Hemnes Snøscooterforening.

www.hemnes-scooter.no

www.hemnes-scooter.no/regnskap 2007-2006-2005-2004-2003-2002
Regnskap            
             
Inntekter
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Kontingent
27850
31550
28.850
32.200
30.900
33.000
Tillskudd for merking av løyper
10500
10500
10500
0
10.500
10.500
Scooterens dag  
-463
-417
-408
244
278,50
  Andre inntekter (loddsalg årsmøte)
3000
2000
2490
     
Sum driftsinntekter
41.350
43.586
42.422
31.792
41.643
43.778,50
 
 Kostnader            
Medlemskontingent NMF  
7150
6850
5.400
5.400
4.800
2.000 
Medlemskontingent Norsk FolkeHjelp
0
460
570
0
 0
0
Kurs/ seminarer, reisekostnader
27149
13008
 0 0
 0
 0
0
Annonser
1210
1106
 1084
 0
0
1.086
Handicaptur
0
0
 0
907
832
687,10
Reparasjon, vedlikehold, utstyr
3125
1875
 2.575
2.000
2.786
600
WEB side, Regnskapsprogram
798
0
 0
1.880
0
0
Styremøter   
0
400
320
600
600
Blomster, gaver  
0
500
 0
0
0
Porto   
0
 0
535
191
121
Generalforsamling   
2365
 2.493
4.291
1.783
56
Reklame  
0
 0
 0
791
613,80
Støtte til lag/ foreninger  
0
400
612
400
1.000
Andre kostnader  
2995
2617
3.174
3.048
0
1.150
Avskrivninger   
0
 0
 0
0
2.499
Bankgebyr
447
         
Godtgjørelse løypemanskap
5000
         
Tilskudd Øvingsbane Rundmoen  
 0
 0
2.678
1.164
0
Tilskudd bygging utedo Målvatnet  
 0
 0
0
7.176
0
Tilskudd til Grillkøta - Steikvasselv Hytteforening  
 0
 0
18.000
0
0
 Tilskudd Motorcrossbane (6 hjuling)    
0
 25000
0 
0
0
         
Sum driftskostnader  
49.158
 29.448
 40.696
 42.331
21.202
10.412,90
Driftsresultat
-7.808
 14.138
 1.725
 -10.539
20.441,32
33.265,90
 
Finansinntekter og kostnader
Renter
5.271
3.315
2.309
2.350
5.377
4.182
Gebyr  
45
247
314
378
180
Resultat finansinntekter og kostnader
5.271
3.270
2.062
2.036
4.999
4.002
           
Årsoverskudd/ Underskudd
-2.537
17.408
3.787
-8.503
25.440,32
37.367,60
 
 Balanse
Eiendeler omløpsmidler          
Kasse
2 338,00
3 208,25
0
4.565,85
4.126,85
4.665,35
Bankonto 1  
43 844,90
51.643,49
37.572,22
31.654,07
42.171,18
22.771,36
Bankonto 2  
139 181,51
 
134.263,51
131.272,51
129.041,51
126.738,51
121.496,51
Bankonto 3  
2 553,00
 
1339
4201,32
3.996,82
4.724,82
3.387,82
       
 
Sum Omløpsmidler 
187 917,41
190.454,25
173.046,05
169.258,25
177.761,36
152.321,04
       
 
Anleggsmidler       
 
Inventar/ utstyr  
1
1
1
1
1
1
       
   
Eiendeler totalt
187 918,41
190.455,25
173.047,05
169.259,25
177.762,36
152.322,04
       
 
Gjeld og egenkapital      
 
Kortsiktig gjeld
0
0
0
0
0
0
       
 
Langsiktig gjeld
0
0
0
0
0
0
       
 
Egenkapital      
 
Egenkapital
190 455,25
190.455,25
173.047,05
177.762,36
152.322,04
114.954,44
Udisponert overskudd/underskudd
-2.537
17.408
3.787
-8.503,11
25.440,32
37.367,60
       
 
Egenkapital 31.12.  
207.863,45
176.834,85
169.259,25
177.762,36
152.322,04
             
Gjeld og egenkapital totalt
187 918,41
207.863,45
176.834,85
169.259,25
177.762,36
152.322,04
 
Regnskapet revidert og i orden
Revisorer fra 2005
Frank Olsen - Leif Ragnar Grønning
Revisorer 2002 - 2004
Gyrid Grønbæk - Alf Tverrbekkmo

 

 

 
Websiden opprettet 15. mars 2003

Design og foto: Jan Holmstrand

Ansvarlig redaktør:Gaute Andersen
Siden oppdatert : 18.02.2008