Velkommen til
Hemnes Snøscooterforening

Hemnes Snøscooterforenings hjemmeside

Siden har vært i drift siden 15. mars 2003. Hovedhensikten med siden er å gjøre informasjon i foreningen lett tilgjengelig for våre medlemmer og for andre interesserte.

Hemnes Snøscooterforening er blant de eldste snøscooterforeningene i Norge og ble stiftet i 1971. Foreningen hadde allerede i 1973 et løypenett etablert som også var innregulert i den kommunale reguleringsplanen.

Vi ønsker å synliggjøre det vi arbeider med og for. Mange vil nok tro at vårt hovedmål er fri ferdsel i alle fjell og daler, men vårt hovedmål er å få det etablerte løypenettet til å fungere uten konflikter og ikke minst uten ulykker.

Dette gjennom et løypenett som evalueres og revideres fortløpende ut fra tilbakemeldinger.

Første side du bør sjekke ut er Siste nytt, her legger vi ut ny informasjon med jevne mellomrom.

Løype

Løype

Delta i arbeidet for fornuftig snøscooterbruk - bli medlem

Vil du bli medlem i Hemnes Snøscooterforening?

Betal via nettbanken eller gjennom Vipps.
Betalingsinfo - enkeltmedlem kr. 150.- per år. Konto nr. 4512.37.14885
Betalingsinfo - familiemedlem kr. 250.- per år. Konto nr. 4512.37.14885
Vipps nummer: 558142

Merk betalingen med navn, antall medlemmer over 16 år i familiemedlemsskapet.

Skriv ut betalingsinfo

Søke om hyttedispensasjon o.l.

For å søke om dispensasjon for hyttekjøring, kjøring utenfor løypenett på islagte vann og andre særskilte grunner,
kan du gjøre det på Hemnes Kommune sine nettsider, eller ta kontakt direkte med Jon Arne Leirvik.

(Hyttedispensajoner behandles av Jon Arne Fortløpende)

Hemnes Kommune.no

Dispensasjonsmøter for motorferdsel i utmark:

Innleveringsfristen for dispensasjonsnemnda er 14 dager før møte.

Dispensasjonsnemd

Ny dispensasjonsnemd ble vedtatt i kommunestyremøte 3. november 2016 og har følgende medlemmer:

Christer Skreslett, Vidar Lenningsvik, Thomas Aspen.