Hemnes ønsker lokal styring med scootertrafikken. Problemet er at en innskjerping av motorferdselsloven vedtas av Stortinget, ikke av kommunestyret i Hemnes, selv om enkelte fra Høyre og FrP ser ut til å tro det.
Godt Valg! Bruk stemmeretten!
mvh
Frode Solbakken, Hemnes Venstre

 


29.08.07
Her er svarene på spørsmålene vi stilte, fra Hemnes Senterparti.
   

28.08.07
Direktøren i DIRNAT
   

28.08.07
Noen mener det ikke er DIRNAT men den sittende regjering bestående av AP, SV og SP som har ansvaret for dette makkverk av et høringsforslag.
  Kan nok være noe i det ja. Skulle vi ikke gi et signal allerede under kommunevalget?

28.08.07
DN fikk pepper da de møtte til folkemøte
   

28.08.07
Flere sinte kommentarer.
   

28.08.07
I flere distriktskommuen skapes det et felleskap mot høringsforslaget med bred politisk enighet på tvers av partigrenser.
   

28.08.07
Her er leserinnlegget som vår leder skrev i Rana Blad
   

28.08.07
Det positive med høringsutspillet fra DIRNAT er at det er så ekstremt at det har skapt debatt og engasjement i de fleste politiske parti. Selvsagt ikke hos SV og andre miljøekstremister. Her er artikkel fra Fedrelandsvennen.
   

28.08.07
Link til den nye organisasjonen Natur og Motor, Hemnes Snøscooterforening melder seg inn for å støtte arbeidet.
   

28.08.07
Her er spørsmålene vi har sendt til de poiltiske parti i Hemnes kommune.
   

27.08.2007
Hasteinnkalt styremøte 27.08.07 klokken 20.00 - referat fra møtet finner du her.
   

07.08.2007
Her er link til Scooteraksjonen på nett. Skriv deg på lista og vis at vi ikke aksepterer DIRNAT sitt forslag.
   

16.07.2007
Artikkel fra Nea Radio, i Tydal
   

16.07.2007
Her er en artikkel fra Østlendingen
   

16.07.2007
Innspillet fra DIRNAT har skapt litt storm i distriktsnorge. Artikkel fra Fremover.
   

29.06.07
Her leser du hele høringsdokumentet
   

29.06.07
DRAMATISK INNSPILL FRA DIRNAT
   

29.04.2007
Inntrykk og kort referat fra Motorsportforbundtinget på Stjørdal 28-29 april 2007
   

22.04.2007
Motorfedsel i vernesonen!
   

13.04.2007
Jaggu skaper det debatt med snøscooter. Men som vanlig har ikke de som har så sterke meninger helt skjønt det.
  Heng dere gjerne på debatten.

12.04.2007
Her er kronikken direktøren i DINAT skrev:
  Legg særlig merke til siste setning: Som om det er det vi ønsker, hva om hun kunne satt eg inn i saken og ikke bare lest en LITE objektiv rapport?

12.04.2007
Tydelig at direktøren for Direktoratet for Naturforvaltning IKKE har satt seg inn i problemstillingen rundt snøscooteren:
  Innlegg i Glomdalen

12.04.2007
Fint innlegg av ordfører i Namskogan kommune
 

12.04.2007
Statistikk: Betydelig nedgang i antall dipsensasjonsøknader og dispensasjoner. Årsak: Ukjent
 

12.04.2007
Markeringen på Bjerka Kro.
 

10.04.2007
Lykken for en scootereier - å finne et løypenett som nettopp er oppkjørt med tråkkemaskin, ca. 5 meter bredt og slett som et stuegulv. Her er et bilde tatt like ved Tangvatnet - slett løype helt inn til Hemavan.
 

10.04.2007
Det er noe som heter at målet helligjør middelet. Kan vel være det NINA har tenkt her.
 

10.03.2007
Svar fra Helen Bjørnøy om lovendring i "Lov om motorferdsel" i utmark. Les svaret her.
 

24.03.2007
Rapport fra SNO (statens naturoppsyn) om lovbrudd i naturen. Totalt 145 anmeldelser i 2006 for ulovlig snøscooterkjøring.
Du kan lese mer her
Så resultatet fra over 6000 dagsverk med oppsyn er HELE 145 anmeldelser. Dette er jo SVÆRT alvorlig og gjør at vi godt forstår hvorfor ulovlig motorferdsel sammenlignes med annen miljøkriminalitet som oljeutslipp( olje 3340 tonn og 130 000 tonn kjemikalier) og ulovlig fiske i Nordområdene.

18.02.2007
Årsmøtet avholdt på Korgen Vertshus. 19 medlemmer møtte til årsmøtet. Referat og årsmelding/ regnskap finner du her.
 

15.02.2007
Det utvikles/ designes stadig nye modeller av snøscooter. Her er en norskdesignet modell.
 

12.02.2007
Her kan du lese at Asgeir Almås(ordfører i Hattfjelldal) deler vår oppfattning av at MO-SA rapporten IKKE er objektivt skrevet.
  Link til Helgeland Arbeiderblad
  Link til SKEPTISK
  Link til Ingen konklusjon

7.2.2007
Her kan du lese litt om konfliktkartlegging av snøscooter i Sverige.
  Her kan du lese litt om oppbyging av løypenett i Sverige.

2.2.2007
For de som leste reportasjen om høringsrunden i Vefsn kommune ang. scooterløyper, Hemnes Snøscooterforening forsøkte det samme i februar i fjor i forbindelse med arealplanen. Konklusjonen er at så lenge lovverket ikke tillater løyper er det så godt som umulig å kjøre en planprosess. Men så snart lovendringen kommer, og det gjør den så har vi forslaget til løypenett i Hemnes kommune klart. Her er vårt innspill og vårt første "sone" forslag. Ved lovendring vil sonene bli erstattet med løypetraseer.
 
 

17.1.2007
Reportasje fra markeringen i Sulis.
 

7.1.2007
Sulisprosjektet har møtt motstand fra Fauske kommune. Se artikkel fra SP.
 

5.1. 2007
Det blir tur til Sulis, men det blir å kjøre dit med scooteren på henger.
  Les mer om turen på "Sulis - de tok et steg siden".

 
28.11.2006
Siste fra DIRNAT om MOSA .
  Det ser ut som de bevisst utsetter saken til etter kommunevalget. Taktisk spør du meg.

23.11.2006
Svar fra Hemnes kommune v/ dispensasjonsnemda ang. endring av dispensasjonspraksis.
  Endringene går i korte trekk ut på at for søkad om isfiske på Røsvatnet må det nå søkes personlig for hver person, ikke som før der det mann og kone, samboere kunne søke sammen på en dispensasjon. Nytt er også det at alle dispensasjoner etter §6 må behandles av dispensasjonsnemda, dvs. de kan ikke delegeres til saksbehandler.

15.11.2006
Referat fra styremøte 15.11.2006 lagt ut på dokumentsiden.
 

14.11.2006
Pepper fra fylkesmannen!!
 

14.11.2006
Kopi av brev til Hemnes kommune vedr. spørsmål om endret dispensasjonspraksis.
 

13.11.2006
Sulisprosjektet: De tok ett steg -
 

13.11.2006
Her er referat fra NMF konferansen
 

8.11.2006
Min foreløpige vurdering av rapporten
 

7.11.2006

MO SA innstillingen er nå tilgjengelig for lesing her. Rapporten er på 90 sider og er tydelig skrevet av en som ikke er helt objektiv, etter min tolkning av teksten.

Du må ha Adobe Acrobat Reader for å lese den, har du kan laste den ned her.

5.11.2006
Vil vi møte en egen gruppe POLITI snart, og vil denne gruppen ha et objektivt syn på for eksempel motorisert ferdsel.
Les mer i denne notisen fra POLITINYTT.

5.11.2006
Miljøkriminalitet? Etter å ha lest litt om de utslippene som skjer fra Mo Industripark uten konsekvenser er det jo godt å se at noen politijurister har fokus på hva som er miljøkriminalitet. Å være passasjer på en snøscooter!
Les mer i denne notisen fra POLITINYTT.

31.10.2006
Lyst til å diskutere SNØSCOOTER på NETTBY? Her er en link inn.
 

15.10.2006
MO-SA instillingens hovedpunkt ble tatt opp i paneldebatt på motormessen i Mo i Rana. Litt om mitt inntrykk av debatten og innstillingen så langt.
 

15.10.2006
Ny teknikk - elektrisk variator!! Les mer her:
 

15.10.2006
Her er en liste over touringscootere som kan kjøres fra du er 16 år.
 

30.09.2006
Stadig flere plasser i Sverige innfører "Betalleder" Obligatorisk løypeavgift.

Følg denne linken.


05.09.2006
Det ble ingen endringer i den kommunale arealplan i forhold til motorisert ferdsel. Saken vil komme opp igjen når instilling fra MOSA er klar og eventuelle endringer kommer i motorferdselloven.
 

03.04.2006
Vi minner om kampanjen "Kjør Smart fra Start" og Scootervettreglene

 

Påsken er like om hjørnet og bruk nå hodet til mer enn å ha hjelmen på.

27.03.2006
Tilbakemeldinger i forhold til arealplanen. Det ligger an til at en del føringer som det var lagt opp til i forslag til arealplan blir fjernet. Gjelder blant annet det at hele Hemnes kommune skulle ha streng holdning.
  Men, vi har også fått andre viktige tilbakemeldinger som tyder på at også vi scootereiere må skjerpe oss. Les mer her.

19.03.2006
Notis fra Hemnes Venstre .
 

19.03.2006
Vi minner igjen om at de som ønsker informasjon på e-post om ting som skjer i Hemnes Snøscooterforening må melde seg på ved å sende en e-post til epost@holmstrand.no
 

15.03.2006
Hemnes Snøscooterforening deltok på orienteringsmøte i kommunestyresalen i forbindelse med kommunens arealplan. Vi har ikke fått gehør for vår uttalelse og må nok forholde oss til det forslag til vedtekter som er lagt frem i innstillingen. Arealplanen og motorferdselplanen må opp til ny behandling ved en eventuel regelendring i stortinget.
  Det vil være viktig at de som har behov for dispensasjonstrase følger opp og ser etter at deres trase er tatt med i de vedtekter som skal vedtas. Har bedt om en kopi av kartet slik at vi kan legge det ut her.
  Her ligger kartet.

19.03.2006
Bilder fra medlemsturen. Mer info her:
 

23.02.2006
Innspill til arealplan levert Hemnes kommune.
Innspillet ser du her
Kart over inntegnede B-soner ser du her

16.02.2006
Svar fra Hemnes kommune vedr. disp. for funksjonshemmede.
  Skuterkjøring etter § 5 b funksjonshemmet kan gis for inntil 3 år.  Ved ny søknad kreves ny legeerklæring.  Retningslinjer ble vedtatt av PLU 08.12.03.   Ved varig funksjonshemming feks rullestolbrukere  eller andre alvorlige lidelser kreves ikke ny legeerklæring.   Alder og midlertidig sykdom skal behandles etter § 6 og kan gis for 1 år om gangen.

.3.02.2006
Årsmøte avholdt på Korgen Vertshus. Se referat på dokument siden.
 

26.01.06
Innsamling av e-post adresser både til styret i lokal forening og til Motorsportforbundet. De som ønsker å motta informasjon bes sende en epost til epost@holmstrand.no. De som vil reservere seg mot informasjon fra Motorsportforbundet bes gi beskjed om det.

17.1.2006
Her kan du lese evalueringsrapporten av Hattfjelldal kommunes motorferdselforsøk.
 

12.1.200
Fellesmøte mellom snøscooterforeninger på Helgeland avholdes i Korgen 17. januar 2006 klokken 17.00 på Hasvo AS
 

12.12.2005
Kort sammendrag av stortingsprop. nr. 1 for kommende år om motorferdsel.
 

12.12.2005
Man kan føle seg kriminell av mindre. Les en notis fra "Nytt fra Politidirektoratet"
 

9.12.2005
Ny løypetrase til toppen av Korgenfjellet skal så langt det er mulig følge gamle E6 trase.Parkeringsplassen Steget skal brukes som utgangspunkt for kjøringen. Det ligger kart med trase inntegnet på dokumentsiden.

12.11.2005
Svenskene foreslår innstramminger i deres regelverk. Se mer i denne notisen.

\
1.11.2005
Sammendrag av rapport om Motorferdselforsøket kan leses her.
  Det er også vedtatt å forlenge prøveperioden fram til 1.5.2007

10.02.2005
Presisering i forhold til hjelmbruk. Det er nå tillatt å bruke CE merket alpinhjelm både for barn og voksne ved scooterbruk. Dette ifølge LINK

03.02.2005
Årsmøtet avholdt, referat finner du på dokumentsiden.

20.01.2005
Styremøte avholdt, se referat på dokument siden.

   
 

 

 

Websiden opprettet 15. mars 2003

Design og foto: Jan Holmstrand

Ansvarlig redaktør:
Siden oppdatert : 14.06.2017e -->