Logo

Velkommen til

Hemnes Snøscooterforening

www.hemnes-scooter.no

Vi ønsker deg som medlem - skriv ut betalingsinfo nederst på siden - bli med for å utvikle det beste løypenettet på Helgeland.

ALLE LØYPER ER NÅ STENGT.


 

Hemnes Snøscooterforenings hjemmeside.

Siden har vært i drift siden 15. mars 2003. Hovedhensikten med siden er å gjøre informasjon i foreningen lett tilgjengelig for våre medlemmer og for andre interesserte. Info om styret finner du her:

Hemnes Snøscooterforening er blant de eldste snøscooterforeningene i Norge og ble stiftet i 1971. Foreningen hadde allerede i 1973 et løypenett etablert som også var innregulert i den kommunale reguleringsplanen.

historikk-siden kan du lese mer om historien til foreningen.

Vedtekter, oppgaver og formål til foreningen finner du her.

Hemnes Snøscooterforening ønsker å synliggjøre det vi arbeider med og for. Mange vil nok tro at vårt hovedmål er fri ferdsel i alle fjell og daler, men vårt hovedmål er å få det etablerte løypenettet til å fungere uten konflikter og ikke minst uten ulykker.

Dette gjennom et løypenett som evalueres og revideres fortløpende ut fra tilbakemeldinger.

Første side du bør sjekke ut er "Siste nytt", her legger vi ut ny informasjon med jevne mellomrom.


Innleveringsfrister for dispensasjonssøknader for sesongen 2017:

 

Husk at du kan søke elektronisk på scooterkort.no

 

Ny dispensasjonsnemd ble vedtatt i kommunestyremøte 3. november og har følgende medlemmer:

Christer Skreslett(SP), Vidar Lenningsvik(A), Thomas Aspen(MPG).

 

Her finner du brosjyren fra Statens Vegvesen: Trygg Snøscooterkjøring


Delta i arbeidet for fornuftig snøscooterbruk - bli medlem.

Vil du bli medlem i Hemnes Snøscooterforening - skriv ut betalingsinfo og betal via nettbanken

Betalingsinfo - enkeltmedlem kr. 150.- konto nr. 4512.37.14885

Betalingsinfo - familiemedlem kr. 250.- konto nr. 4512.37.14885

Merk betalingen med navn, antall medlemmer over 16 år i familiemedlemsskapet.

 
 
 

Spor av SNO i naturreservatet.

Scooterløype hos naboen.Får vi det slik? Ja, 3. november 2015 vedtok kommunestyret i Hemnes et flott løypenett på tilsammen 156 km.

   

 
Websiden opprettet 15. mars 2003

Design og foto: Jan Holmstrand

Ansvarlig redaktør: Hans Paulsen - leder
Siden oppdatert : 03.05.2017