Hemnes Snøscooterforening.

www.hemnes-scooter.no

Polaris XC 2004
www.hemnes-scooter.no/årsmøtereferat

Referat fra årsmøte 2010


                                                                                                                                
ÅRSMØTE I
HEMNES SNØSCOOTERFORENING

Søndag 28. februar 2010.

 

 

Saksliste

 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av sekretær
 6. Styrets årsberetning finner du her. >Og her som PDF
 7. Regnskap 2009 finner du i styrets åreberetning.
 8. Valg

 

 1. Gaute Andersen åpnet årsmøte og ønsket velkommen. Det var 13 stk som møtte på årsmøte.
 2. Innkalling godkjent
 3. Saksliste godkjent
 4. Hans Paulsen valgt til møteleder
 5. Jan Holmstrand valgt til sekretær
 6. Jan Holmstrand leste opp styrets årsberetning, årsberetning godkjent
 7. Jan Holmstrandrefererte regnskapet og regnskapet godkjent
 8. Valg

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt:

Leder Gaute Andersen gjenvalgt for 1 år

Kasserer Marit Oldernes 2 år

Styremedlem Hans Kristian Paulsen valgt for 2 å

Varamedlem Kurt Egil Bjørkmo gjenvalgt for 1 år

Varamedlem Lars Tore Hatten gjenvalgt for 1 år

Revisor Frank Olsen valgt for 1 år

Revisor Leif Ragnar Grønning valgt for 1 år

Valgkomite

Leder Johnny Hanssen 1 år

Ivar Tolkmo 2 år

Thore Rønning valgt for 3 år

Årsmøtet formelt avsluttet.

Det ble etter den formelle delen diskutert litt om hva gjør vi nå? Vi ser at motorfedselloven skaper splid i regjeringen og at DN og MD fortsatt arbeider aktivt i kulissene for å stoppe en fremtidig motorfedsellov som tillater rekreasjonskjøring.

Det skal være årsmøte i USS den 14. april og vi har som måsletting å få et møte med ordfører slik at han har gode faktaopplysninger til det møtet. Heidi Sørensen fra MD og Energi og miljøkomiteen skal også delta på USS møtet.

 

Servering med loddsalg avsluttet møte.

 

1 2 3

Takk til: Korgen Vertshus, Bjerka Maskin & Scooter, COOP Korgen, Statoil Korgen, HydroTexaco Bjerka, Rørco AS, Helgeland Sparebank, Hasvo AS, Bjerka Kro for flotte gavepremier. Tradisjon tro fordeles vinnerlykken på samme måte som de siste årene.

For mer informasjon se: www.hemnes-scooter.no

Websiden opprettet 15. mars 2003

Design og foto: Jan Holmstrand

Ansvarlig redaktør: Gaute Andersen
Siden oppdatert : 01.03.2010