Hemnes Snøscooterforening.

www.hemnes-scooter.no

Polaris XC 2004
www.hemnes-scooter.no/årsmøtereferat

Referat fra årsmøte 2010


                                                                                                                                
ÅRSMØTE I
HEMNES SNØSCOOTERFORENING

Søndag 28. februar 2010.

 

 

Saksliste

 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av sekretær
 6. Styrets årsberetning finner du her. Og her som PDF
 7. Regnskap 2009 finner du i styrets åreberetning.
 8. Valg

 

 1. Gaute Andersen åpnet årsmøtemøte og ønsket velkommen. Det var 13 stk som møtte på årsmøte.
 2. Innkalling godkjent
 3. Saksliste godkjent
 4. Hans Paulsen valgt til møteleder
 5. Jan Holmstrand valgt til sekretær
 6. Jan Holmstrand leste opp styrets årsberetning, årsberetning godkjent
 7. Jan Holmstrandrefererte regnskapet og regnskapet godkjent
 8. Valg

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt:

Leder Gaute Andersen gjenvalgt for 1 år

Kasserer Marit Oldernes 2 år

Styremedlem Hans Kristian Paulsen valgt for 2 å

Varamedlem Kurt Egil Bjørkmo gjenvalgt for 1 år

Varamedlem Lars Tore Hatten gjenvalgt for 1 år

Revisor Frank Olsen valgt for 1 år

Revisor Leif Ragnar Grønning valgt for 1 år

Valgkomite

Leder Johnny Hanssen 1 år

Ivar Tolkmo 2 år

Thore Rønning valgt for 3 år

Årsmøtet formelt avsluttet.

 

Servering med loddsalg avsluttet møte.

 

 

For mer informasjon se: www.hemnes-scooter.no

Websiden opprettet 15. mars 2003

Design og foto: Jan Holmstrand

Ansvarlig redaktør: Gaute Andersen
Siden oppdatert : 28.02.2010